Osoby

Trwa wczytywanie

Władysław Jaworski

JAWORSKI Władysław, pseud. Werner (ur. 21 stycznia 1852, Gorzków - zm. 1909 Lwów), aktor, reżyser, dyr. teatru. Był mężem -> Marii Werner. Debiutował pod nazwiskiem Werner. W 1870-72 występował w Samborze, Przemyślu i Tarnowie w zespole K. Wołłowicza, po­tem w zespole P. Woźniakowskiego. Od 1 IV 1872 i przez sez. 1872-73 występował w t. krak., wyjeżdża­jąc z jego zespołem do Poznania i Krynicy. W sez. 1873/74 grał w t. pozn., w 1875 w Łodzi (lipiec) i Ka­liszu w zespole J. Łuby, potem przeniósł się do zespołu J. Mikulskiego, następnie grał w zespole A. Lubicza. W sez. letnim 1876 występował w warsz. t. ogr. Alka­zar i TivoIi, w lutym i marcu 1877 prowadził z F. Idziakowskim i Ł. Kościeleckim zespół działowy w Kaliszu, potem prawdopodobnie w Płocku i Lublinie, w lecie tego roku (13 VI-13 VII) prowadził wspólnie z F. Idziakowskim warsz. t. ogr. Pod Lipką (w tym czasie obaj starali się bez skutku o dyrekcję t. w Lub­linie). Od października do grudnia tego roku był w zespole J. Rybackiego w Radomiu, w sez. 1877/78 w dalszym ciągu w zespole J. Rybackiego w Kielcach, w lecie 1879 występował w zespole F. Idziakowskiego w Busku. Od 25 I do 7 IV 1880 prowadził wspólnie z F. Idziakowskim t. w Piotrkowie i Częstochowie, po­tem występował w zespole B. Kremskiego i H. Wójcic­kiego w Lublinie, a od 2 XII 1880 został zaangażowa­ny do t. krak. i występował tam przez dwanaście lat, wyjeżdżając w sez. letnich do zespołów prowincjonal­nych, m.in. T. Smotryckiego, E. Rygiera, E. Baczyń­skiego. W 1893 występował krótko w t. niem. w Pra­dze, potem przeniósł się do t. lwów. i wrócił do nazwiska Jaworski. W tym t. występował do końca życia z wy­jątkiem 1894, kiedy to wspólnie z W. Antoniewskim prowadził przez pewien czas zespół występujący w Stanisławowie, Kołomyi i Czerniowcach. J. uważany był za użytecznego aktora charakterystycz­nego, wg cytowanych przez F. Pajączkowskiego re­cenzji "wyniosła postać, zamaszyste ruchy predesty­nowały go głównie do ról kontuszowych". Grał m.in. Petryłłę ("Miód kasztelański"), Cześnika ("Zemsta"), Wo­jewodę ("Mazepa"), Hetmana ("Horsztyński"), Radosta ("Śluby panieńskie"), Damazego ("Pan Damazy"), Bartosza ("Kościuszko pod Racławicami"), Czepca ("Wesele"). W t. lwow. pełnił również funkcje reżysera. Żonaty był z Marią z Jarczyńskich, 1° v. Błońską.
Bibl.: Got: Teatr Koźmiana; Koryzna I s. 122, 131; Pajączkowski; Teatr lwow. (il.); Lwów. Noworocz. teatr. 1907, 1908; Wspomnienia aktorów; EMTA 1893 nr 510; Afisze, IS PAN, WAPŁódź; Krzesiński: Raptularz.
Ikon.: Fot. pryw. i w rolach - Bibl. Ossol., MNWarszawa, MT Warszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji