Osoby

Trwa wczytywanie

Tadeusz Woźniak

WOŹNIAK Tadeusz Zdzisław (11 X 1907 Gorlice - 20 X 1973 Sokołowsko k. Wałbrzycha), aktor. Był synem Jana i Marii Woźniaków. Po ukończeniu w 1937 Wydz. Aktorskiego PIST-u został zaanga­żowany na sez. 1937/38 do T. Miejskich w Wilnie. W 1938 przeniósł się do T. Miejskich we Lwowie i występował tam także po wybuchu II wojny świat. aż do 1941. Podczas okupacji niem. brał udział w tajnych koncertach we Lwowie. W 1944 podjął pracę w tamtejszym T. Polskim i z jego zespołem był repatriowany w 1945 do Katowic. W sez. 1945/46 występował tam w T. im. Wyspiańskiego, w 1946-49 w T. Wojska Pol. w Łodzi, a w 1948-49 także w jego filii w Warszawie - T. Placówka. Od 1949 do grudnia 1953 należał do zespołu T. Polskiego w Warszawie, a od 1954 do końca życia - T. Narodowego. W 1955 grał gościnnie w warsz. T. Domu Wojska Pol. rolę Dziennikarza ("Wesele"). Ju­bileusz trzydziestopięciolecia pracy artyst. obchodził 15 VII 1972. Przez wiele lat współpracował z PR. Był też asystentem w warsz. PWST (1960-68). Obdarzony dobrymi warunkami zewnętrznymi, cha­rakterystycznym, mało dźwięcznym, dość wysokim głosem, wyróżniał się muzykalnością, bardzo sta­ranną dykcją i umiejętnością pięknego mówienia wiersza. Pozwoliło mu to zyskać uznanie krytyków np. w roli Quidama ("Za kulisami"). Zajęcie wybitniejszej pozycji utrudniał mu natomiast pewien brak temperamentu. W pocz. okresie grał takie role, jak: Wtorek ("Dzieci pana majstra"), Filo ("Panna Maliczewska"), Poeta ("Wesele"). Po wojnie ważniejsze jego role to, w Łodzi: Albin ("Śluby panieńskie"), Ferdy­nand ("Burza" W. Szekspira), Teofil ("Igraszki z diab­łem"); w Warszawie zaś m.in. Bacciarelli ("Król i aktor"), Ewader ("Kurka wodna"), Wariat I ("Kordian"), Ksiądz Lwowicz ("Dziady").
Bibl.: Almanach 1973/74; Dąbrowski: Na deskach t. 1 (il.); Kaszyński: Teatr łódz.; Koczanowicz s. 165, 179, 189; Linert: T. Śląski; T. przy ul. Cegielnianej; Warszawska szkoła teatralna, Warszawa 1991; Pam. Teatr. 1963 z. 1-4 s. 265-269; Tyg. Powsz. 1973 nr 50; Życie Warsz. 1973 nr 254; Akta (tu fot.), ZASP; Programy, IS PAN.
Ikon.: Fot. - Arch. Dok. Mech., IS PAN, MTWarszawa.
Film.: 1955 - Kariera (f.); 1957 - Spotkania (f.); 1960 - Małe dramaty (f.); 1962 - O dwóch takich, co ukradli księżyc (f.); 1966 - Lekarstwo na miłość (f.), Sposób bycia (f.); 1967 - Paryż-Warszawa bez wizy (f.); Fragm. kronik film. z 1962-63, Arch. WFD; Materiały - Archi­wum TVWarszawa.
Nagrania: Role, recytacje - Arch. Dok. Mech., Red. Dok. Inf. PR.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji