Osoby

Trwa wczytywanie

Antonina Campi

CAMPI Antonina, z Miklaszewiczów, Mikłaszewiczów (10 XII 1773 Lublin - 3 IX 1822 Monachium), śpie­waczka. Była córką Miklaszewicza (Mikłaszewicza), muzyka katedry lub. i dyr. orkiestry. Od wczesnych lat wyróżniała się wspaniałym głosem. Pierwszy raz wy­stąpiła publicznie w 1785 w Lublinie. W 1788 została nadworną śpiewaczką króla Stanisława Augusta. Od maja 1789 studiowała w królewskiej szkole śpiewu pod kier. L. Persechiniego. Śpiewała dość często na kon­certach w Warszawie (m.in. 13 IV 1789); 3 i 4 VII 1790 wystąpiła w operze "Vergine del Sole". W dowód uznania otrzymywała często od króla prezenty. Na zaproszenie D. Guardasoniego, antreprenera opery włos. w Pradze, wyjechała w 1791 (po 27 IV) do stolicy Czech; 2 II 1792 wyszła za mąż za basistę G. Campi. W Pradze rozpo­częła świat. karierę śpiewaczą. Zdobyła szczególne uznanie w operach Mozarta w partiach Hrabiny ("Wesele Figara"), Donny Anny ("Don Juan"), Królowej Nocy ("Za­czarowany flet"); Mozart, zachwycony jej głosem i tech­niką, specjalnie dla niej napisał brawurową arię, której poza nią żadna z ówczesnych śpiewaczek nie była w stanie dokładnie wykonać. Z Pragi przeniosła się do Wiednia i 13 VI 1801 śpiewała partię Klary ("Aleksan­der") na otwarcie Theater an der Wien. Do kwietnia 1818 była primadonną opery cesarskiej (występowała na obydwu scenach). F. Paer napisał dla niej operę "Sardzino". Jako śpiewaczka świat. sławy odbyła w 1817 i 1820 tournee artyst. po Europie, w czasie którego śpiewała również w Krakowie, Lwowie i Warszawie (16 IX 1820 partię Amenaidy - "Tankred" i 23 IX na koncercie; po występach otrzymała od cara Aleksan­dra I pierścień brylantowy). J.T.S. Jasiński pisał wów­czas o niej: "Głos prześliczny, równy, umiejętnie pro­wadzony, połączony z nadzwyczajną łatwością, stanowi główną zaletę tej artystki". W 1821 występowała jeszcze w Pradze, Berlinie i Warszawie.
Była uważana za jedną z najwybitniejszych śpiewaczek swego czasu w Europie. Skala jej sopranu obejmowała trzy oktawy: od altowego ,,g" do wysokiego "f". Podziwiano piękno i giętkość jej głosu oraz nadzwy­czajnie wyrobioną koloraturę, a jej tryle porówny­wano z kunsztem A. Catalani. Z ważniejszych partii operowych C. należy jeszcze wymienić Marię ("Łaska imperatora") i Konstancję ("Uprowadzenie z seraju"). Bibl.: Biogr. Lex. des Kaiserthums Oesterreicht. t.II, Wien 1857; Bernacki: Teatr; EdS II; M. Karasowski: Rys historyczny opery polskiej, Warszawa 1859 s. 209; Kosch: Deutsches Th. Lex. I; Neuer historischer biogr. Lex. der Tonkunstler, Leipzig 1892 t. I; Pepłowski: Teatr we Lwowie I; Prosnak: Kultura muz. Warszawy XVIII w.; Sowiński: Słownik muzyków; Wierzbicka: Sześć studiów; Tyg. muz. 1820 nr 7; AGAD Arch. Rodzinne Poniatowskich sygn. 423, 424; Chomiński; Jasiński; Krogulski.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji