Autorzy

Trwa wczytywanie

Witold Filler

Witold Filler
Kryptonimy i pseudonimy: WF, Z.Ż., LECTOR, f, F, W.F., Alfa, ALFA, D. Dyżurny, FLESZ, Obserwator, Redaktor, Spectator, VICE, (Z).
Ur. 13 I 1931 w Piastowie, zm. 11 II 2009 w Warszawie.
Krytyk teatralny, felietonista, redaktor, historyk teatru, aktor, reżyser, scenarzysta, dyrektor teatru.
Urodził się w Piastowie. Gdy skończył trzy lata, jego rodzice przenieśli się do Warszawy. Uczył się i maturę zdawał w stołecznym Gimnazjum im. Rejtana. W szkole grał w amatorskich przedstawieniach teatralnych. Studiował aktorstwo w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Dyplom uzyskał w 1952. Następnie otrzymał angaż w Teatrze Domu Wojska Polskiego w Warszawie (od 1957 Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy). Grał tam przede wszystkim role epizodyczne, m.in. w spektaklach: "Stefan Czarniecki i jego" w reż. Ludwika René (tu pełnił również funkcję asystenta reżysera), "Wassa Żeleznowa" w reż. Stanisławy Perzanowskiej, "Dobry człowiek z Seczuanu" w reż. René, "Pamiętnik Anny Frank" w reż. Jana Świderskiego, "Imiona władzy" w reż. Lidii Zamkow, "Wizyta starszej pani" w reż. René (również asystent reżysera). Od 1958 w zespole Teatru Narodowego w Warszawie, gdzie występował m.in. w spektaklach: "Henryk VI na łowach" w reż. Jerzego Rakowieckiego, "Za kulisami (Tyrtej)" w reż. Wilama Horzycy, "Fantazy" w reż. Henryka Szletyńskiego, "Słowo o Jakubie Szeli" w reż. Kazimierza Dejmka.
Od początku kariery teatralnej pracował jako publicysta. Jego teksty pojawiały się m.in. w: "Teatrze", "Sztandarze Młodych", "Przeglądzie Kulturalnym", "Żołnierzu Wolności", "Trybunie Ludu", "Stolicy", "Scenie" i w "Dialogu", a także w "Perspektywach". Początkowo były to głównie sprawozdania, m.in. z występów gościnnych Teatru Wojska Polskiego, w których brał udział, oraz różnego rodzaju zjazdów i spotkań poświęconych problematyce artystycznej młodzieży akademickiej. Wkrótce jego zainteresowania skierowały się w stronę historii polskiego teatru. W 1959 wydał w Państwowym Instytucie Wydawniczym, w serii "Monografie czołowych polskich aktorów", pierwszą książkę - monografię Jana Królikowskiego. W prasie branżowej publikował artykuły poświęcone Alojzemu Żółkowskiemu (synowi), Helenie Modrzejewskiej, Wincentemu Rapackiemu (synowi) czy Leonowi Schillerowi. W tym okresie specjalizował się też w dziejach widowisk popularnych w Polsce. W 1960 wydał "Melpomenę i piwo" - monografię warszawskich teatrów ogródkowych; w 1961 - "Rendez-vous z warszawską operetką", popularną historię operetki w stolicy; rok później - "Cyrk, czyli Emocje pradziadków", dzieje cyrku w Polsce.
W 1962 roku Filler wygrał ogłoszony przez "Politykę" konkurs na stały komentarz teatralny. Zrezygnował wtedy z kariery aktorskiej. W "Polityce" publikował do 1963. W tymże roku przyjął propozycję Włodzimierza Sokorskiego objęcia stanowiska redaktora naczelnego Redakcji Rozrywki TVP. Za jego kadencji telewizja emitowała takie programy jak "Kabaret Starszych Panów" czy "Kabaret Olgi Lipińskiej" oraz satyryczne cykle Jacka Fedorowicza i Jerzego Gruzy. Razem z Janem Kociniakiem i Janem Kobuszewskim, występował w popularnym "Wielokropku". Ze stanowiska odszedł w 1972.
Przez całą dekadę oprócz działalności telewizyjnej Filler prowadził również krytyczną. Od 1963 był stałym recenzentem teatralnym "Kultury" i kierownikiem działu teatralnego tygodnika, publikował też stale recenzje w "Żołnierzu Wolności", współpracował nadal z "Teatrem" i innymi pismami, m.in. upowszechniając osiągnięcia polskiego teatru w pismach przeznaczonych dla czytelników zagranicznych ("Le Théâtre en Pologne" i inne).
Kilkudziesięcioletnia aktywność krytyczno-teatralna Fillera jest bardzo bogata i różnorodna, obejmuje wiele gatunków publicystycznych - od sprawozdań z różnego rodzaju wydarzeń artystycznych, sympozjów czy festiwali poprzez stałe felietony aż po rozbudowane analizy krytyczne wybranych przedstawień teatralnych i szkice poświęcone istotnym zjawiskom teatru współczesnego oraz historii teatru. Znaczące są jego publikacje poświęcone historii różnych gatunków widowisk popularnych, takich jak operetka czy cyrk, charakter pionierski i do dzisiaj zachowujące aktualność jako podstawowe historyczne opracowania oraz jako istotny punkt odniesienia dla współczesnych badań. Niebagatelny jest również dorobek Fillera jako monografisty wielkich osobowości teatru polskiego, czy to aktorskich czy reżyserskich, oraz jako autora pisanych na bieżąco, syntetycznych opracowań dotyczących najistotniejszych tendencji w teatrze polskim drugiej połowy XX wieku.
W szkicu poświęconym krytyce teatralnej w Polsce w latach 1956-1970 Joanna Godlewska pisze o Fillerze jako krytyku budzącym "z początku duże nadzieje" (J. Godlewska, R. Węgrzyniak, s. 636). W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia był jednym z czołowych publicystów teatralnych. Publikował w opiniotwórczych tygodnikach i dziennikach, również w tych wyrażających czy wyznaczających oficjalną linię władz. Jego teksty krytyczne, zwłaszcza te drukowane w latach sześćdziesiątych, mają charakter pogłębionych analiz, w których wychodził najczęściej od zarysowania szerokiego kontekstu dzieła literackiego będącego podstawą danej inscenizacji. Szczegółowo opisywał dramat czy utwór literacki, rysując jego tło historycznoteatralne. W interpretacjach zmierzał ku rekonstrukcji przekazu i znaczeń projektowanych przez autora, które następnie stanowiły punkt odniesienia dla analizy samego spektaklu. Często porównywał różne inscenizacje danego dzieła, zwłaszcza jeśli dzielił je niewielki odstęp czasowy. Ogromną wagę przykładał do kreacji aktorskich, których analizy, poprzedzone obszernymi opisami ról, często stanowiły znaczącą część recenzji. Jego artykuły krytyczne przyjmowały postać rozbudowanych, erudycyjnych esejów, znacznie wykraczających poza ramy prasowej recenzji teatralnej. Filler cenił zwłaszcza twórczość takich reżyserów, jak Erwin Exer, Ludwik René czy Adam Hanuszkiewicz - w tym ostatnim przypadku można go wręcz nazwać apologetą artysty.
W cytowanym opracowaniu Godlewska zaliczyła Fillera do grupy recenzentów lojalnych wobec władzy, wręcz dyspozycyjnych, co według niej przybrało najjaskrawszą formę w roku 1968. Filler odegrał wówczas bardzo negatywną rolę w wymierzonej przeciwko Kazimierzowi Dejmkowi kampanii po zdjęciu z afisza Teatru Narodowego "Dziadów", jako jedyny z liczących się krytyków zgadził się wygłosić w telewizyjnym "Pegazie" komentarz krytyczny mający uzasadnić to posunięcie i wykazać "wypaczenia" w Dejmkowskiej interpretacji. Stwierdził: "Jak widać, daleko odeszliśmy od genialnej metafory Adama Mickiewicza. Romantyczna poezja została zamieniona na drobną politykę. Dodajmy jeszcze, że i ta polityka w swej obiektywnej wymowie nie jest chyba zgodna z ideologią Adama Mickiewicza" ("Mickiewiczowskie Dziady na polskich scenach", "Życie Warszawy" 1968 nr 33).
Pod koniec lat sześćdziesiątych Filler wrócił do działalności pisarskiej jako autor książek, m.in.: "Na lewym torze: Teatr Witolda Wadurskiego" (1967), "Teatr, jaki jest" (1967), "Teorie i praktyki paryskiej Kultury" (1969), "Literatura małej emigracji" (1970), "Modele teatru: szkice o polskim teatrze współczesnym" (1971), "Uśmiech na małym ekranie: Telewizja Polska oraz Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe przedstawiają" (1971), "Ludzie i prapremiery" (1972), "Ludzie śmiechu" (1972), "Alfabet polskiej rozrywki" (1974), "Teatr Hanuszkiewicza" (1974), "Pierwszy rok teatru" (1977), "Dykcjonarz teatralny" (1978). Nadal pisał monografie aktorów - Tadeusza Łomnickiego (1976), Jana Świderskiego (1976) i Ignacego Gogolewskiego (1979).
W latach 1972-1975 był redaktorem naczelnym "Teatru", następnie - do 1984 - pracował jako redaktor naczelny "Szpilek". W latach 1978-1990 pełnił funkcję dyrektora Teatru Syrena w Warszawie.
Jako dyrektor teatru nadal publikował recenzje, przede wszystkim w "Expressie Wieczornym". Miały one wyraźnie lżejszy charakter niż w dekadzie poprzedniej, ujawniło się w nich bardziej pióro felietonisty. Krytyk nadal przywiązywał duże znaczenie do kontekstu historycznego dzieła, ze swadą opisywał dzieje sceniczne dramatów, by następnie w kilku rysach skonfrontować wizję autora z propozycjami realizatorów. Nadal w jego wypowiedziach dużą rolę odgrywał opis kreacji aktorskich. Teksty miały jednak charakter raczej recenzji typowych dla prasy codziennej aniżeli pogłębionych analiz krytycznych. W latach osiemdziesiątych Filler publikował felietony w "Gazecie Krakowskiej" - pisane lekkim stylem, dowcipne. Często były to sprawozdania z życia teatralnego Warszawy, w których rola prominenta owego życia swobodnie miesza się z perspektywą krytyka i historyka.
Po zwolnieniu ze stanowiska dyrektora Teatru Syrena Filler wydawał pismo "Plejtboj", imitację "Playboya", zajmował się też wydawaniem kaset wideo i produkcją filmów. Następnie podjął próbę ponownego wypromowania w Polsce Violetty Villas, której zorganizował trasę koncertową po kraju oraz występy zagraniczne. Przez rok pracował w Petersburgu, gdzie organizował teatr rewiowy. Po powrocie do Polski zajął się ponownie działalnością publicystyczną. Napisał książkę o Villas ("Violetta Villas - tygrysica z Magdalenki", 1993) oraz kilkanaście innych, poświęconych gwiazdom polskiej rozrywki: estrady, sceny i telewizji. Pod koniec życia pisywał felietony do "Trybuny".
Był członkiem i działaczem PZPR, uhonorowanym odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Bibliografia
Bibliografia podmiotowa
Książki:
Jan Królikowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959; Melpomena i piwo, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960; Rendez-vous z warszawską operetką, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1961; wyd II 1977; Cyrk, czyli Emocje pradziadków, Wydawnictwa Artystyczne i filmowe, Warszawa 1963; Na lewym torze: Teatr Witolda Wandurskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967; Teatr, jaki jest, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967; Teorie i praktyki paryskiej "Kultury", Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1968 (II wyd. 1969); Literatura małej emigracji, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1970; Modele teatru: szkice o polskim teatrze współczesnym, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971; wyd. ang.: Contemporary Polish theatre, Interpress, Warsaw 1977; wyd rosyjskie: Sovremennyj po'skij teatr, Interpress, Varšava 1977; wyd. hiszpańskie: El teatro contemporaneo polaco, Intepress, Varsowia 1977; wyd. francuskie: Le théâtre polonais á notre époque, Interpress, Warszawa 1977; wyd. niemieckie: Zeitgenössisches polniches Theater, Interpress, Warszawa 1977; Uśmiech na małym ekranie: Telewizja Polska oraz Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe przedstawiają, Wydawnictwa Artystyczne i filmowe, Warszawa 1971; Ludzie i prapremiery, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972; Ludzie śmiechu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972; Alfabet polskiej rozrywki, Wydawnictwa Artystyczne i filmowe, Warszawa 1974; Teatr Hanuszkiewicza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974; Estrada: materiały repertuarowe dla estrad, Wydawnictwa Artystyczne i filmowe, Warszawa 1975-1977; Szczutek. Cyrulik Warszawski. Szpilki: 1919-1939, Wydawnictwa Artystyczne i filmowe, Warszawa 1975; Tadeusz Łomnicki, Interpress, Warszawa 1976; Jan Świderski, Wydawnictwa Artystyczne i filmowe, Warszawa 1977; Pierwszy rok Teatru, Wydawnictwa Artystyczne i filmowe, Warszawa 1977; Dykcjonarz teatralny, Wydawnictwa Artystyczne i filmowe, Warszawa 1978; Ignacy Gogolewski, Wydawnictwa Artystyczne i filmowe, Warszawa 1979; Szpilki 1935-1985: z dziejów cnoty, [wybór tekstów W. Filler], Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985; Cały ten cyrk!: (od A do Z), Mundus, Warszawa 1991; Violetta Villas - tygrysica z Magdalenki, Dom Wydawniczy Szczepan Szymański, Warszawa 1993; Tylko dla mężczyzn!, Iskry, Warszawa 1994; Wielki Dodek: opowieść o Adolfie Dymszy, Mada, Warszawa 1995; Poczet aktorów polskich: od Solskiego do Lindy, Philip Wilson, Warszawa 1998; Dolce vita, Książka i Wiedza, Warszawa 1999; Gwiazdozbiór estrady polskiej: od Zimińskiej do Kayah, Philip Wilson, Warszawa 1999; Teledynastia: od Klossa do Owsiaka, Philip Wilson, Warszawa 2000; Quo vadis? od Nobla do Kawalerowicza, Stelko, Warszawa 2001; Nowy poczet aktorów polskich: od Lindy do Damięckiego, Philip Wilson, Warszawa 2002; "Oto jest olbrzymów dzieło": Grunwald w polskiej literaturze i sztuce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005; Od pierwszych dam do Dody Elektrody: sławne żony sławnych mężów, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2006
Artykuły:
Ogródki warszawskie, "Stolica" 1954 nr 12; Pierwszy teatr robotniczy w Polsce, "Teatr" 1955 nr 11; "Stolica" 1954 nr 44 [o P. Beaumarchais]; Aktor warszawski, "Stolica" 1956 nr 16 [o Alojzym Żółkowskim (synu)]; Witkacy na scenach Dwudziestolecia, [program Teatru Wybrzeże w Gdańsku]; "Dialog" 1959 nr 5 [o H. Modrzejewskiej]; [Program Teatru Ludowego w Warszawie] 1961 [o Wincentym Rapackim (synu)]; "Pamiętnik Teatralny" 1961 nr 1, s. 135-137; "Dialog" 1961 nr 5; Z dziejów teatru na Pradze, [Programy Teatru Ludowego 1960-1961]; "Polityka" 1963 nr 6 [wstęp W. Fillera do "Matki Courage" B. Brechta]; "Polityka" 1963 nr 6 [o "Fizykach" F. Dürrenmatta]; "Polityka" 1963 nr 37 [przegląd najnowszych dramatów]; "Dialog" 1963 nr 109"Dialog" 1963 nr 8 [konieczność opracowania historii teatru proletariackiego z l. 1919-1930, m.in. działalności W. Wandurskiego i B Jasieńskiego]; [Program Teatru Narodowego w Warszawie] 1962 [wystawienie Rzeczy gromadzkiej B. Jasieńskiego w Kijowie, 1932]; [o sztuce aktorskiej]; "Teatr" 1962 nr 18 [o teatrach Kijowa]; "Polityka" 1963 nr 29 [komedia w repertuarze teatrów polskich]; "Polityka" 1963 nr 19 [o Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie]; "Pamiętnik Teatralny" 1962 nr 1[o Bronisławie Dąbrowskim]; "Polityka" 1963 nr 5 [o G. Holoubku]; "Kultura" 1964 nr 23 [nt. działalności K. Dejmka w Teatrze Narodowym]; Technika i teatr, "Kultura" 1965 nr 38; "Perspectives Polonaises" 1965 nr 10; "Polish Perspectives" 1965 nr 10 [o współczesnym aktorstwie]; Przypominam o istnieniu amantów, "Kultura" 1965 nr 24; Dwieście lat i K. Dejmek, "Kultura" 1965 nr 41; "Kultura" 1965 nr 35 [o M. Ćwiklińskiej]; Wczoraj, dziś i jutro teatru Szaniawskiego, "Kultura" 1966 nr 10; "Kultura" 1966 nr 24 [o S. Wyspiańskim]; "Kultura" 1966 nr 2 [o N. Andrycz]; "Kultura" 1966 nr 31[o W. Krasnowieckim]; "Kultura" 1966 nr 12 [o krytyce teatralnej]; Snobizm ale czy postęp?, "Kultura" 1966 nr 15; Czy istnieje polska szkoła teatru?, "Kultura" 1966 nr 4; Teatr, świat i my, "Kultura" 1966 nr 32; Teatr - telewizja - teatr, "Kultura" 1966 nr 39; Deux modéles, "Le Théâtre en Pologne" 1967 nr 2/3; "Kultura" 1967 nr 13 [o I. Kwiatkowskiej]; Le pote et le théâtre, "Le Théâtre en Pologne" 1967 nr 10/11; "Miesięcznik Literacki" 1967 nr 7 [nt. tzw. "przemysłu rozrywkowego"]; Strzeżcie się Małeckich, [program Teatru Rozmaitości w Warszawie], 1968 XII; [o "Damie od Maxima" G. Feydeau], [program Teatru Rozmaitości w Warszawie] 1968 VIII, s. 2-4, 7, 11; "Żołnierz Wolności" 1968 nr 267, [o M. Dmochowskim]; "Żołnierz Wolności" 1968 nr 171/172 [o A. Hanuszkiewiczu]; "Żołnierz Wolności" 1968 nr 16, 4; nr 176 [o T. Łomnickim], "Żołnierz Wolności" 1968 nr 304; Gdańskie tradycje, "Żołnierz Wolności" 1968 nr 152; Mądry teatr Maksyma Gorkiego, "Kultura" 1968 nr 14; "Literatura i Mastactva" 1968, nr z 12 VII [nt. polskich kabaretów literackich]; "Trybuna Ludu" 1968 nr 5 [nt. Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie-Elblągu]; "Żołnierz Wolności" 1968 nr 134 [nt. klasyki narodowej w repertuarze teatrów]; Przed warszawskim sezonem, "Żołnierz Wolności" 1968 nr 194; Sine ira et studio, "Kultura" 1968 nr 21; Zasadzki tematu, "Kultura" 1968 nr 33; Mickiewiczowskie "Dziady" na polskich scenach [fragmenty wypowiedzi G. Lasoty i W. Fillera wygłoszonych w TV 3 II 1968], "Życie Warszawy" 1968 nr 33; A może jednak polski Burg? "Kultura" 1968 nr 24; Nowy dramat, widz i musical po polsku, "Dialog" 1969 nr 9; "Serce?! - A to Polska właśnie!" (W stulecie urodzin Stanisława Wyspiańskiego), "Żołnierz Wolności" 1969 nr 14; Teatr jednej chwili, "Kultura" 1969 nr 26; Obrachunki krytyczne, "Żołnierz Wolności" 1969 nr 303; "Żołnierz Wolności" 1969 nr 174 [o życiu teatralnym w 25-leciu]; S. Dobrzański, W. Filler, [o polskich inscenizacjach Żołnierza Królowej Madagaskaru J. Tuwima], [program Teatru Wybrzeże w Gdańsku], 1969 nr z 19 XI; "Żołnierz Wolności" 1969 nr 39 [o problemie poszukiwania bohatera pozytywnego przez teatr polski]; Dramaturgia losów naszego dramatu (Z okazji bydgoskiego Zjazdu Literatów), "Żołnierz Wolności" 1969 nr 33; Gniezno, teatr i szkoła, "Kultura" 1969 nr 45; Duża scena a mały ekran, "Żołnierz Wolności" 1969 nr 157; O rozrywce w TV poważnie, "Życie Warszawy" 1969 nr 226; Uśmiechnięty teatr Michała Bałuckiego, [program Teatru Klasycznego w Warszawie], 1970 nr z VI; Labiche - groteska i morały, [program Teatru Rozmaitości w Warszawie], 1970 nr z V; Małe ekrany i teatr ogromny (Szkic o J. Antczaku), "Żołnierz Wolności" 1970 nr 170; "Kultura" 1970 nr 30 [o J. Kreczmarze]; Hanuszkiewicz i jego widz, "Scena" 1970 nr 9; Swinarski, czyli myślenie obrazem, "Scena" 1970 nr 6; Teatr Erwina Axera, "Kultura" 1970 nr 2; Teatr Ludwika René, "Scena" 1970 nr 11; "Lengyelország" 1970 nr 4, "Polen" 1970 nr 4, , "Polsko" 1970 nr 4 [o Leninie w polskim teatrze]; Aktor: kiedy gra nowocześnie, "Kultura" 1970 nr 25; [fluktuacje scenicznej mody na wystawianie utworów Aleksandra Fredry], [program Teatru Rozmaitości w Warszawie] 1970 nr z IX; "Lengyelország" 1970 nr 3, "Polen" 1970 nr 3, "Polsko" 1970 nr 3 [o premierach współczesnego dramatu polskiego w sezonie 1969/1970]; "Lengyelország" 1970 nr 5, "Polen" 1970 nr 5, "Polsko" 1970 nr 5 [tematyka wojenna w repertuarach teatru polskiego]; "Żołnierz Wolności" 1970 nr 114 [o repertuarze współczesnym poświęconym tematycznie II wojnie światowej]; Klassiki i sovremennost', "Pol'śa" 1970 nr 7; Klasici ve službě současnosti, "Polsko" 1970 nr 7, "Lengyelország" 1970 nr 7, "Polen" 1970 nr 7; Z Varšavých divadel, "Polsko" 1970 nr 1, "Lengyelország" 1970 nr 1, "Polen" 1970 nr 1; W stronę Arymana, "Kultura" 1971 nr 38; "Scena" 1971 nr 10 [o aktorstwie Z. Kucówny]; "Kino" 1971 nr 7 [o A. Seniuk]; "Scena" 1971 nr 8 [o sztuce reż. J. Kreczmara]; Scribe i polscy aktorzy, [program Teatru Rozmaitości w Warszawie], 19701 styczeń; "Scena" 1971 nr 6 [nt. Teatru Ateneum w Warszawie]; Polski teatr i świat, "Żołnierz Wolności" 1971 nr 49; Podliczenie dramaturgii współczesnej, "Trybuna Ludu" 1972 nr 169; Piosenka i życie, "Trybuna Ludu" 1972 nr 212; Problemy widza, "Kultura" 1972 nr 5; Banały i metafory, "Teatr" 1972 nr 6; "Kultura" 1972 nr 33 [nt. M. Ćwiklińskiej]; "Perspektywy" 1972 nr 32 [nt. M. Ćwiklińskiej]; "Kultura" 1972 nr 12 [nt. T. Fijewskiego]; "Kultura" 1972 nr 37 [nt. J. Kreczmara]; "Polsza" 1972 nr 8 [o Teatrze Wielkim w Warszawie od r. 1825]; "Stolica" 1972 nr 50 [o powojennych wystawieniach dramatu radzieckiego w Warszawie]; "Teatr" 1972 nr 21 [głos w dyskusji o sytuacji teatralnej Śląska]; Kłopoty dyrektorów i kłopoty z dyrektorami, "Kultura" 1972 nr 31; Problemy widza, "Kultura" 1972 nr 5; "Nowe Drogi" 1972 nr 12 [sztuki radzieckie na scenach polskich z okazji 50-lecia ZSRR]; "Polsza" 1972 nr 12 [o Teatrze Polskim w Warszawie]; "Teatr" 1973 nr 1 [artykuł na temat programu "Teatru"]; "Scena" 1973 nr 11 [o pracy A. Hanuszkiewicza w TV]; "Perspektywy" 1973 nr 27 [nt. S. Jasiukiewicza]; "Nowa sztuka wielkich widowisk", "Trybuna Ludu" 1973 nr 244; "Pomiędzy literaturą a studiem (Integracja tekstu literackiego, plastyki i muzyki w realizacjach teatralnych i telewizyjnych)", "Barwy" 1973 nr 11; Na pol'skich scenach (K 80-letiju so dnia roždenija Vladimira Majakovskogo), "Polsza" 1973 nr 7; Teatr i dramaturgia, "Nowe Drogi" 1973, nr 5; Teatr: struktura i atmosfera, "Nowe Drogi" 1973 nr 9; "Polsza" 1973 nr 11 [nt. Teatru Polskiego w Warszawie]; "Teatr" 1974 nr 6 [o twórczości dramatycznej i stosunku do teatru J. Iwaszkiewicza]; [Program Teatru Ziemi Opolskiej] 1974, 17 marca [nt. twórczości scenicznej J. Jurandota]; "Przyjaźń" 1975 nr 48 [sylwetka T. Łomnickiego]; "Trybuna Ludu" 1974 nr 174 [nt. A. Zelwerowicza]; "Teatr" 1974 nr 7 [o T. Łomnickim]; "Teatr" 1974 nr 13 [o E. Axerze]; "Polsza" 1975 nr 4 [dramaty ros. i radz. W polskim teatrze w 30-leciu powojennym]; "Trybuna Ludu" 1974 nr 348 [problemy repertuarowe i wykonawstwa teatrów dla dzieci i młodzieży]; "Trybuna Ludu" 1974 nr 215 [nt. widowni teatralnej]; "Teatr i jego widz" 1974 nr 201; "Teatr" 1974, nr 22 [nt. festiwalu Dubrovaćke Ljetne Igre]; "Teatr Konrada Swinarskiego", "Trybuna Ludu" 1974 nr 251; "Stolica" 1974 nr 28/29 [o teatrach warszawskich w XXX-leciu]; "Trybuna Ludu" 1974 nr 83 [o Teatrze w Starej Prochowni w Warszawie]; "Panorama" 1976 nr 38 [o S. Grochowiaku]; "Film" 1976 nr 33 [o zależnościach teatru i filmu]; "Miesięcznik Literacki" 1976 nr 12 [o J. Świderskim]; Cnota znoszenia krytyki, "Perspektywy" 1976 nr 31; "Panorama" 1976 nr 44 [o 75-leciu real. "Dziadów" w insc. S. Wyspiańskiego w Krakowie]; "Scena" 1976 nr 5 [o widowni teatr. na Śląsku]; "Teatr: więcej troski o repertuar", "Nowe Drogi" 1976 nr 8; "L. Schiller" [w:] "Ludzie XXX-lecia". Wybrał i oprac. W. Witczak, Warszawa 1976; "Słowo Polskie" 1977 nr 266 [o S. Wyspiańskim]; "Konspekt do szkicu o Gogolewskim", "Teatr" 1977 nr 11; "Szpilki" 1977 nr 21 [o G. Holoubku]; "Trybuna Ludu" 1977 nr 194 [o S. Jaraczu]; "Express Wieczorny" 1977 nr 7 [o A. Szyfmanie]; Refleksje o modelu polskiej rozrywki, "Scena" 1977 nr 5; "Express Wieczorny" 1977 nr 12 [o pierwszym roku działalności Teatru na Woli w Warszawie]; "Radar" 1977 nr 11 [historia teatru radzieckiego]; Teatr w służbie prawdy i pracy, "Express Wieczorny" 1977 nr 249; "Perspektywy" 1978 nr 8 [o M. Behczyc-Rudnickiej]; "Perspektywy" 1978 nr 21 [o R. Bratnym]; "Bitwy o B.", "Perspektywy" 1978 nr 20 [o E. Bryllu]; Krytyk przenikliwy, "Twórczość" 1978 nr 6 [o E. Cstató]; Perspektywy" 1978 nr 31 [o S. Mrożku]; "Jaracz, Holoubek i sto rzeczy naokoło", "Radar" 1978 nr 11; "Gogolewski (Notatki do biografii)", "Scena" 1978 nr 8; "Trybuna Ludu" 1978 nr 176 [o G. Holoubku]; "Perspektywy" 1978 nr 39 [o W. Horzycy]; "Trybuna Ludu" 1978 nr 110 [o R. Kłosowskim]; "Trybuna Ludu" 1978 nr 170 [o T. Łomnickim]; "Radar" 1978 nr 4 [nagość w teatrze]; Kartka z dziejów "Sceny Robotniczej", "Trybuna Ludu" 1978 nr 99; O teatrze międzywojennym, "Gwiazda Polarna" 1978 nr 38; Teatr na lewym torze, "Express Wieczorny" 1978 nr 282; Urok i prawda legendy (Szkic o teatrze międzywojennym), "Express Wieczorny" 1978 nr 179; Polski teatr i śmiech, "Kamena" 1978 nr 12; "Perspektywy" 1978 nr 1 [o sytuacji teatru polskiego]; "Trybuna Ludu" 1978 nr 18 [o widowni teatralnej]; "Panorama" 1978 nr 4 [nt. repertuaru i aktorów teatrów warszawskich]; "Express Wieczorny" 1978 nr 225 [o Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Perspektywy" 1979 nr 20 [o M. Załuckim]; "Scena" 1979 nr 1225 [o M. Pawlickim]; "Perspektywy" 1979 nr 5 [o występach polskich teatrów za granicą]; Pradziadek polskiego szołbiznesu, "Szpilki" 1980 nr 33 [o S. R. Rozbickim]; "Szpilki" 1980 nr 48 [o A. Żółkowskim]; "Perspektywy" 1980 nr 43 [o S. Hebanowskim]; "Perspektywy" 1980 nr 5; Świderskiego praca nad Fredrą, [program Teatru Polskiego w Warszawie], 1980 V; "Szpilki" 1980 nr 34 [o I. Trojanowskiej]; Odrębność teatru, "Fakty" 1980 nr 1; "Teatralnaja Żizn'" 19080 nr 1 [o Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Perspektywy" 1980 nr 47 [nt. sporów w zespole Teatru Studio]; To już trzydzieści pięć lat, [program Teatru Syrena] 1980 V; "Perspektywy" 1981 nr 16 [o W. Sokorskim]; "Perspektywy" 1981 nr 12 [o K. Brusikiewiczu]; Notatki serdeczne, [w:] Czterdziestolecie pracy. Czterdziestolecie pracy artystycznej Kazimierza Brusikiewicza, [program Teatru Syrena], Warszawa 1981; "Perspektywy" 1981 nr 6 [o L. Sempolińskim]; "Perspektywy" 1981 nr 11 [o I. Trojanowskiej]; [Przedmowa] [w:] A. Zelwerowicz: Gawędy starego komedianta, Iskry, Warszawa 1981; Wśród gwiazd, [w:] Rendez-vous z Syreną, Warszawa 1981; "Kontrasty" 1981 nr 1 [o problemach teatru w objeździe i jego widowni]; "Szpilki" 1982 nr 1 [podp. FLESZ; o A. Hausbrandtcie]; "Szpilki" 1982 nr 20 [o A. Kreczmarze]; "Perspektywy" 1982 nr 19 [o A. Łaniewskim]; "Gazeta Krakowska" 1982 nr 143 [o H. Bielickiej]; "Perspektywy" 1982 nr 45 [o W. Horzycy]; Obrzękłe prawice, "Perspektywy" 1982 nr 1; "Scena" 1982 nr 12 [o I. Kwiatkowskiej]; "Perspektywy" 1982 nr 6 [o S. Mikulskim]; "Gazeta Współczesna" 1982 nr 110 [o S. Perzanowskiej]; "Trybuna Ludu" 1982 nr 240 [o J. Szajnie]; "Gazeta Krakowska" 1982 nr 133 [o Teatrze Polskim w Warszawie]; Teatr i dramaty robotniczy wczesnych lat dwudziestych, [w:] Literatura wobec niepodległości. Z problemów kultury polskiej początków II Rzeczpospolitej. Oprac. A. Borycki, Łódź 1983; "Perspektywy" 1983 nr 7 [nt. S. Hebanowskiego]; "Gazeta Krakowska" 1983 nr 47 [nt. W. Krasnowieckiego]; "Perspektywy" 1983 nr 18 [o krytyce teatralnej]; "Gazeta Krakowska" 1983 nr 77 [nt. występów za granicą Wrocławskiego Teatru Pantomimy]; W teatrach Rygi, "Przyjaźń" 1983 nr 23; "Perspektywy" 1984 nr 17 [o B. Cybulskim]; "Gazeta Krakowska" 1984 nr 245 [o J. Wasowskim]; "Gazeta Krakowska" 1984 nr 83 [o K. Wichniarzu]; Tadeusz Łomnicki, Pierwszy rok teatru, w:] Z. Greń: Teatr zamknięty, Kraków 1984; "Perspektywy" 1984 nr 41 [o Instytucie Aktora - Teatrze Laboratorium we Wrocławiu]; "Perspektywy" 1985 nr 42 [o T. Csorbie]; "Perspektywy" 1985 nr 22 [o T. Bursztynowiczu]; "Perspektywy" 1985 nr 46 [o S. Daleckim]; Śmierć, życie i młodość, "Perspektywy" 1985 nr 42 [o K. Krukowskim]; "Perspektywy" 1985 nr 17 [nt. seminarium nt. krytyki teatralnej w Pradze]; [o S. Mikulskim], [w:] Jego siła nas urzekła Szkice i wspomnienia z dziejów lubelskiego teatru, red. A. L. Gzella, Lublin 1985; "Perspektywy" 1985 nr 26 [o "Zielonym Baloniku"]; "Gazeta Krakowska" 1985 nr 167 [nt Teatru Studio w Warszawie]; "Gazeta Krakowska" 1985 nr 63, [nt. pożaru Teatru Narodowego w Warszawie]; "Perspektywy" 1985 nr 35 [nt. Teatru Syrena w Warszawie]; "Gazeta Krakowska" 1985 nr 39 [o Teatrze Żydowskim w Warszawie]; "Przyjaźń" 1985 nr 13 [nt. MChAT-u]; [Program Teatr Maszkaron], 1986 [nt. W. Wandurskiego]; "Chłopska Droga" 1987 nr 12 [o L. Schillerze], "Dziennik Zachodni" 1987 nr 62 [o L. Schillerze]; "Wieczór" 1987 nr 50 [o L. Schillerze]; Wielki Dodek, "Trybuna" 1995 nr 199; Pan Lunio, "Trybuna" 1996 nr 89; Primaballerina z kabaretu, "Trybuna" 1996 nr 179; Rekonesans kulturowy, Buzek do Romy, "Nowe Kontrasty" 1998 nr 8;
Recenzje:
"Życie Białostockie" 1958 nr 137 [rec. z P. De Marivaux: "Igraszki trafu i miłości" w Teatrze im. A. Węgierski w Białymstoku]; "Polityka" 1963 nr 10 [o "Przygodzie z Vaterlandem" L. Kruczkowskiego]; "Kultura" 1963 nr 28/29 [rec. z S. Mrożek: "Zabawa. Śmierć porucznika" w Teatrze Kameralnym w Krakowie]; "Teatr" 1963 nr 6 [rec. z S. Żeromski "Wierna rzeka" w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi]; "Kultura" 1963 nr 24 [rec. z L. Kruczkowski "Kordiana i cham" w Teatrze Polskim w Poznaniu]; "Kultura" 1963 nr 28/29 [rec. z S. Mrożek: "Śmierć porucznika" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Polityka" 1963 nr 1 [rec. z A. Fredro: "Rewolwer" w Teatrze Kameralnym w Warszawie]; "Polityka" 1962 nr 48 [rec. z: J. Słowacki: "Samuel Zborowski" Teatru Klasycznego w Warszawie]; "Polityka" 1963 nr 24 [rec. z Ajschylos: "Agamemnon", Eurypides: "Elektra", Arystofanes: "Żaby" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1963 nr 26 [rec. z M. Gorki: "Na dnie" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Polityka" 1963 nr 17 [rec. z W. Szekspir: "Romeo i Julia" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Polityka" 1963 nr 13 [rec. z B. Brecht: "Kariera Artura Ui" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Teatr" 1963 nr 24 [rec. z A. Fredro: "Dożywocie" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Polityka" 1963 nr 8 [rec. z K. Brandys: "Inkarno" w Teatrze Kameralnym we Wrocławiu]; "Kultura" 1964 nr 50 [rec. z H. Chabros: "Zejście do piekła" w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie]; "Kultura" 1964 nr 16 [rec. z F. Dostojewski: "Wieczny małżonek" w Teatrze Nowym w Łodzi]; "Teatr" 1964 nr 16 [rec. z W. Wandurski: "Śmierć na gruszy" w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie]; "Kultura" 1964 1964 nr 26 [rec. z A. Osiecka: "Niech no tylko zakwitną jabłonie" w Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Kultura" 1964 nr 22 [rec. z Platon: "Obrona Sokratesa" w Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Teatr" 1964 nr 17 [rec. z K. Waterhouse i W. Ilall: "Billy kłamca" w Teatrze Komedia w Warszawie]; "Kultura" 1964 nr 4 [rec. z G. Hauptmann: "Przed zachodem słońca" w Teatrze Kameralnym w Warszawie]; "Kultura" 1964 nr 49 [rec. z Vercors: "Zoo czyli Zabójca poszukujący prawdy" w Teatrze Kameralnym w Warszawie]; "Kultura" 1964 nr 12 [rec. z A. Mickiewicz: "Konfederaci Barscy" i S. Wyspiański: "Warszawianka" w Teatrze Ludowym w Warszawie]; "Kultura" 1964 nr 8 [rec. z M. Bałucki: "Grube ryby" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1964 nr 42 [rec. z D. Lebović: "Alleluja" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1964 nr 17 [rec. z: F. Zabłocki: "Fircyk w zalotach" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1964 nr 9 [rec. z L. De Vega: "Pies ogrodnika" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1964 nr 21 [rec. z W. Szekspir: "Makbet" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1964 nr 48 [rec. z S. Żeromski: "Przedwiośnie" w Teatrze Powszechnym w Warszawie], "Kultura" 1964 nr 6 [rec. z G. B. Shaw: "Androkles i lew" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; [rec. z M. Z. Bordowicz: "Psalmy" w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie]; "Kultura" 1965 nr 5 [rec. z M. Z. Bordowicz: "Idący o poranku" w Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Teatr" 1965 nr 22 [rec. z A. J. Lerner: "My Fair Lady" w Teatrze Komedia w Warszawie]; "Kultura" 1965 nr 48 [rec. z J. Słowacki: "Kordian" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1965 nr 42 [rec. z W. Szekspir: "Sławna historia o Troilusie i Kresydzie" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1965 nr 16 [rec. z R. Bratny: "Kolumbowie rocznik 20" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Kultura" 1965 nr 15 [rec. z E. Albee: "Kto się boi Wirginii Woolf" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Kultura" 1965 nr 12 [rec. z Y. Mishima: "Wachlarz. Jesteś piękna. Adamaszkowy bębenek" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Kultura" 1965 nr 30 [rec. z S. Mrożek: "Tango" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Kultura" 1965 nr 4, [rec. "Skąpca" Moliera w Teatrze Telewizji]; "Kultura" 1966 nr 40 [rec. z J. Drda: "Igraszki z diabłem" w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie]; "Kultura" 1966 nr 25 [rec. z W. Wandurski: "Śmierć na gruszy" w Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Kultura" 1966 nr 51/52 [rec. z F. Dürrenmatt: "Fizycy" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Kultura" 1966 nr 7 [rec. z W. Zalewski: "Pruski mur" w Teatrze Klasycznym w Warszawie]; "Kultura" 1966 nr 18 [rec. z R. Hochhuth: "Namiestnik" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1966 nr 44 [rec. z T. Różewicz: "Wyszedł z domu" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1966 nr 9 [rec. z Z. Krasiński: "Irydion" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1966 nr 13 [rec. z H. Ibsen: "Hedda Gabler" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1966 nr 25 [rec. z S. I. Witkiewicz: "Oni" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1966 nr 36 [rec. z P. Beaumarchais: "Wesele Figara" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Kultura" 1966 nr 43 [rec. z S. Wyspiański: "Wyzwolenie" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Kultura" 1966 nr 27 [rec. z M. Schisgal: "Się kochamy" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Kultura" 1966 nr 20 [rec. z C. Goldoni: "Awantura w Chioggi" w Il Piccolo Teatro di Milano]; "Kultura" 1967 nr 43 [rec. z T. Miciński: "W mrokach złotego pałacu czyli Bazylissa Teofanu" w Teatrze Polskim w Poznaniu]; "Kultura" 1967 nr 7 [rec. I. Babel: "Zmierzch" w Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Kultura" 1967 nr 28 [rec. z P. Weiss: "Męczeństwo i śmierć Jeana Paula Marata" w Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Kultura" 1967 nr 51/52 [rec. z F. Dürrenmatt: "Anabaptyści" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Kultura" 1967 nr 40 [rec. z T. Różewicz: "Spaghetti i miecz" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Kultura" 1967 nr 16 [rec. z L. Budrecki i L. Kanicki: "Dziś do ciebie przyjść nie mogę" w Teatrze Klasycznym w Warszawie]; "Kultura" 1967 nr 10 [rec. z M. Pawlikowska-Jasnorzewska: "Dowód osobisty rodu Zebrzydowickich" w Teatrze Klasycznym w Warszawie]; "Kultura" 1967 nr 30 [rec. z C. K. Norwid: "Kleopatra" w Teatrze Narodowym w Warszawie], "Kultura" 1967 nr 11[rec. z J. Słowacki: "Kordian" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1967 nr 25 [rec. J. Iwaszkiewicz: "Kosmogonia" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1967 nr 2 [rec. z H. Pinter: "Urodziny pana Stanleya" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1967 nr 46 [rec. z S. Esenin: "Nam nie drewno potrzebne lecz kamień" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1967 nr 15 [rec. z E. Ionesco: "Pieszo w powietrzu" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1967 nr 5 [rec. z B. Prus: "Lalka" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Kultura" 1967 nr 18 [rec. z A. Mac Leish: "J. B. (Hiob)" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Kultura" 1968 nr 25 [rec. z S. I. Witkiewicz: "W małym dworku" w Teatrze Polskim w Bydgoszczy]; "Kultura" 1968 nr 43 [rec. z S. Żeromski: "Wierna rzeka" w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie]; "Żołnierz Wolności" 1968 nr 88 [rec. z Ajschylos: "Danaidy" w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie-Elblągu]; "Kultura" 1968 nr 50, [rec. z S. Wyspiański: "Kroniki królewskie" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Kultura" 1968 nr 16 [rec. z J. Słowacki: "Holsztyński" w Teatrze Klasycznym w Warszawie]; "Żołnierz Wolności" 1968 nr 223 [rec. z G. Feydeau: "Dama od Maxima" w Teatrze Klasycznym w Warszawie]; "Kultura" 1968 nr 23 [rec. z N. Gogol: "Rewizor" w Teatrze Ludowym w Warszawie]; "Kultura" 1968 nr 27 [rec. z G. B. Shawa: "Pierwsza sztuka Fanny" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1968 nr 45 [rec. z A. Ścibora-Rylski: "Bliski nieznajomy" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1968 nr 1, [rec. z L. De Vega: "Wędka Feniksany" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1968 nr 5 [rec. z I. Örkény: "Strażak Tot" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1968 nr 28 [rec. z S. Żeromski: "Sułkowski" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1968 nr 15 [rec. z G. Büchner: "Śmierć Dantona" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Kultura" 1968 nr 34 [rec. z J. Szaniawski: "Dwa teatry" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Kultura" 1968 nr 51/52 [rec. z E. Bryll: "Rzecz listopadowa" w Teatrach Dramatycznych we Wrocławiu]; "Kultura" 1968 nr 21 [rec. z J. Słowacki: "Zawisza Czarny" w Teatrze Telewizji]; "Kultura" 1969 nr 39 [rec. z E. Bryll: "Kurdesz" w Starym Teatrze w Krakowie]; "Kultura" 1969 nr 15 [rec. z S. Wyspiański: "Wesele" w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie]; "Kultura" 1969 nr 39 [rec. z J. Jurandot: "Ballada o tamtych dniach" w Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi]; "Kultura" 1969 nr 16 [rec. z S. Grochowiak: "Dni przestępne" w Teatrze Autorów "Pokolenie" w Warszawie]; "Kultura" 1969 nr 5 [rec. z A. Czechow: "Wujaszek Wania" w Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Kultura" 1969 nr 50 [rec. z P. Luke: "Hadriana VII" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Kultura" 1969 nr 46 [rec. z S. Przybyszewski: "Śnieg" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Żołnierz Wolności" 1969 nr 92 [rec. z Z. Krasiński: "Nieboska komedia" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1969 nr 21 [rec. z W. Szekspir: "Ryszard III" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1969 nr 42 [rec. z G. B. Shaw: "Święta Joanna" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1969 nr 20 [rec. z M.Z. Bordowicz: "Non-stop" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1969 nr 25 [rec. z N. Gogol: "Martwe dusze" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1969 nr 9 [rec. z E. Bryll: "Po górach, po chmurach" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Kultura" 1970 nr 42 [rec. z L. Legut i M. Misiorny: "Piękne ogrody" w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku]; "Więź" 1970 nr 4 [rec. z S. Wyspiański: "Wesele" z Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie]; "Kultura" 1970 nr 28 [rec. z E. Bryll: "Kurdesz" w Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Kultura" 1970 nr 39 [rec. z H. Ibsen: "Peer Gynt" w Teatrze Ateneum w Warszawie], "Żołnierz Wolności" 1970, nr 221 [rec. z H. Ibsen: "Peer Gynt" w Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Kultura" 1970 nr 11 [rec. z T. Rittner: "Głupi Jakub" w Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Kultura" 1970 nr 9 [rec. z A. Trzebiński: "Aby podnieść różę" w Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Żołnierz Wolności" 1970 nr 239 [rec. z M. Bałucki "Dom otwarty" w Teatrze Klasycznym w Warszawie]; "Kultura" 1970 nr 43 [rec. z "Norwid" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1970 nr 18 [rec. z W. Szekspir: "Hamlet" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Żołnierz Wolności" 1970 nr 97 [rec. z W. Szekspir: "Hamlet" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1970 nr 48 [rec. z S. Grochowiak: "Chłopcy" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1970 nr 31 [rec. z P. Calderon: "Księżniczka na opak wywrócona" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1980 nr 7; [rec. z: J. Słowacki: "Kordian" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Kultura" 1970 nr 14 [rec. z: F. Dürrenmatt: "Play Strindberg" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Żołnierz Wolności" 1970 nr 275, [rec. z S. Grochowiak: "Chłopcy" w Teatrze Telewizji"]; "Kultura" 1971 nr 25 [rec. z Z. Krasiński: "Nie - boska komedia" w Teatrze Polskim w Bydgoszczy]; "Kultura" 1971 nr 22 [rec. z Ch. Marlowe: "Tragiczne dzieje doktora Fausta" w Starym Teatrze w Krakowie]; "Zamiast recenzji", "Kultura" 1971 nr 35 [rec. z S. I. Witkiewicz: "Szewcy" w Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Kultura" 1971 nr 13 [rec. z W. Szekspir: "Juliusz Cezar" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Żołnierz Wolności" 1971 nr 43 [rec. z Z. Jerzyna: "Iskrą tylko" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Kultura" 1971 nr 32 [rec. z M. Držić: "Dundo Maroje" w Teatrze Klasycznym w Warszawie]; "Kultura" 1971 nr 20 [rec. z I. Iredyński: "Jasełka-moderne" w Teatrze Ludowym w Warszawie]; "Kultura" 1971 nr 7 [rec. z M. Gorki: "Na dnie" w Teatrze Narodowym w Warszawie"]; "Żołnierz Wolności" 1971 nr 25 [rec. z M. Gorki: w "Na dnie" Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1971 nr 14 [rec. z J. Słowacki: "Beniowski" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1971 nr 16 [rec. z. I. Bukovčan: "Nim zapieje kur" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1971 nr 10 [rec. z J. Przeździecki: "Wariat" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1971 nr 2 [rec. z E. Bryll: "Na szkle malowane" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1971 nr 29 [rec. z J. W. Goethe: "Faust" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1971 nr 5 [rec. z T. Różewicz: "Akt przerywany" w Teatrze Powszechnym w Warszawie; Granice doskonałości, "Scena" 1971 nr 3; "Kultura" 1971 nr 16 [rec. z W. Perzyński: "Lekkomyślna siostra" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Kultura" 1971 nr 41 [rec. z "Apocalypsis cum figuris" w Instytucie Aktora - Teatrze Laboratorium we Wrocławiu]; "Kultura" 1972 nr 22 [rec. z A. Fredro: "Pan Jowialski" w Teatrze Śląskim w Katowicach]; "Kultura" 1972 nr 26 [rec. z M. Gorki: "Jegor Bułyczow i inni" w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie]; "Kultura" 1972 nr 51 [rec. z M. Gorki: "Matka" w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie]; "Kultura" 1972 nr 11 [rec. z J. Andrzejewski: "Prometeusz" w Teatrze Nowym w Łodzi]; "Teatr" 1972 nr 10 [rec. z J. Arden: "Taniec czarnego sierżanta" w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu]; "Teatr" 1972 nr 4 [rec. z F. Schiller: "Don Carlos" w Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Kultura" 1972 nr 16 [rec. z T. Różewicz: "Na czworakach" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Kultura" 1972 nr 9 [rec. z G. B. Shaw: "Przed ślubem" w Teatrze Komedia w Warszawie]; "Narodowy", "Polsza" 1972 nr 9; "Kultura" 1972 nr 3 [rec. z A. Czechow: "Trzy siostry" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1972 nr 8 [rec. z "Romans o Sarmacyjej" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1972 nr 29 [rec. z J. M. Rymkiewicz: "Kochankowie piekła" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1972 nr 53 [rec. z W. Szekspir: "Makbet" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1972 nr 14 [rec. z S. Grochowiak: "Lęki poranne" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1972 nr 50 [rec. z W. Szekspir: "Jak wam się podoba" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1972 nr 40 [rec. z N. Gogol "Nos" w Teatrze Studio w Warszawie]; "Kultura" 1972 nr 19 [rec. z "Witkacy" w Teatrze Studio w Warszawie]; "Kultura" 1972 nr 28 [rec. z R. Ionesco: "Macbett" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Kultura" 1972 nr 10 [rec. z "Akty" w Wyższej Szkole Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie]; "Teatr" 1972 nr 8 [rec. z M. Z. Bordowicz: "Non stop" w Théâtre de Poche-Montparnasse w Paryżu]; "Teatr" 1973 nr 6, [rec. z F. Zabłocki: "Fircyk w Zalotach" w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej]; "Teatr" 1973 nr 17 [rec. z Molier: "Chory z urojenia" w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie]; "Teatr" 1973 nr 22 [rec. z C. K. Norwid: "Pierścień wielkiej damy" Teatru Dolnośląskiego w Jeleniej Górze]; "Kultura" 1973 nr 21 [rec. z Molier: "Świętoszek" w Teatrze Śląskim w Katowicach]; "Kultura" 1973 nr 9 [rec. z A. Mickiewicz: "Dziady" w Starym Teatrze w Krakowie]; "Teatr" 1973 nr 20 [rec. z N. Gogol: "Rewizor" w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie]; "Teatr" 1973 nr 14 [rec. z T. Różewicz: "Stara kobieta wysiaduje" w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie]; "Teatr" 1973 nr 9 [rec. z "Jałowa" Teatru im. J. Osterwy w Lublinie]; "Teatr" 1973 nr 21 [rec. z Sofokles: "Antygona" Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu]; "Polsza" 1973 nr 2 [o Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Kultura" 1973 nr 3 [rec. I. Dworecki: "Człowiek znikąd" Teatru Dramatycznego w Warszawie]; "Kultura" 1973 nr 27 [rec. A. Fredro: "Trzy po trzy" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1973 nr 48 [rec. z S. Garczyński: "Wacława dzieje" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1973 nr 14, [rec. z N. Gogol: "Rewizor" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1973 nr 4 [rec. z Sofokles: "Antygona" w Teatrze Małym w Warszawie]; "Kultura" 1973 nr 43 [rec. z G. Zapolska: "Moralność Pani Dulskiej" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1973 nr 16 [rec. z M. Czanerle, J. Szajna: "Gulgutiera" w Teatrze Studio w Warszawie]; "Kultura" 1973 nr 20 [rec. z H. Kajzar: "Gwiazda" w Teatrze w Starej Prochowni w Warszawie]; "Kultura" 1973 nr 14 [rec. J. Broszkiewicz: "Koniec księgi VI", A. Fadeew: "Klęska", "S. Najdenow: "Dzieci Waniuszyna" w Teatrze im. W. Majakowskiego w Moskwie]; "Perspektywy" 1973 nr 8 [rec. z J. Cosmos: "Pomarańcze" w tv Teatrze Kobra]; "Perspektywy" 1973 nr 13 [rec. z M. Červinskij, V. Dychavičnyj, V. Mass, M. Slobodskoj: "Debiutantka" w tv Teatrze Rozrywki]; "Perspektywy" 1973 nr 13 [rec. z . Bernard: "Incydent na placu Pigalle" w tv Teatrze Rozrywki]; "Perspektywy" 1973 nr 23 [rec. z J. Janicki: "Akcja V" w tv Teatrze Sensacji]; "Perspektywy" 1973 nr 2 [rec. z W. Bogusławski: "Krakowiacy i górale" w Teatrze Telewizji (Szczecin)]; "Perspektywy" 1973 nr 20 [rec. z A. Decaux: "Bunkier" w Teatrze Telewizji (Warszawa)]; "Perspektywy" 1973 nr 41 [rec. z M. Lermontow: "Maskarada" w Teatrze Telewizji (Warszawa)]; "Teatr" 1974 nr 3 [rec. z J. Abramow: "Klik - Klak" w Teatrze im. A. Węgierki w Białymstoku]; "Teatr" 1974 nr 10 [rec. z A. Fredro: "Mąż i żona" w Teatrze im. A. Węgierki w Białymstoku]; "Express Wieczorny" 1975 nr 275 [rec. z A. Nowaczyński: "Cyganeria Warszawska" w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku]; "Teatr" 1975 nr 7 [rec. z B. Drozdowski: "Kondukt" w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku]; "Teatr" 1974 nr 13 [rec. z H. Ibsen: "Peer Gynt" w Teatrze im. C. Norwida w Jeleniej Górze]; "Szpilki" 1975 nr 43 [rec. z P. Calderon - J. Słowacki: "Książę Niezłomny" w Teatrze Śląskim w Katowicach]; "Kultura" 1974 nr 5 [rec z S. Wyspiański: "Noc listopadowa" w Starym Teatrze w Krakowie]; "Teatr" 1975 nr 2 [rec. z S. Wyspiański: "Wyzwolenie" w Starym Teatrze w Krakowie]; "Teatr" 1974 nr 9 [rec. z B. Brecht: "Turandot czyli kongres wybielaczy" w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie]; "Kultura" 1974 nr 5 [rec. z J. Słowacki: "Lilla Weneda" w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 279 [rec. z M. Ghelderode: "Szkoła błaznów" w Teatrze Nowym w Poznaniu]; "Teatr" 1975 nr 1 [rec. z S. Stojanowić: "Dom na wzgórzu" w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu]; "Teatr" 1974 nr 20, s. 18 [rec. z G. Gorin: "Kto jest kto" w Kabarecie "Pod Egidą" w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 108 [rec. z Ch. Marlowe: "Tragiczne dzieje Fausta" w Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 184 [rec. z A. Ayckbourn: "Wesołych świąt" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 70 [rec. z S. Mrożek: "Rzeźnia" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 54 [rec. z A. Vampilow: "Anegdoty prowincjonalne" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 227 [rec. z M. Bałucki: "Klub Kawalerów" w Teatrze Komedia w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 102 [rec. z E. Braginski, E. Riazanov: "Sylwestrowa przygoda" w Teatrze Komedia w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 225 [rec. z P. Bruno: "Pepsie" w Teatrze Kwadrat w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 68 [rec. z S. Tym: "Rozmowy przy wycinaniu lasu" w Teatrze Kwadrat w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 167 [rec. z F. Veber: Podłużna walizka" w Teatrze Kwadrat w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 196 [rec. z V. Majakowvskij: "Pluskwa" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Teatr" 1975 nr 3 [rec. z: S. Wyspiański: "Wesele" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Teatr" 1974 nr 23 [rec. z S. Dygat: "Jezioro Bodeńskie" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 125 [rec. z H. Bardijewski: "Misja" w Teatrze Nowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 89 [rec. J. Szaniawski: "Adwokat i róże" w Teatrze Nowym w Warszawie]; "Teatr" 1974 nr 1 [rec. z W. Ruyslinck: "Homo mollis" w Teatrze Ochoty w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 98, s. 4 [rec. z: A. Volodin: "Jeśli kochasz, nie odchodź"]; "Kultura" 1974 nr 3 [rec. z E. Bryll: "Życie jawą" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 280 [rec. z P. Corneille - S. Wyspiański: "Cyd" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 213 [rec. z W. Szekspir: "Otello" w Teatrze Polskim w Warszawie; "Express Wieczorny" 1975 nr 46 [rec. z J. Słowacki: "Mazepa" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 55 [rec. z Arystofanes: "Ptaki" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 235 [rec. z L. Codignola: "Bel-Ami i jego sobowtór" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 112 [rec. z A. Kopit: "Buffalo Bill" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 253 [rec. z R. Bratny: "Trzech w linii prostej" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Stolica" 1974 nr 20 [rec. z J. Radičkov: "Styczeń" w Teatrze Rozmaitości w Warszawie]; "Stolica" 1974 nr 22 [rec. z J. Szajna: "Dante" w Teatrze Studio w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 59 [rec. z M. Mithois: "Bądź moją wdową" w Teatrze "Syrena" w Warszawie]; "Teatr" 1974 nr 8 [rec. z E. Bond: "Lir" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 160 [rec. z W. Brydak: "Gra" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 92 [rec. z H. Ibsen: "Jan Gabriel Borkman" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 208 [rec. z J. Fryźlewicz: "Synu mój" w Teatrze Ziemi Mazowieckiej w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 127 [rec. z E. Ionesco: "Gra w zabijanego" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 277 [rec. z T. Różewicz: "Białe małżeństwo" w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu]; "Szpilki" 1975 nr 41 [rec. z K. I. Gałczyński: "Wiersze", J. Tuwim: "Bal w operze" w wykonaniu W. Siemiona]; "Teatr" 1974 nr 13 [rec. W. Gombrowicz: "Ślub" w Ateliertheater w Wiedniu]; "Express Wieczorny" 1975 nr 111 [rec. P. Corneille: "Horacjusze", Moliere: "Skąpiec" w Comédie Française w Paryżu]; "Express Wieczorny" 1975 nr 139 [rec. z "Złoty wiek" oprac. A. Mnouchkine w Théâtre du Soleil w Paryżu]; "Szpilki" 1974 nr 6 [rec. z "Sprawozdanie z procesu sądowego" w Studenckim Teatrze Tenji Sajiki w Tokio]; "Express Wieczorny" 1975 nr 139 [rec. z "Pasje dramatyczne" oprac. Tadashi Suzuki w Waseda Sho-Gekijo w Tokio]; "Express Wieczorny" 1975 nr 65 [rec. z S. L. Bancsik: "Z dołu widziane. Bartokiana" w Theatrze Thália w Budapeszcie]; "Express Wieczorny" 1975 nr 98 [rec. z G. Bokarev: "Hutnicy" M. Gorki: "Ostatni" w MChAT w Moskwie]; "Perspektywy" 1975 nr 47 [rec. z H. Ibsen: "Nora" w Teatrze Telewizji]; "Perspektywy" 1974 nr 11 [rec. z J. Lutowski: "Ostry dyżur" w Teatrze Telewizji]; "Perspektywy" 1974 nr 6 [rec. z W. Szekspir: "Hamlet" w Teatrze Telewizji]; "Perspektywy" 1974 nr 21 [rec. z W. Szekspir: "Wszystko dobre, co się dobrze kończy" w Teatrze Telewizji]; "Perspektywy" 1975 nr 9 [rec. z J. Grzymkowski, R. Filipski: "Rówieśnicy" w Teatrze Współczesnym Telewizji]; "Express Wieczorny" 1976 nr 282 [rec. z S. Wyspiański: "Wesele" w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku]; "Express Wieczorny" 1976 nr 287 [rec. z J. Conrad: "Lord Jim" w Teatrze Nowym w Łodzi]; "Express Wieczorny" 1976 nr 32 [rec. z J. Lechoń: "Pamiętnik intymny" w Teatrze Nowym w Łodzi]; "Express Wieczorny" 1976 nr 124 [rec. z A. Fredro: "Śluby panieńskie" w Teatrze "Ateneum" w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 25 [rec. z S. I. Witkiewicz: "Panna Tutli-Putti" w Teatrze "Ateneum" w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 281 [rec. z D. Diderot: "Kubuś Fatalista i jego pan" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 226 [rec. z E. O'Neill: "Przyjdzie na pewno" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 86 [rec. z A. Kopkov: "Słoń" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie"; "Express Wieczorny" 1976 nr 283 [rec. z K. H. Rostworowski: "U mety" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 152 [rec. z Wiech: "Café pod Minogą" w Teatrze "Komedia" w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 70 [rec. z A. Vallejo: "Gdy rozum śpi" w Teatrze na Woli w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 227 [rec. z G. Büchner: "Leonce i Lena" w Teatrze na Woli w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 250 [rec. z A. Gelman: "Protokół pewnego zebrania" w Teatrze na Woli w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 15 [rec. z L. Kruczkowski: "Pierwszy dzień wolności" w Teatrze na Woli w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 55 [rec. z "Mickiewicz. Cz. 1. Młodość" oprac. A. Hanuszkiewicz w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 214 [rec. z W. Szekspir: "Jak wam się podoba" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 130 [rec. z J. Osborne: "Portret Doriana Graya" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 166 [rec. z A. Arbuzov: "Staroświecka komedia" w Teatrze Nowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 100 [rec. z H. Ibsen: "Hedda Gabler" w Teatrze Nowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 14 [rec. z J. Koecher: "Sąd nieostateczny" w Teatrze Nowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 5 [rec. z G. Gorin: "Zapomnieć o Herostratesie" w Teatrze Nowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 84 [rec. z M. Szabo: "Odsłonięcie" w Teatrze Ochoty w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 128 [rec. z L. Pirandello: "Błazeńska czapka" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 294 [rec. z M. Z. Bordowicz: "Specjalność zakładu" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 19 [rec. z G. B. Shaw: "Pigmalion" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 209 [rec. z F. Schiller: "Maria Stuart" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 82 [rec. z W. Szekspir: "Antoniusz i Kleopatra" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 119 [rec. z L. Codignola: "Bel-Ami i jego sobowtór" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 37 [rec. z Z. Krasiński: "Nie-Boska komedia" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 292 [rec. z W. Terlecki: "Odpocznij po biegu" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 239 [rec. z M. Białoszewski "Teatr osobny. Donosy rzeczywistości" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 186 [rec. z K. Choiński: "Otwórz drzwi" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 277 [rec. z B. Brecht: "Happy end" w Teatrze Rozmaitości w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 92 [rec. z F. Kruszewska: "Sen" w Teatrze Rozmaitości w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 33 [rec. z B. Okudżawa: "Merci, czyli wodewil z myszką" w Teatrze Rozmaitości w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 107 [rec. z F. Wedekind: "Puszka Pandory" w Teatrze Studio w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 30 [rec. z F. Kafka Opis Walki" w Teatrze Studio w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 149 [rec. z M. Camoletti: "Latające dziewczęta" w Teatrze Syrena w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 260 [rec. z T. Bernhard: "Święto Borysa" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 156 [rec. z A. Czechow: "Wiśniowy sad" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 9 [rec. z S. Mrożek: "Emigranci" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 66 [rec. z T. Rittner: "W małym domku" w Teatrze Ziemi Mazowieckiej w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 230 [rec. z W. Szekspir: "Komedia omyłek" w Teatrze Ziemi Mazowieckiej w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 223 [rec. z A. Vampilow: "Rozstanie w czerwcu" w Teatrze Ziemi Mazowieckiej w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 66 [rec. z S. I. Witkiewicz: "W małym dworku" w Teatrze Ziemi Mazowieckiej w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 89 [rec. z W. Gombrowicz: "Ślub" w Teatrze Polskim we Wrocławiu]; "Express Wieczorny" 1976 nr 283 [rec. z M. Słomczyński" "Anna Livia" w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu]; "Express Wieczorny" 1976 nr 247 [rec. z J.W. Goethe: "Jarmark w Pludersweilern", P. Hacks: "Adam i Ewa", H. Kleist: "Książę Homburga", H. Kleist: "Rozbity dzban", T. Mann: "Krótki kurs dla widzów teatralnych" - montaż Deutsches Theater w Berlinie]; "Express Wieczorny" 1976 nr 142 [rec. z F. Schiller: "Maria Stuart" w Thalia Theater w Hamburgu]; "Express Wieczorny" 1977 nr 284 [rec. z E. Bryll: "Ballada łomżyńska" w Teatrze Dramatycznym w Elblągu]; "Express Wieczorny" 1977 nr 167 [rec. z M. Maeterlinck: "Ślepcy" w Teatrze im. C. Norwida w Jeleniej Górze]; "Express Wieczorny" 1977 nr 60 [rec. z R. Latko: "Tato, tato, sprawa się rypła" w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu]; "Gazeta Południowa" 1977 nr 281 [o wyst. Starego Teatru w Krakowie na Warszawskich Spotkaniach Teatr.]; "Express Wieczorny" 1977 nr 285 [rec. z S. Wyspiański: "Wesele" w Starym Teatrze w Krakowie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 283 [rec. z F. Dostojewski: "Nastazja Filipowna" w Starym Teatrze w Krakowie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 273 [rec. z J. Bijata: "Nasza patetyczna" w Teatrze Ludowym w Krakowie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 276 [rec. z Moliere: "Tartuffe czyli obłudnik" w Teatrze Nowym w Łodzi]; "Express Wieczorny" 1977 nr 195 [rec. z J. Haszek: "Szwejk" w Teatrze Powszechnym w Łodzi]; "Express Wieczorny" 1977 nr 278 [rec. z M. Gorki: "Letnicy" w Teatrze Nowym w Poznaniu]; "Express Wieczorny" 1977 nr 192 [podsumowanie sezonu 1976/1977 w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 201 [rec. z A. Nowaczyński: "Wielki Fryderyk" w Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 55 [rec. z V. Šukšin: "Ludzie energiczni" w Teatrze Ateneum w Warszawie];; "Kultura" 1977 nr 1 [nt. spektaklu D. Diderot: "Kubuś Fatalista i jego Pan" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 241 [rec. z J. Kamiński: "Zabobon czyli Krakowiacy i górale" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 109 [rec. z W. Szekspir: "Król Lear" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Kultura" 1977 nr 4 [nt. spektaklu H. Pinter: "Urodziny Stanleya" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 213 [rec. z R. Ruszkowski: "Wesele Fonsia" w Teatrze Komedia w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 3 [rec. z H. Becque: "Paryżanka" w Teatrze Komedia w Warszawie"; "Express Wieczorny" 1977 nr 265 [rec. z A. Fredro: "Damy i huzary" w Teatrze Komedia w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 141 [rec. z I. Breśan: "Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna" w Teatrze na Woli w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 61 [rec. z E. Redliński: "Wcześniak" w Teatrze na Woli w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 24 [rec. z A. Czechow: "Płatonow" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 111 [rec. z A. Fredro: "Mąż i żona" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Kultura" 1977 nr 47 [nt. spektaklu J. Racine: "Fedra" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 13 [rec. z "Ta Gabriela" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 105 [rec. z A. Arbuzov: "Staroświecka komedia" w Teatrze Nowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 276 [rec. z A. Ostrowski: "Burza" w Teatrze Nowym w Warszawie]; "Kultura" nr 51 [rec. z A. Ostrowski: "Burza" w Teatrze Nowym w Warszawie]; "Szpilki" 1977 nr 47 [rec. z J. Janczarski: "Badacze" w Teatrze Nowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 20 [rec. z A. Szypulski: "Życie seksualne białych myszek" w Teatrze Nowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 89 [rec. z M. Gorki: "Letnicy" w Teatrze Ochoty w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 18 [rec. z J. Iwaszkiewicz: "Maskarada" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 290 [rec. z T. Rittner: "Lato" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 67 [rec. z F. Zabłocki: "Sarmatyzm" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 223 [rec. z D. Wasserman: "Lot nad kukułczym gniazdem" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 49 [rec. z J. Głowacki: "Mecz" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 50 [rec. z P. O. Enquist: "Noc trybad" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 217 [rec. z M. Gogol: "Martwe dusze" w Teatrze Rozmaitości w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 41 [rec. z W. Szekspir: "Poskromienie złośnicy" w Teatrze Rozmaitości w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 80 [rec. z J. Kuśmierek: "Stracone wakacje" w Teatrze Rozmaitości w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 114 [rec. z E. Redliński: "Czworokąt" w Teatrze Rozmaitości w Warszawie]; "Trybuna Ludu" 1977 nr 93 [rec. z E. Blachij: "Molodež Gruzii" w Teatrze Stara Prochownia w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 136 [rec. z A. Strindberg: "Panna Julia" w Teatrze Stara Prochownia w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 83 [rec. z Sofokles: "Edyp królem" w Teatrze Studio w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 6 [rec. z J. Szajna: "Cervantes" w Teatrze Studio w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 26 [rec. z Z. Gozdawa, W. Stępień: "Tylko u nas" w Teatrze Syrena w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 255 [rec. z I. Duce: "Największa świętość" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 151 [rec. z A. Fredro: "Pan Jowialski" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 75 [rec. z "Gry kobiece: K. Zanussi: Niedostępna. E. Żebrowski: Miłosierdzie płatne z góry" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 91 [rec. z J. Słowacki: "Kordian" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 139 [rec. z F. Dürrenmatt: "Wizyta starszej pani" w Teatrze Ziemi Mazowieckiej w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 95 [rec. z T. Lubkiewicz-Urbanowicz: "Sękacz" w Teatrze Ziemi Mazowieckiej w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 277 [rec. z A. Sztejn: "Opowieść sceniczna o Aleksandrze Błoku]; "Express Wieczorny" 1977 nr 40 [rec. z W. Szekspir: "Otello" w Madach Szinhaz w Budapeszcie]; "Express Wieczorny" 1977 nr 260 [rec. z Ch. Coster: "Dyl Sowizdrzał", A. Czechow: "Iwanow", B. Wasiliew: "W spisach nie figuruje" Teatru im. Leninskogo Komsomoła w Moskwie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 20 [rec. z J. Kochanowski: "Odprawa posłów greckich" w Teatrze im. A. Węgierki w Białymstoku]; "Express Wieczorny" 1978 nr 182 [rec. z J. Tuwim: "Bal w operze" w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku]; "Express Wieczorny" 1978 nr 55 [rec. z W. Szekspir: "Hamlet" w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach]; "Express Wieczorny" 1978 nr 276 [rec. z S. Wyspiański: "Akropolis" w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 95 [rec. z "Dialogus de Passione abo Żałosna tragedya o męce Jezusa" w Teatrze Nowym w Łodzi]; "Express Wieczorny" 1978 nr 200 [rec. z W. Młynarski: "Cień" w Teatrze Nowym w Łodzi]; "Express Wieczorny" 1978 nr 95 [rec. z A. Nowaczyński: "Wielki Fryderyk" w Teatrze Nowym w Łodzi"]; "Express Wieczorny" 1978 nr 34 [rec. z H. Zawadzki: "Przeprowadzka" w Teatrze Płockim]; "Express Wieczorny" 1978 nr 161 [rec. z P. Hacks: "Rozmowa w domu państwa Stein o nieobecnym panu von Goethe" w Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 258 [rec. z W. Wyspiański: "Noc listopadowa" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 256 [rec. z A. i J. Kondratiukowie: "Remont" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 60 [rec. z A. Fredro: "Gwałtu, co się dzieje" w Teatrze Komedia w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 27 [rec. z N. Simon: "Bożyszcze kobiet" w Teatrze Kwadrat w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 230 [rec. z B. Slade: Za rok o tej samej porze" w Teatrze Kwadrat w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 159 [rec. z S. I. Witkiewicz: "W małym dworku" w Teatrze na Targówku w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 118 [rec. z B. Brecht: "Życie Galileusza" w Teatrze na Woli w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 6 [rec. z R. M. Groński: "Podróż po Warszawie" w Teatrze na Woli w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 239 [rec. z T. Różewicz: "Stara kobieta wysiaduje" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 15 [rec. z J. Słowacki: "Sen srebrny Salomei" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 252 [rec. z A. Mickiewicz: "Dziady" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 110 [rec. z J. Szaniawski: "Dwa teatry" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 36 [rec. z S. I. Witkiewicz: "Dramat nie rozpoznany" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 212 [rec. z J. Korczak: "Senat szaleńców" w Teatrze Nowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 86 [rec. z Z. Nałkowska: "Dom kobiet" w Teatrze Nowym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 33 [rec. z E. Bryll: "Ballada łomżyńska" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 233 [rec. z A. Korzeniowski: "Dla miłego grosza" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 114 [rec. z N. Gogol: "Ożenek" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Kultura" 1978 nr 2 [o spektaklu T. Rittner: "Lato" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 12 [rec. z M. Bułhakow: "Dni Turbinów" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 206 [rec. z G. Hauptmann: "Przed wschodem słońca" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 13 [rec. z K. Moczarski: "Rozmowy z katem" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 83 [rec. z S. Mrożek: "Na pełnym morzu. Strip-tease" w Teatrze Powszechnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 125 [rec. z "Kanon polski" w Teatrze Reduta 77 w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 92 [rec. z G. Gorin: "Dyl Sowizdrzał" w Teatrze Rozmaitości w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 52 [rec. z J. Iwaszkiewicz: "Lato w Nohant" w Teatrze Rozmaitości w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 108 [rec. z Y. Goll: "Matuzalem czyli wieczorny mieszczanin" w Teatrze Studio w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 53 [rec. z J. Szajna: "Majakowski" w Teatrze Studio w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 101 [rec. z A. Strindberg: "Gra snów" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 139 [rec. z F. Wedekind: "Przebudzenie wiosny" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 30 [rec. z S. Mrożek: "Tango" w Teatrze Ziemi Mazowieckiej w Warszawie]; "Express Wieczorny" 1978 nr 273 [rec. z T. Różewicz: "Śmierć w starych dekoracjach" w Teatrze Polskim we Wrocławiu]; "Express Wieczorny" 1978 nr 44 [rec. z W. Szekspir: "Koriolan" w Thalia Theater w Hamburgu]; "Express Wieczorny" 1978 nr 245 [rec. z V. Livanov, G. Bardin: "Don Juan 78" w Centralnyj Teatr Kukoj w Moskwie]; "Express Wieczorny" 1979 nr 8 [rec. z N. Gogol: "Ożenek" w Teatrze Polskim w Warszawie]; "Gazeta Krakowska" 1983 nr 94 [rec. z C. K. Norwid: "Zwolon" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Gazeta Krakowska" 1983 nr 147 [rec. z K. Wojtyła: "Promieniowanie ojcostwa" w Teatrze Rozmaitości w Warszawie]; "Gazeta Krakowska" 1984 nr 65 [rec. z J. Wiśniewski: "Koniec Europy"; "Panopticum la Madame Tussaud" w Teatrze Nowym w Poznaniu]; "Gazeta Krakowska" 1984 nr 257 [rec. z J. Słowacki: "Lilla Weneda" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Gazeta Krakowska" 1985 nr 57 [rec. z M. Dąbrowska: "Geniusz sierocy" w Teatrze Narodowym w Warszawie]; "Szpilki" 1985 nr 44 [rec. z H. Kajzar: "Wyspy Galapagos" w Teatrze Polskim w Poznaniu];
Varia:
"Teatr" 1953 nr 20 [zag. startu absolwentów szkół teatralnych]; "Sztandar Młodych" 1953, nr 302 [o pracy ZMP w teatrach]; "Przegląd Kulturalny" 1953, nr 33 [o objazdowej działalności Teatru Domu Wojska Polskiego w lecie]; "Żołnierz Wolności" 1953 nr 248 [sprawozdanie z występów w Gdyni Teatru Domu Wojska Polskiego]; "Żołnierz Wolności" 1953 nr 271 [sprawozdanie z wyjazdów Teatru Domu Wojska Polskiego w teren]; Dyskutujemy o władzy, [wypowiedź], "Nowa Kultura" 1954, nr 2; "Przegląd Kulturalny" 1955 nr 11 [sprawozdanie z Ogólnopolskiej Narady Młodych Aktorów i Reżyserów w Warszawie 7-8 marca 1955]; O grzechach PWST - niepoważnie, "Teatr" 1955 nr 7; "Świetlica" 1955 nr 10 [o Państwowym Teatrze Polskim w Warszawie]; Dramat radziecki w Teatrze Domu Wojska Polskiego, "Wolność" 1954 nr 148; Teatr w świetlicy, "Świetlica" 1955 nr 4; "Świetlica" 1955 nr 6; W sprawie pracy ZMP w teatrach (Artykuł dyskusyjny), "Przedpole" 1954 nr 6; Teatr i świetlica [współaut. R. Gołębiowski], "Teatr" 1956 nr 1; Nie ma Romea!, "Po Prostu" 1956 nr 1; Opowieść o pewnym autorze, "Świetlica" 1956 nr 6; "Teatr" 1959 nr 17 [o festiwalu w Karlovych Varach]; "Teatr" 1961 nr 5 [o "Teatrze"]; "Teatr" 1961 nr 14 [rec. książki W. Bodnicki: Orfeusze i syreny. Opowiadania o sławnych śpiewakach i śpiewaczkach], "Teatr" 1960 nr 14 [rec. książki H. Cudnowski: "Niedyskrecje teatralne"]; "Teatr" 1961 nr 3 [rec. książki W. Lipiec: "Zelwerowicz i scena łódzka"], "Dialog" 1961 nr 11, [rec. książki J. Szczublewski: "Artyści i urzędnicy czyli Szaleństwa Leona Schillera"]; "Pamiętnik Teatralny" 1960, nr 1 [omówienie książki A. Javorin: "Pražské areny"]; [współaut. L. Terpiłowski], "Współczesność" 1960 nr 10 [O Teatrze Żydowskim w Warszawie]; "Teatr" 1960 nr 11 [rec. książki R. Górski: "Wincenty Rapacki"], "Teatr" 1961 nr 7 [rec. książki L. Jabłonkówna: "Aleksander Węgierko"]; "Teatr" 1961 nr 10 [rec. książki S. Dąbrowski: "Adolfina Zimajer"]; "Teatr" 1962 nr 18 [rec. książki W. Bogusławski: "Aktorzy warszawscy. Szkice krytyczne"]; "Dialog" 1963 nr 4 [rec. książki S. Jaracz: "O teatrze i aktorze"]; "Teatr" 1963 nr 8 [rec. książki M. Misiorny: "Teatry dramatyczne ziem zachodnich 1945-1960"]; "Polityka" 1963 nr 15 [mankamenty organizacyjne teatru]; "Polityka" 1963 nr 31 [jw.]; "Polityka" 1963 nr 27 [zagadnienie zmiany dyrektorów teatrów]; "Polityka" 1963 nr 41; "Dialog" 1963 nr 7; "Polityka" 1962 nr 51 [o występach Teatru Narodowego w Warszawie w ZSRR]; "Polityka" 1963 nr 23 [o zespołach studenckich w Warszawie]; "Le Théâtre en Pologne" 1963 nr 11; "Teatr" 1963 nr 1 [rec. książki F. Pajączkowski: "Władysław Roman"], Komedia rozgrywająca się w otchłani [rec. "Pechowych dni" A. Ostrowskiego], "Zeszyty Teatralne" 1963 nr 2; "Kultura" 1964 nr 48 [rec. V Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych]; "Kultura" 1964 nr 45 [nt. pokazów w Wenecji "Historii o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim" M. z Wilkowiecka Teatru Narodowego w Warszawie]; "Kultura" 1964 nr 29 [nt. Teatru Współczesnego w Warszawie]; "Kultura" 1964 nr 1[o programie rozrywkowym Teatru Telewizji]; "Kultura" 1964 nr 51/52, [o B. Łazuce];
"Kultura" 1965 nr 45, s. 10 [rec. książki L. Schiller: "Stanisławski a teatr polski"]; Les étoiles, "Le Théâtre en Pologne" 1965 nr 7/8 [sprawozdanie z uroczystości Dwustu lat sceny narodowej]; "Le Théâtre en Pologne" 1965 nr 11/12; "Kultura" 1965 nr 29 [problem kierownictw teatr.]; Perspektywy dla Hamletów, "Kultura" 1965 nr 32; Nowe - w polskich teatrach, "Kultura" 1965 nr 8; [sprost. autora] "Kultura" 1965 nr 9; "Kultura" 1965 nr 51;
"Kultura" 1965 nr 22 [o Festiwalu Sztuk Polskich w ZSRR]; "Kultura" 1966 nr 34 [G. Craig - wspomnienie pośmiertne]; PIW-owskie teatralia, "Kultura" 1967 nr 49; "Kultura" 1967 nr 22 [rec. książki M. Misiorny: "Mariusz Maszyński"], Przypomnienie (Sylwetka reżysera), "Kultura" 1967 nr 34; Prawo do własnych grzechów, "Kultura" 1967 nr 38;
Notatki jurora, "Głos Pracy" 1967 nr 57; Letnie plany telewizyjnej rozrywki, "Radio i Telewizja" 1967 nr 28; Paryscy "malarze" współczesnej Polski, "Żołnierz Wolności" 1968 nr 99; nr 104; nr 116; Jak nas widzą w Maisons Laffitte, "Barwy" 1968 nr 2; "Nowe Książki" 1968 nr 20 [rec. książki J. Afanasjew: "Przedmieście Nigdy"]; "Kultura" 1968 nr 18 [wspomnienie pośmiertne E. Csató]; "Kultura" 1968 nr 8 [rec. z J. Krasiński: "Wkrótce nadejdą bracia" w Teatrze Ateneum w Warszawie]; "Literaturna Ukraina" 1968 nr z 17 V; [o występach Teatru Klasycznego w Warszawie w ZSRR]; Rozmowa z Grotowskim, "Kultura" 1968 nr 11; "Kultura" 1969 nr 37 [rec. książki R. Górski: "Dramat ludowy XIX wieku"]; Sami o sobie, "Prawo i Życie" 1968 nr 26 [rec. książki J. Z. Słojewski: "Maleńka złota szubienica"], "Nowe Książki" 1969 nr 9; "Kultura" 1969 nr 8 [rec. książki R. Temkine: "Grotowski"]; "Kultura" 1969 nr 37 [rec. książki J. Kelera: "Pojedynki o teatr"];
"Żołnierz Wolności" 1968 nr 63; "Kultura" 1969 nr 13; "Kultura" 1969 nr 48 [sprawozdanie z Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich w Katowicach]; "Kultura" 1969 nr 33 [podsumowanie sezonu w Warszawie]; "Żołnierz Wolności" 1969 nr 12 [przegląd repertuaru w Warszawie]; "Żołnierz Wolności" 1969 nr 186 [bilans sezonu w Warszawie]; "Nowe Książki" 1969 nr 4 [rec. książki Z. Łagocki: "Piwnica"]; "Kultura" 1969 nr 12 [rec. książki "Teatry studenckie w Polsce"]; "Żołnierz Wolności" 1969 nr 253 [o związkach teatralnych polsko-radzieckich]; "Kultura" 1969 nr 44 [występy w Polsce Teatru im. E. Wachtangowa z Moskwy]; "Żołnierz Wolności" 1969 nr 258 [występy w Warszawie Teatru Sovremennik z Moskwy]; "Kultura" 1969 nr 22 [rec. książki W. Natanson: "Godzina dramatu"], "Żołnierz Wolności" 1970 nr 248, [wspomnienie pośmiertne Jacka Woszczerowicza]; "Kultura" 1970 nr 36 [rec. książki W. Karczewska: "Dzień powszedni teatru"]; "Kultura" 1970 nr 36 [rec. książki M. Wawrzkiewicz: "Sceny wielkie i średnie"]; "Kultura" 1970 nr 4 [rec. książki J. Adamski: "Teoria klapy teatralnej"]; Teatralny rok 1970, "Żołnierz Wolności" 1970 nr 303; Uwagi o widzu, "Kultura" 1970 nr 15; "Kultura" 1970 nr 2 [sprawozdanie z Warszawskich Spotkań Teatralnych]; "Żołnierz Wolności" 1970 nr 203 [omówienie sezonu 1969/1970]; "Szpilki" 1970 nr 19 [o działalności kabaretu prowadzonego przez A. Chciuka i A. Grawońskiego]; "RTV. Radio i Telewizja" 1970 nr 6 [folklor jako materiał telewizyjny]; Mały ekran i teatr ogromny (Szkic o Jerzym Antczaku), "RTV. Radio i Telewizja" 1970 nr 32; "Życie Warszawy" 1970 nr 237 [wywiad nt. programów rozrywkowych TV]; "Kultura" 1971 nr 51 [rec. książki K. Braun: "Cypriana Norwida teatr bez teatru]; "Kultura" 1971 nr 24 [rec. książki K. Puzyna: "Burzliwa pogoda. Felietony teatralne]; "Kultura" 1971 nr 34 [podsumowanie sez. 1970/1971]; "Kultura" 1971 nr 50 [sprawozdanie z Warszawskich Spotkań Teatralnych]; [Z.Ż.] "Kultura" 1971 nr 43 [nawiązanie do dyskusji zorganizowanej przez Wydział Propagandy i Agitacji KW PZPR nt. perspektyw rozwoju teatrów warszawskich]; "Trybuna Ludu" 1971 nr 272 [sprawozdanie z XXIII Międzynarodowego Festiwalu Radiowo-Telewizyjnego "Prix Italia", Wenecja, 6-21 września]; "Polsza" 1971 nr 12, [rec. z A. Mickiewicz: "Pan Tadeusz" Studia 63]; "Słowo Polskie" 1972 nr 107 [wywiad z F. jako redaktorem naczelnym "Teatru"]; "Scena" 1972 nr 1[sylwetki dramaturgów]; Sylwetki, "Scena" 1972 nr 2, s. 14-16; "Teatr" 1972 nr 12 [podsumowanie wypowiedzi dyrektorów teatrów na temat krytyki teatralnej]; Ludzie śmiechu [fragm.], "Kultura" 1972 nr 2; Teatr - dziś i jutro [z T. Łomnickim rozmawia W. Filler], "Nowe Drogi" 1972 nr 7, s. 154-6; "Trybuna Ludu" 1972 nr 288 [sprawozdanie z Międzynarodowej konferencji teatralnej nt. estetycznego modelu teatru]; "Perspektywy" 1972 nr 2 [wspomnienie pośmiertne poświęcone M. Chevalierowi]; "Kultura" 1972 nr 39 [plany repertuarowe na sezon 1972/1973]; "Nowe Drogi" 1972 nr 9 [podsumowanie sezonu 1971/1972 w teatrach polskich]; "Teatr" 1972 nr 18, [omówienie planów repertuarowych na sez. 1972/1973]; "Teatr" 1972 nr 19 [głos w ankiecie dot. propozycji repertuarowych na VIII Warszawskie Spotkania Teatralne]; "Kultura" 1972 nr 23 [sprawozdanie z Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu]; "Kultura" 1972 nr 46 [nt. 50-lecia Teatru Śląskiego w Katowicach]; "Scena" 1972 nr 12 [wypowiedź w dyskusji: Jakie funkcje w kulturze społecznej powinien pełnić ruch amatorski?]; "Kultura" 1972 nr 44 [sprawozdanie z "Dni Polskich" w Royaumount, 6-15 października 1972]; "Perspektywy" 1972 nr 31 [rec. filmu "Wizyta"]; "Igraszki z diabłem", "Perspektywy" 1972 nr 18-52 [cykl recenzji programów TV]; "Kultura" 1973 nr 51/52 [sprawozdanie z wizyty u I. Bartsch w Holandii]; "Trybuna Ludu" 1973 nr 293 [sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum "Teatr i Telewizja" w Warszawie]; "Perspektywy" 1973 nr 30 [felieton o J. Przyborze]; "Tygodnik Kulturalny" 1973 nr 4 [wypowiedź w ankiecie na najlepszy spektakl teatru TB w roku]; "Kultura" 1973 nr 2 [rec. książki J. Kosiński: "Kształt teatru"]; "Kultura" 1973 nr 33 [rec. książki Z. Strzelecki: "Konwencje scenograficzne. Od antyku do współczesności. Szkice dla miłośników teatru"]; "Kultura" 1973 nr 35 [sprawozdanie z Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych w Tampere]; "Teatr" 1973 nr 3 [rec. książki Z. Obrzud: "Polski ruch teatralny na Górnym Śląsku, 1862-1918]; "Teatr" 1973 nr 7 [odp. na odp. autora książki "Polski ruch teatralny na Górnym Śląsku, 1862-1918]; "Kultura" 1973 nr 47 [rec. książki J. Degler: "Witkacy w teatrze międzywojennym"]; "Szpilki" 1973 nr 32 [nt. poziomu programów rozrywkowych w Polsce]; "Kultura" 1973 nr 24 [sprawozdanie z Kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Moskwie]; "Teatr" 1973 nr 5 [podsumowanie ankiety międzynarodowej "Europa - teatr - 1972"]; "Informator Robotniczy" 1973; "Kultura" 1973 nr 37 [refleksje przed sezonem 1973/1974]; Kilka myśli o minionym sezonie teatralnym, "Kultura" 1973 nr 29; "Stolica" 1973 nr 1 [sprawozdanie z Warszawskich Spotkań Teatralnych]; "Teatr" 1973 nr 18 [wypowiedź w ankiecie na temat propozycji repertuarowych Warszawskich Spotkań Teatralnych]; "Kultura" 1973 nr 15 [felieton na temat A. Fersen: "Diabelstwa" w Teatrze Dramatycznym w Warszawie]; "Perspektywy" 1973 nr 19 [rec. filmu "Wielka miłość Balzaka"]; "Teatr" 1973 nr 19 [wypowiedź w dyskusji o teatrze TV]; "Perspektywy" 1973 nr 9 [problem aktorów pozawarszawskich w TV]; "Igraszki z diabłem", "Perspektywy" 1973 nr 1-52 [cykl recenzji programów TV]; "Perspektywy 1973 nr 4 [rec. cyklu tv "Ordynat Opinogórski' o Z. Krasińskim]; "Perspektywy" 1973 nr 6 [rec. programu tv M. Żuławski: "Opowieści mojej żony"]; "Perspektywy" 1974 nr 14 [rec. książki L. Eustachiewicz: "Między współczesnością a historią"]; "Perspektywy" 1974 nr 4 [rec. książki B. Drozdowski: "Życie samo w sobie"]; "Polnische Wochenschau" 1974 nr 1 [wypowiedź w ankiecie: Najważniejsze wydarzenia kulturalne i artystyczne w Polsce w 1973 r. (Literatura)]; "Miesięcznik Literacki" 1974 nr 3 [wypowiedź w ankiecie Teraźniejszość i przyszłość sztuki], "Żołnierz Wolności" 1975 nr 129 [wywiad z F. jako red. naczelnym "Szpilek", rozmawia E. Banaszczyk]; "Szpilki" 1975 nr 32 [rec. książki J. Afanasjew: "Szklarz wolności"]; "Szpilki" 1975 nr 35 [rec. książki J. Fedorowicz: "W zasadzie tak"]; "Szpilki" 1975 nr 46 [nota z życzeniami dla Antoniego Słonimskiego]; "Teatr" 1974 nr 19 [rec. książki J. A. Szczepański: "Ołtarz i miasto"]; "Barwy" 1974 nr 2 [wypowiedź w ankiecie: Najważniejsze wydarzenia kulturalne i artystyczne w Polsce w 1973]; "Przyjaźń" 1975 nr 46 [wypowiedź po pierwszej edycji nagrody Przyjaźni za najwybitniejsze osiągnięcia artystyczne w dziedzinie prezentacji dramaturgii radzieckiej na scenach polskich]; "Tygodnik Kulturalny" 1974 nr 4 [wypowiedź w ankiecie: Najlepszy spektakl teatru TV 1973]; "Express Wieczorny" 1975 nr 182 [notka o zgonie A. Dymszy]; "Express Wieczorny" 1975 nr 173 [nota o 30-leciu zgonu S. Jaracza]; "Teatr" 1974 nr 7 [wypowiedź w temacie: "Co po nim zostało" na temat L. Schillera]; "Express Wieczorny" 1975 nr 181 [nota na temat zgonu K. Swinarskiego]; "Tygodnik Kulturalny" 1975 nr 36 [wspomnienie pośmiertne K. Swinarskiego]; "Express Wieczorny" 1975 nr 135 [nota w 20-lecie zgonu A. Zelwerowicza]; Teatralne "co jest co" [współaut. R. M. Groński], "Szpilki" 1975 nr 26; "Perspektywy" 1975 nr 24 [rec. książki G. Szletyński: "Szkice o aktorach"]; "Perspektywy" 1975 nr 8 [rec. książki M. Bechczyc-Rudnicka: "Uchylanie masek"]; "Express Wieczorny" 1975 nr 240 [felieton nt. perspektyw teatru polskiego]; "Teatr" 1974 nr 2 [wypowiedź w ankiecie: "Europa - teatr - 1973"]; "Informator Robotniczy" 1975 [omówienie sezonu teatralnego 1973/1974]; "Nowe Drogi" 1974 nr 4 [felieton nt. stosunku współczesnych polskich reżyserów do klasyki]; "Nowe Drogi" 1974 nr 9 [podsumowanie sezonu 1973/1974]; "Trybuna Ludu" 1975 nr 265 [plany repertuarowe na sezon 1975/1976]; "Stolica" 1974 nr 48 [sprawozdanie z festiwalu Panorama XXX-lecia PRL w Warszawie]; "Trybuna Ludu" 1975 nr 152 [współaut. K. Puzyna, J. A. Szczepański] [sprawozdanie z Sezonu Teatru Narodów w Warszawie]; "Stolica" 1974 nr 1 [sprawozdanie z Warszawskich Spotkań Teatralnych]; "Nowe Drogi" 1975 nr 1 [sprawozdanie z Warszawskich Spotkań Teatralnych]; "Konkrety" 1974 nr 24 [wypowiedź jako jurora Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu]; "Teatr" 1975 nr 6 [wypowiedź w ankiecie przed Festiwalem Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu]; "Teatr" 1975 nr 1, [sprawozdanie z Festival Internazionale del Teatro di Prosa w Wenecji]; "Stolica" 1974 nr 11 [o występach w Warszawie Teatru im. A. Węgierki z Białegostoku]; [polemika: F. Piątkowski, "Gazeta Białostocka" 1974 nr 11; polemika: W. Filler, "Gazeta Białostocka" 1974 nr 32]; "Teatr" 1974 nr 13 [o występach Starego Teatru w Krakowie na "Wiener Festwochen"]; Z Pagartem w świat, "Szpilki" 1975 nr 16; "Pobrzeże" 1974 nr 68 [o planie repertuarowym Bałtyckiego Teatru Dramatycznego]; "Stolica" 1974 nr 11; "Express Wieczorny" 1975 nr 147 [ocena sezonu 1974/1975 w Warszawie]; "Stolica" 1974 nr 39 [przegląd repertuaru teatrów warszawskich]; "W Wiedniu", "Teatr" 1974 nr 13; "Perspektywy" 1974 nr 5 [rec. filmu "Czarne chmury"]; "Perspektywy" 1975 nr 25 [rec. filmu "Czterdziestolatek"]; "Perspektywy" 1974 nr 24 [rec. filmu "Doktor Ewa"]; "Perspektywy" 1975 nr 37 [rec. filmu "Dom moich synów"]; "Perspektywy" 1975 nr 7 [rec. filmu "Droga"]; "Perspektywy" 1974 nr 28 [rec. filmu "Dwoje bliskich obcych ludzi"]; "Perspektywy" 1974 nr 42 [rec. filmu "Janosik"]; "Perspektywy" 1975 nr 15 [rec. filmu "S.O.S."]; "Panorama Polska" 1974 nr 2; "Polnische Wochenschau" 1974 nr 18; "Szpilki" 1976 nr 47 [rec. książki T. Weiss: "Legenda i prawda Zielonego Balonika"]; "Bohaterowie i krytycy", "Szpilki" 1976 nr 16; "Grzyby, Kain i Abel", "Perspektywy" 1976 nr 37; "Fakty" 1976 nr 27 [wywiad z F. jako red. nacz. "Szpilek"]; "Jak kłują szpilki", "Kurier Polski" 1976 nr 7 [wypowiedź]; "40-lecie", "Życie Warszawy" 1976 nr 7 [wywiad z F. jako red. nacz. "Szpilek"]; "Szpilki" na eksport, "Szpilki" 1976 nr 42; "Szpilki" 1976 nr 31 [fel. Z okazji 100 rocznicy zgonu A. Fredry]; "Szpilki" 1976 nr 6 [rec. książki E. Kabatc: "Patrycja, czyli O miłości i sztuce w środku nocy"]; "Szpilki" 1976 nr 5 [o Z. Kałużyńskim]; "Perspektywy" 1976 nr 23 [o T. Konwickim]; "Szpilki" 1976 nr 37 [nota o książce: A. Marianowicz: "Urwanie głowy"]; "Perspektywy" 1976 nr 51; "Szpilki" 1976 nr 24 [o W. Sokorskim]; "Szpilki" 1976 nr 51/52 [nota o książce: M. Cervantes: "Nowele przykładne"]; "Nowe Drogi" 1976 nr 2 [przegląd wydarzeń teatralnych]; "Szpilki" 1976 nr 2 [nt. pornografii i nagości w teatrze]; "Akt" 1976, nr 6-7; "Express Wieczorny" 1976 nr 139 [o Festiwalu Teatrów Polski Północnej]; "Express Wieczorny" 1976 nr 221 [omówienie sezonu 1975/1976 w Warszawie]; "Perspektywy" 1976 nr 49 [o serialach "Dyrektorzy" i "Czterdziestolatek"]; "Perspektywy" 1976 nr 25 [o serialu "Trędowata"]; "Perspektywy" 1976 nr 17 [o filmie "Ziemia obiecana"]; "Szpilki" 1977 nr 1 [rec. książki E. Lipiński: "Drzewo szpilkowe"]; "Żołnierz Wolności" 1977 nr 61 [o S. Dobrowolskim]; "Perspektywy" 1977 nr 37 [rec. książki J. Krasowski: "Sprawa teatru"]; "Zamiast Kobuszewskiego" [wstęp do: J. Wilińska, F. Derecki, A. Nowicki: "Dobranoc dla dorosłych"]; "Szpilki" 1977 nr 23 [rec. książki J. Wittlin: "Vademecum małżeńskiej samoobrony"]; "Perspektywy" 1977 nr 48 [rec. książki F. Ziejka: "W kręgu mitów polskich"]; "Szpilki" 1977 nr 44 [sprawozdanie ze spotkania redaktorów naczelnych pism satyrycznych krajów demokracji ludowych]; "Szpilki" 1977 nr 31 [rec. książki A. Asturias: "Niejaka Mulatka"]; "Szpilki" 1977 nr 11 [rec. książki F. Delicado: "Konterfekt zalotnej Andaluzyjki"]; "Tygodnik Kulturalny" 1977 nr 7 [wypowiedź nt. plebiscytu TK na najlepszy spektakl teatru TV]; "Szpilki" 1977 nr 3 [rec. książki M. Karpiński: "Wojciech Pszoniak"]; "Głos Wybrzeża" 1977 nr 180 [wypowiedź o A. Zelwerowiczu]; "Radar" 1977 nr 3; "Szpilki" 1977 nr 22 [nt. dzieci w obsadzie sztuk teatr.]; "Panorama" 1977 nr 13 [art. okolicznościowy z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru]; "Express Wieczorny" 1977 nr 149 [o Festiwalu Teatrów Polski Północnej]; "Express Wieczorny" 1977 nr 216 [o Jeleniogórskich Spotkaniach Teatralnych]; "Express Wieczorny" 1977 nr 222 [nota spraw. z występów Teatru Dramatycznego w Warszawie w Kolonii]; Barwy drugiego planu, "Perspektywy" 1978 nr 47; "Czerwony Sztandar" 1978 nr 75 [wywiad z F. jako red. nacz. "Szpilek"]; Obrona pani ministrowej, "Szpilki" 1978 nr 40; " "Szpilki" 1978 nr 20 [o książce L. Schiller: "Kram z piosenkami"]; "Perspektywy" 1978 nr 39 [rec. książki A. Ziółkowska: "Blisko Wańkowicza"]; "Trybuna Ludu" 1978 nr 266 [rec. książki M. Misiorny: "Współczesny teatr na świecie"]; "Perspektywy" 1978 nr 2 [nt. literatury iberoamerykańskiej]; "Fakty" 1978 nr 41 [rec. książki J. Formanowicz: "Historia Teatru Miejskiego w Bydgoszczy w latach 1920-1939"]; "Perspektywy" 1978 nr 33 [felieton]; "Express Wieczorny" 1978 nr 138 [o Festiwalu Teatrów Polski Północnej]; "Fakty" 1978 nr 41 [felieton nt. teatraliów bydgoskich]; "Perspektywy" 1978 nr 51 [fel. nt. kabaretu "Kurierek" w Krakowie]; "Perspektywy" 1978 nr 27 [rec. programu "Nowy adres" Kabaretu "Pod Egidą"]; "Życie Warszawy" 1978 nr 225 [wywiad z F. jako dyrektorem Teatru Syrena w Warszawie]; "Kultura" 1978 nr 20, s. 5 [not. o spektaklu "Gra snów" w Teatrze Współczesnym w Warszawie]; "Kultura" 1978 nr 44 [not. o spektaklu F. Zabłocki: "Król w kraju rozkoszy" w Teatrze Ziemi Mazowieckiej w Warszawie]; "Trybuna Ludu" 1978 nr 133, [o Lidzbarskich Biesiadach Humoru i Satyry]; "Express Wieczorny" 1978 nr 270 [sprawozdanie z Dni Bułgarskiej Dramaturgii i Teatru w Polsce]; "Perspektywy" 1978 nr 11 [rec. filmu "Czterdziestolatek]; "Perspektywy" 1978 nr 48 [felieton nt. filmu "Lalka"]; [Posłowie] [w:] R. M. Groński: Jak w przedwojennym kabarecie: kabaret warszawski 1918-1939, Wydawnictwa Artystyczne i filmowe, Warszawa 1978, wyd. II 1987; "Dramat młodych - dramat nie znany?" [głos w dyskusji], "Sztandar Młodych" 1979 nr 135; "Perspektywy" 1979 nr 24 [nt. poezji polskiej 1945-1968]; "Perspektywy" 1979 nr 42 [nt. Warszawskiej Jesieni Poezji]; Od Gomulickiego do Macużanki, "Perspektywy" 1979 nr 50; "Szpilki" 1979 nr 20, s. 18-19 [o J. Fedorowiczu]; O tym się mówi, "Perspektywy" 1979 nr 5, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 24, 28-30, 33, 34, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52 [cykl felietonów]; Z notatek byłego krytyka, "Fakty" 1979 nr 46; Pan na "Szpilkach" i w "Syrenie", "Sztandar Młodych" 1979 nr 14 [wywiad z F. jako dyrektorem Teatru Syrena i red. nacz. "Szpilek"]; "Szpilki" 1979 nr 17 [nota o książce Wiech: "Helena w stroju niedbałem, czyli Królewskie opowieści pana Piecyka. Ksiuty z Melpomeną"]; "Życie Literackie" 1979 nr 31 [o Wiechu]; [Wstęp] [w:] J. Wilińska, F. Derecki, A. Nowicki: "Dobranoc dla dorosłych", Warszawa 1979; "Perspektywy" 1979 nr 18 [postulat reaktywowania Liceum Techniki Teatralnej]; "Moda na artystów", "Perspektywy" 1979 nr 34; "Dzieje śmiechu", "Perspektywy" 1979 nr 52 [fel. nt. braku mat. dot. dziejów kabaretu]; "Panorama" 1979 nr 12; "Express Wieczorny" 1979 nr 133 [o Festiwalu Teatrów Polski Północnej]; "Panorama" 1979 nr 3 [wywiad z F. jako dyrektorem Teatru Syrena]; "Perspektywy" 1979 nr 15 [fel. nt. mecenatu Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych nad niektórymi zespołami studyjnymi]; "Panorama" 1980 nr 32 [rozmawiała K. Targosz]; "Perspektywy" 1980 nr 8 [rec. książki Sz. Gąssowski: "Współcześni dramatopisarze polscy 1945-1975"); "Nasze Problemy" 1980 nr 12 [rozmowa z F. jako red. nacz. "Szpilek"; rozmawia A. Sienkiewicz]; Tam, gdzie cnota pożeniła się z krytyką, [wstęp do:] Lidzbarskie Biesiady Humoru i Satyry, Olsztyn 1980; "Szpilki" 1980 nr 13 [rec. książki M. Czubaszek: "Na wyspach Hula-Gula]; "Perspektywy" 1980 nr 4, 8, 10, 13, 17, 19, 20, 25, 27, 28, 32, 36-39, 41, 43, 45, 47, 50, 52/52 [cykl felietonów]; Miss z brodą (Z archiwów szołbiznesu), "Szpilki" 1980 nr 3; "Perspektywy" 1980 nr 13, s. 28 [rec. książki J.M. Rymkiewicz: Aleksander Fredro jest w złym humorze]; "Perspektywy" 1980 nr 28 [rec. książki A. Ochocki: "Reporter przed konfesjonałem czyli Jak się przed wojną robiło gazetę]; "Perspektywy" 1980 nr 20 [rec. książki J. Putrament: "Pół wieku"]; "Prasa Polska" 1980 nr 7, s. 1-4 [wypowiedź w dyskusji o krytyce artystycznej]; "Scena" 1980 nr 9 [wypowiedź w ankiecie na temat teatru lat 70.]; "Perspektywy" 1980 nr 38 [sprawozdanie z przeglądu Derby Estradowe w Koninie]; Gdzie podział się kabaret?, "Perspektywy" 1980 nr 45; "Perspektywy" 1980 nr 4; "Warmia i Mazury", 1980 nr 4 [wywiad na temat Lidzbarskich Biesiad Humoru i Satyry, rozmawiał B. Dzitko]; "Perspektywy" 1980 nr 25 [na temat kina moralnego niepokoju]; "RTV" 1980 nr 52 [wywiad nt. rozrywki w TV; rozmowiał A. Bukowiecki]; "Perspektywy" 1980 nr 23 [nt. dysk. o cenzurze w warszawskiej "Stodole"]; "Perspektywy" 1981 nr 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 23, 27, 29, 32, 35, 36, 39 41, 45 [cykl felietonów]; Szpilki 1981 nr 2, 6, 7, 28, 30, 34, 45 [podp. FLESZ]; 36, 37, 39, 42 [podp. Redaktor] 4, 9, 11, 14-16, 19, 21-24, 31, 35, 40, 41, 43, 49; "Słowo polskie" 1981, nr 22 [wywiad; rozmawia E. Trusiewicz]; "Szpilki" 1981 nr 8 [podp. W.F.; o J. Prutkowskim]; "Szpilki" 1981 nr 31 [o J. Urbanie]; "Sztandar Młodych" 1981 nr 112/113 [wywiad z F. jako dyr. Teatru Syrena; rozmawia M. Sztokfisz]; "Szpilki" 1981 nr 26 [o Lidzbarskich Biesiadach Humoru i Satyry]; Znów dobrze w "Bąblu", "Szpilki" 1981 nr 22; "Tygodnik Kulturalny" 1981 nr 8 [ankieta na najlepszy spektakl roku 1980]; "Perspektywy" 1992 nr 22 [fel. sat. w zw. z zawieszeniem zw. twórczych]; "Szpilki" 1982 nr 31 [podp. Redaktor; nota nt. ataków prasowych przeciwko "Szpilkom]; 80-82, "Szpilki" 1982 nr 15 [podp. FLESZ; fel. nt. satyry polit. w "Szpilkach"]; Po przerwie, "Szpilki" 1982 nr 1 [pod. Redaktor]; Przegląd prasy, "Szpilki" 1982 nr 5; Sytuacje powszednie, "Szpilki" 1982 nr 17 [podp. FLESZ; fel. na temat sytuacji pisma]; O tym się mówi, "Perspektywy" 1982 nr 1, 2, 4, 6, 10, 14, 19, 21, 22, 29, 30, 34, 38, 40, 43, 45 [cykl felietonów]; "Gazeta Współczesna" 1982 nr 95; "Szpilki" nr 5 [podp. FLESZ], 29, 23, 25, 27, 30 [podp. Redaktor], 1-4, 6, 8, 9, 18, 21, 24, 32, "Urzica" 1982 nr 7; Zbliżenia, "Szpilki" 1982 nr 19; "Szpilki" 1982 nr 30 [nota o książce K. Szczerbakow: Wiek męski. Szkice krytyczne i publicystyczne]; "Szpilki" 1982 nr 26 [podp. FLESZ]; Dookoła Woronicza, "Perspektywy" 1982 nr 2; Gazetka warszawska, "Gazeta Krakowska" 1982 nr 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 89, 94, 99, 104, 133, 138, 143, 148, 153, 163, 168, 173, 178, 190, 198, 208, 213, 223 [cykl felietonów]; "Argumenty" 1982 nr 12 [wywiad z F. jako dyrektorem Teatru Syrena; rozmawia K. Kopińska]; Jak się szczeka menadżer (Aleksandrowi Minkowskiemu), "Szpilki" 1982 nr 4; "Perspektywy" 1982 nr 38; "Szpilki" 1982 nr 31 [nt. Moliere: "Chory z urojenia" w Teatrze Telewizji]; "Szpilki" 1983 nr 21 [rep. z pobytu w Moskwie i Rydze]; "Gazeta Krakowska" 1983 nr 17 [omówienie nagród Miasta St. Warszawy]; "Szpilki" 1983 nr 3; "Szpilki" 1983 nr 10 [podp. FLESZ; nt. ZLP za kadencji J.J. Szczepańskiego]; "Szpilki" 1983 nr 35 [podp. Redaktor; inf. o zwiększeniu objętości "Szpilek"]; Gazetka Warszawska, "Gazeta Krakowska" 1983 nr 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 65, 71, 77, 82, 88, 94, 106, 112, 124, 129, 135, 141, 147, 153, 159, 165, 177, 278 [cykl felietonów]; O tym się mówi, "Perspektywy" 1983 nr 1, 7, 10, 13, 18, 23, 24, 27, 35, 44 [cykl felietonów]; "Szpilki" 1983 nr 9, 10, 16, 20, 47 [podp. FLESZ], 7 [podp. Obserwator], 2, 4,5, 14, 35 [podp. Redaktor]; "Tygodnik Kulturalny" 1983 nr 1 [wyp. w ankiecie: Moje fascynacje]; "Kurier Polski" 1983 nr 113 [wywiad; rozmawia I. Leśnorodska]; "Itd" 1983 nr 34 [wywiad; rozmawia T. Niemierski]; "Szpilki" 1983 nr 22 [podp. (Z) not. sat. nt. W. Gombrowicza]; "Szpilki" 1983 nr 18 [rec. książki R. M. Groński: "Satyra kłamie!"]; [wypowiedź o E. Lipińskim], [w:] E. Lipiński: Warszawa w karykaturze, Warszawa 1983; "Perspektywy" 1983 nr 27 [nt. E. Lipińskiego]; "Szpilki" 1983 nr 11 [nt. K. Piotrowskiego]; "Gazeta Krakowska" 1983 nr 106 [nt. działalności Wszechzwiązkowej Agencji Autorów ZSRR]; "Gazeta Krakowska" 1983 nr 124 [spraw. z zebrania przez założeniem Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu SPATiF-ZASP]; "Szpilki" 1983 nr 22 [podp. (Z); nt. B. Tyszkiewicz]; "Perspektywy" 1983 nr 1 [rec. książki J. Kozłowski: Życie teatralne proletariatu polskiego, Kraków 1982]; "Gazeta Krakowska" 1983 nr 71 [rec. książki H. Karwacka: "Warszawski Kabaret Artystyczno-Literacki Momus"]; "Gazeta Krakowska" 1983 nr 141; "Perspektywy" 1983 nr 14 [wywiad z F. jako dyrektorem Teatru Syrena; rozmawia M. Terlecka-Reksnis]; "Perspektywy" 1983 nr 44; "Przyjaźń" 1983 nr 36 [wywiad z F. jako dyrektorem Teatru Syrena; rozmawia M. Porajska]; "Przyjaźń" 1983 nr 46; "Gazeta Krakowska" 1983 nr 135 [nt. Lidzbarskich Biesiad Humoru i Satyry]; "Gazeta Krakowska" 1983 nr 153 [nt. Nemzeti Szinhaz w Budapeszcie];; "Gazeta Krakowska" 1984 nr 17, s. 5 [nt. noworocznych spotkań twórców kultury w MKiS]; "Gazeta Krakowska" 1984 nr 292 [nt. Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia ZAiKS]; "Szpilki" 1984 nr 46, s. 2; "Szpilki" 1984 nr 10, [not. nt. książki A. Paczkowski Praca codzienna Warszawa w latach 1918-1939]; "Gazeta Krakowska" 1984 nr 191; "Szpilki" 1984 nr 26, s. 7; Gazeta warszawska, "Gazeta Krakowska" 1984 nr 5, 17, 23, 29, 41, 47, 53, 65, 77, 83, 89, 95, 106, 112, 118, 124, 166, 172, 179, 191, 203, 209, 227, 233, 239, 245, 251, 257, 262, 268, 280, 286, 292, 305 [cykl felietonów]; "Szpilki" 1984 nr 31 [o J. Kmieciaku]; "Szpilki" 1984 nr 36 [rec. książki R. Liskowacki: "Bez dedykacji"]; "Perspektywy" 1984 nr 6 [o J. Majowskim]; "Szpilki" 1984 nr 26 [o J. Putramencie]; "Szpilki" 1984 nr 11 [podp. Redaktor; nt. A. Sandauera]; "Szpilki" 1984 nr 14 [o B. Zadurze]; Po aktorskim zjeździe, "Perspektywy" 1984 nr 1; "Teatr" 1984 nr 7 [wyp. w ankiecie nt. czterdziestolecia teatru po II wojnie światowej]; "Gazeta Krakowska" 1984 nr 11 [nt. posiedzenia Rady Teatralne przy Prezydium m. st. Warszawy]; "Szpilki" 1984 nr 44 [podp. VICE; rec. z K. Choiński: "Maria, Elżbieta, Małgorzata" w Teatrze na Targówku]; "Głos Wybrzeża" 1984 nr 309 [wywiad z F. jako dyrektorem Teatru Syrena; rozmawia E. Moskalówna]; "Kurier Podlaski" 1984 nr 63 [wywiad z F. jako dyrektorem Teatru Syrena; rozmawia A. Koziara]; "Literatura Radziecka" 1984 nr 5 [wywiad z F. jako dyrektorem Teatru Syrena; rozmawia A. Klubiński]; "Perspektywy" 1984 nr 26 [nt. Lidzbarskich Biesiad Humoru i Satyry]; "Gazeta Krakowska" 1985 nr 15 [o Nagrodzie Miasta Stołecznego Warszawy]; Za nami, przed nami, "Szpilki" 1985 nr 49; Lament nad wrogiem, "Szpilki" 1985 nr 5 [podp. Dyżurny]; "Dziennik Pojezierza" 1985 nr 250 [wywiad z F. jako red. nacz. "Szpilek"; rozmawia A. Zwierzchowska]; Tytuł gazety, "Szpilki" 1985 nr 26; Gazetka warszawska; "Gazeta Krakowska" 1985 nr 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 57, 69, 75, 85, 97, 102, 126, 131, 137, 143, 149, 167, 232, 238 [cykl felietonów]; Impresje chaotyczne, "Gazeta Olsztyńska" 1985 nr 125,; "Gazeta Krakowska" 1985 nr 39; "Szpilki" 1985 nr 28 [rec. książki S. Gołębiowski: "Daję słowo"]; "Szpilki" 1985 nr 18 [podp. Dyżurny; rec. książki A. Osiecka: "Szpetni czterdziestoletni"]; "Kultura" 1985 nr 6 [o W. Solskim]; "Szpilki" 1985 nr 10 [podp. Dyżurny; rec. książki J. Wittlin: Pójdź ze mną! Dziennik - pamiętnik"); "Gazeta Krakowska" 1985 nr 232; "Trybuna Ludu" 1986 nr 11; "Życie Warszawy" 1986 nr 11; "Tygodnik Siedlecki" 1986 nr 38 [wywiad; rozmawia Z. Bursiak-Juśkiewicz]; "Dziennik Zachodni" 1986 nr 117 [wywiad; rozmawia Ł. Wyrzykowski]; "Szpilki" 1986 nr 29 [o J. Putramencie]; Niech będzie, jaka jest!, "Kobieta i Życie" 1986 nr 49 [wypowiedź nt. H. Bielickiej], "Szpilki" 1986 nr 22, [podp. FLESZ; not. na temat F. Járosy'ego]; "Express Wieczorny" 1986 nr 180 [wywiad z F. jako dyrektorem Teatru Syrena; rozmawia K. Gucewicz]; "Przyjaźń" 1986 nr 40 [wywiad z F. jako dyrektorem Teatru Syrena; rozmawia J. Rakowski]; Komu nagrodę "Odgłosów", "Odgłosy" 1987 nr 48 [wyp. w ankiecie: Komu nagrodę "Odgłosów"?]; "Szpilki" 1987 nr 31; "Szpilki" 1987 nr 10 [wywiad z J. Adamskim]; "Szpilki" 1987 nr 51 [rec. książki J. Afanasjew: "Nos poety"]; Entrée, "Perspektywy" 1987 nr 38; Pamca Mamori, "Perspektywy" 1987 nr 23; Podpowiadam prezesowi Majewskiemu, "Perspektywy" 1987 nr 34; Quodlibet, czyli co kto lubi, "Perspektywy" 1987 nr 22; Co słychać, "Szpilki" 1987 nr 5-13, 31 [cykl felietonów], "Politechnik" 1987 nr 29/30 [wypowiedź w ankiecie: Najtrudniejszy egzamin]; "Odgłosy" 1987 nr 38 [wywiad; rozmawia E. Iwanicki]; "Szpilki" 1987 nr 10 [podp. (Z); nt. J. P. Gawlika]; "Szpilki" 1987 nr 11 [o K. Iłłakowiczównie]; "Szpilki" 1987 nr 6 [nt. S. Kisielewskiego]; "Szpilki" 1987 nr 8 [podp. (Z)]; "Szpilki" 1987 nr 31 [not. nt. książki E. Rylski: "Tylko chłód"]; Skazani na siebie, "Szpilki" 1987 nr 10 [not. nt. W. Sokorskiego]; "Szpilki" 1987 nr 11 [o E. Stachurze]; "Szpilki" 1987 nr 8 [podp. (Z); not. sat. nt. K. T. Toeplitza]; "Szpilki" 1987 nr 11 [podp. (Z); nt. A. Wernerowej]; "Szpilki" 1987 nr 10 [podp. (Z)]; "Szpilki" 1987 nr 35 [wywiad z W. Żukrowskim]; "Szpilki" 1987 nr 30 [podp (Z); not nt. E. Żytomierskiego]; [wspomnienie o S. Hebanowskim] [w:] Wspomnienia o Stanisławie Hebanowskim, Gdańsk 1987; "Szpilki" 1987 nr 6 [podp. (Z); not. sat. nt. G. Holoubka]; "Szpilki" 1987 nr 9 [podp. (Z); not. sat. nt. A. Wajdy]; "Szpilki" 1987 nr 31 [podp. (Z); wywiad z M. Mójcik]; "Szpilki" 1987 nr 13 [podp. (Z); not. sat. nt. K. Zanussiego]; "Perspektywy" 1987 nr 30; "Szpilki" 1987 nr 5 [podp. (Z); not. sat. nt. Międzynarodowych Spotkań Teatralnych]; "Argumenty" 1987 nr 33 [wywiad z F. jako dyrektorem Teatru Syrena; rozmawia M. Jarocka]; "Przyjaźń 1987 nr 37 [nt. występów T. Syrena na Ukrainie]; "Słowo Polskie" 1987 nr 12 [wywiad z F. jako dyrektorem Teatru Syrena; rozmawia J. E. Sigismund]; "Szpilki" 1987 nr 13 [podp. (Z); not. sat. na temat spektaklu: A. Osiecka: "Apetyt na czereśnie" w Teatrze Za Dalekim w Warszawie]; "Szpilki" 1987 nr 20 [odp. FLESZ, nt. ustawy o kinematografii]; "Szpilki" 1987 nr 5 [podp. (Z)] nt. filmu "Kronika wypadków miłosnych"]; "Ktokolwiek będziesz", "Perspektywy" 1988 nr 30; Prasówka w upał, "Szpilki" 1988 nr 35 [podp. Dyżurny]; "Szpilki" 1988 nr 41 [podp. (Z); nt. S. Kisielewskiego]; "Szpilki" 1988 nr 19 [o J. Kofcie]; "Szpilki" 1988 nr 1 [wyw. z W. Szewczykiem]; "Express Poznański" 1988 nr 75 [wywiad. z F.; rozmawia K. Placko-Wozińska]; "Tygodnik Polski" 1988 nr 15 [wypowiedź nt. R. Kłosowskiego]; "Szpilki" 1988 nr 36 [podp. Dyżurny]; "Kobieta i Życie" 1988 nr 39 [wywiad z F. jako dyrektorem Teatru Syrena; rozmawia M. Markusz]; "Przyjaźń 1988 nr 36; Logiczny wizjoner, "Przegląd Tygodniowy" 1989 nr 9; Syreny raport z "rury", "Przyjaźń 1989" nr 38; "Perspektywy" 1989 nr 3; Cały ten cyrk (Od A do Z): Axer Erwin, "Szpilki" 1990 nr 44; Cały ten cyrk (Od A do Z): Fedorowicz Jacek, "Szpilki" 1990 nr 44; Cały ten cyrk (Od A do Z): Lipińska Olga, "Szpilki" 1990 nr 44; Cały ten cyrk (Od A do Z): Stępień Marian, "Szpilki" 1990 nr 44; Cały ten cyrk (Od A do Z): Tarn Adam, "Szpilki" 1990 nr 44; Cały ten cyrk (Od A do Z): Tym Stanisław, "Szpilki" 1990 nr 44; Hebanowski, Zelwerowicz, "Trybuna" 1992 nr 143; "Trybuna" 1992 nr 9, s. 5; Polak, Rosjanka i Hen, "Nowe Kontrasty" 1994 nr 11; Złe miłego początki, "Trybuna" 1994 nr 153, s. 12; Dodek na wojnie, "Przegląd Tygodniowy" 1995 nr 32; Nie zamykać, "Wiadomości Kulturalne" 1995 nr 2; Agnieszka, Magda Maryla, "Trybuna" 1997 nr 178; Biografie polskie, "Trybuna" 1997 nr 130; Kabaret stary i nowy, "Trybuna" 1997 nr 207; Klasyk z półki, "Trybuna" 1997 nr 189; [współaut. J. Frankowski]: "Ogniem i mieczem" w Hoffmana (Witold Filler i Jacek Frankowski planują obsadę), "Trybuna" 1997 nr 75; Pożegnania, "Nowe Kontrasty" 1997 nr 7 [nt. Agnieszki Osieckiej, Andrzeja Drawicza, Piotra Skrzyneckiego]; Mój wróg Kisielewski, "Nowe Kontrasty" 1997 nr 2; Sztuka, życie i sens, "Trybuna" 1997 nr 148; Takie różne żarciki, "Trybuna" 1997 nr 113; Trzeci dzwonek dla poniedziałku, "Trybuna" 1997 nr 91; "Nowe Kontrasty" 1998 nr 6; Zaułki kultury, "Nowe Kontrasty" 1997; Nie pierwszy przekład "Iliady", "Przegląd" 2001, nr 34; Polacy w Kijowie, "Nowe Kontrasty 2001 nr 12; Andrzej Wajda wiecznie pierwszy, "Nowe Kontrasty" 2002 nr 3; Noc czerwcowa, "Nowe Kontrasty" 2002 nr 5; Rok Łomnickiego, "Nowe Kontrasty" 2002 nr 4
Bibliografia przedmiotowa:
Konkurs "Polityki" na stały komentarz teatralny w "Polityce": "Polityka" 1962 nr 41, 1962 nr 46, 1962 nr 47; "Wiadomości Teatralne" 1978 nr 3-4 [biografia]; "Teatr" 1978 nr 10 [not. o mianowaniu Z. Wojdana dyrektorem, a W. Fillera kier. lit. Teatru Powszechnego w Warszawie]; "Teatr" 1978 nr 15 [not. o objęciu przez F. dyr. i kier. art. Teatru Syrena w Warszawie]; "Itd." 1979 nr 7; "Trybuna Ludu" 1979 nr 21; A. Jędrzejewski: Od anonima do Fillera, "Szpilki" 1987 nr 47; "Szpilki 1987 nr 19 [autobiografia]; [hasło słownikowe], "Prasa Polska" 1988 nr 11; "Wiadomości Kulturalne" 1997 nr 29 [not. o jubileuszu 45-lecia pracy artystycznej]; J. Eisler: "Dziady" dla aktywu, "Polityka" 2006 nr 11; T. Gawiński: Zarozumiały satyr, "Angora" 2006 nr 20; K. Lubczyński: Odszedł "Dolce Witek", "Trybuna" 2009 nr 37; mn: Człowiek sprawdza się w przyjaźni, "Życie na Gorąco" 2009 nr 11; W. Sadowy: Witold Filler, "Gazeta Wyborcza - Gazeta Stołeczna" 2009 nr 43; Z. Zapert: "Aktorskie memuary", "Rzeczpospolita" 2009 nr 204.
Oprac. Jacek Mikołajczyk

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji