Osoby

Trwa wczytywanie

Sylwester Czosnowski

CZOSNOWSKI Sylwester (2 grudnia 1908 Płock – 4 stycznia 1970 Warszawa),

dyrygent, dyrektor, kierownik muzyczny teatru

Był synem muzyka Ignacego Czosnowskiego i Kamili z Moszczyńskich, mężem najpierw Marii z Olszewskich, potem aktorki Bogusławy Czosnowskiej z domu Michna (ślub w 1944), a następnie Haliny Baranówny. Ukończył szkołę muzyczną w Płocku, później kształcił się w konserwatorium w Wilnie pod kierunkiem Eugeniusza Dzie­wulskiego i Adama Wyleżyńskiego, a w 1929–31 w konserwatorium w Katowicach u Milana Zuny (dyry­gentura) i Witolda Friemanna (kompozycja). W 1932 współpracował ze Stowarzyszeniem Polska Opera Ludowa. W 1932–33 odbywał służbę wojskową. W 1933–36 uczył w konserwatorium wileńskim, współpracował jako dyrygent orkiestry z miejscową rozgłośnią Polskiego Radia i Teatrem Miejskim w Wilnie (sporadycznie dyrygował, opra­cowywał ilustracje muzyczne, np. w 1934 do Hamleta); był też dyrygentem Wileńskiej Orkiestry Kameral­nej. Od 1936 uzupełniał studia muzyczne w Paryżu, m.in. u Nadii Boulanger; działał tam w Stowarzyszeniu Młodych Muzyków Polaków. Zorganizował zespół wokalno­-taneczny, z którym występował w objazdach we Francji, Szwajcarii i Włoszech. W 1938 był dyrektorem szkoły muzycznej w Brześciu nad Bugiem, gdzie zorga­nizował też chór i orkiestrę symfoniczną. W sezonach letnich 1938 i 1939 dyrygował gościnnie przedsta­wieniami Polskiej Opery Ludowej w Teatrze na Wyspie w warszawskich Łazienkach.

Podczas II wojny światowej zna­lazł się we Lwowie. W 1940–41 był profesorem w lwowskim konserwatorium. Jednocześnie w sezonie 1940/41 był kierownikiem muzycznym (wraz z Jakubem Mundem) Polskiego Teatru Dra­matycznego; był autorem muzyki do Krakowiaków i Górali, ostatniej premiery tego teatru przed wkro­czeniem wojsk niemieckich (20 czerwca 1941). Podczas oku­pacji niemieckiej pracował w fabryce marmolady we Lwowie. Od sierpnia 1944 i w sezonie 1944/45 znowu był kierownikiem muzycznym i dyrygentem lwowskiego Polskiego Teatru Dramatycznego oraz wykładał w studium przy tym teatrze. W tym okresie napisał bądź opracował muzykę do przedstawień: Burmistrz Stylmondu, Cały dzień bez kłamstwa, Mąż i żona, Misja Mr Perkinsa do kraju bolszewików, Moja siostra i ja, Wesele.

W sierpniu 1945 zorganizował we Lwowie zespół estradowy pn. Teatr Małych Form Miniatury Związku Patriotów Polskich (otwarcie 13 listopada 1945) i prowa­dził go w sezonie 1945/46. Zespół ten repatriował się latem 1946 do Szczecina, gdzie od 1 września 1946 przejął siedzibę przy ul. Swarożyca, zmieniając na­zwę teatru na Komedia Muzyczna. Czosnowski był dyrektorem, kierownikiem artystycznym i dyrygentem tej sceny do 20 września 1948 (od października 1947 zmiana nazwy na Teatr Polski).

, Teatr Małych Form Miniatury, LwówHenryk Lotar, Zofia Michna, Nina Gozdecka, Bogusława Michna-Czosnowska, Michał Kłym, Józef Kaszuba, Izabella Osiadacz, Sylwester Czosnowski, Marian Waśko, Wanda Słopecka, Stanisław Krzanowski, Maria Orłowska, Ada Wesołowska (?), Zdzisława Zarembianka, Franciszek Kozub
Zespół Teatru Małych Form Miniatury ze Lwowa. Siedzą od lewej: Henryk Lotar, Zofia Michna, Nina Gozdecka, Bogusława Michna-Czosnowska, Michał Kłym, za nimi: Józef Kaszuba, Izabella Osiadacz, Sylwester Czosnowski, Marian Waśko; trzeci rząd: Wanda Słopecka, Stanisław Krzanowski, Maria Orłowska, za nią Ada Wesołowska (?), Zdzisława Zarembianka, Franciszek Kozub. Ze zbiorów Aleksandry Jakimskiej.

W tym czasie uległ ciężkiemu wypad­kowi, w którym stracił nogę. Po długim leczeniu przeniósł się do Warszawy. Był tu kierownikiem muzycznym Lu­dowego Teatru Muzycznego (1950–52), dyrygentem or­kiestry symfonicznej Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. W 1952–54 pracował jako dyrygent w Zespole Pieśni i Tańca Wojska Polskiego. Od 2 maja 1958 do końca sezonu 1958/59 był dyrektorem i kierownikiem artystycznym ope­retkowego Teatru Muzycznego na Pradze; przygotował m.in. premiery Jadzi wdowy, Hrabiego Luksemburga, Wiktorii i jej huzara. W 1962 wrócił na stanowisko dyrygenta w Centralnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego.

Był kompozytorem utworów orkiestrowych: poematów symfonicznych, suit baletowych, utworów ka­meralnych, muzyki baletowej (np.Baletu żołnier­skiego, sceny baletowej Dożynki), muzyki do komedii muzycznych oraz wielu ilustracji muzycznych do przedstawień.

Bibliografia

Almanach polskich kompozytorów współczesnych, Kraków 1966; Błaszczyk: Dyrygenci; Dąbrowski: Na de­skach t. 1; Kaczyński: Dzieje Halki; Katalog wystawy w Stow. PAX w Szczecinie zorganizowanej z okazji czter­dziestolecia szczecińskiej sceny dram. pt. „Teatr Czosno­wskiego Lwów-Szczecin 1945–48” [28 IX-28 X 1985]; Marczak-Oborski: Teatr czasu wojny; Misiorny; Teatry Ziem Zachodnich; SMP; Sośnicki: 40 lat (il.); Sośnicki: Z sezonu; Teatry w Szczecinie 1945–65; Turska: Almanach; Pam. Teatr. 1963 z. 1–4 s. 238, 242, 255, 267–269, 1974 3–4 s. 477, 482, 483, 486, 487 (A. Linert); Ruch Muz. 1971 nr 5 (il.); Akta (tu fot.), ZASP.

Ikonografia

Fot. – Arch. Dok. Mech.

Źródło: Słownik biograficzny teatru polskiego 1900–1980, t. II, PWN, Warszawa 1994. Zachowano konkwencję bibliograficzną i część skrótów stosowanych w publikacji źródłowej.

1 zdjęcie w zbiorach :+

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji