Polityka prywatności

Polityka prywatności

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, wydawca portalu internetowego encyklopediateatru.pl (dalej „Portal”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Portalu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zamieszczonych na portalu encyklopediateatru.pl jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego numerem RIK 54/03 , NIP: 5262707950, REGON: 015508468  
Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
listownie: ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa,
e-mailowo: it@instytut -teatralny.pl
telefonicznie: 22 501 70 02

Administrator danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając mail na adres:  iod@instytut-teatralny.pl.

Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy w celu założenia konta umożliwiającego Państwu pełne korzystanie z funkcjonalności i zasobów portalu i są to: imię i nazwisko, adres e-mail, miasto zamieszkania.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora i jego pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody do czasu wycofania zgody.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku gdy Administrator naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji