Osoby

Trwa wczytywanie

Janusz Kilarski

KILARSKI Janusz Tadeusz (29 III 1920 Klimon­tów Sandomierski - 22 VII 1979 Warszawa), ak­tor, reżyser. Był synem Władysława i Emilii K., mężem aktorki Elżbiety Kilarskiej. Ukończył gimn. humanistyczne. W czasie II wojny świat. Walczył w oddziałach partyzanckich. Wywieziony w 1944 do ZSRR, po powrocie do kraju debiutował zapew­ne w 1948 w Ludowym T. Muzycznym w War­szawie (informacja z ankiety SPATIF-u). W 1949 występował w T. Dramatycznych w Szczecinie, 1950 w T. Polskim w Warszawie, 1951 i 1952 w T. im. Bogusławskiego w Kaliszu, 1953 w T. Muzycznym w Łodzi, 1954 w PPIE w Warszawie, 1954-56 w warsz. T. Ludowym. W sez. 1956-57 był w T. im. Jaracza w Olsztynie, 1957/58 w T. im. Siemaszkowej w Rzeszowie, w 1958-60 w T. Polskim w Bydgoszczy, 1960-62 w T. im. Mickiewicza w Częstochowie, 1962-65 w T. im. Wyspiańskiego w Katowicach, 1965-70 w T. Dramatycznych w Szczecinie. Potem był w Warszawie: w 1970-72 w T. Klasycznym, 1972-74 w T. Rozmaitości, 1974-79 w T. Nowym. Reżyserował m.in. w Olsztynie bajkę "Kot w butach" (grał Gromiwoja czarnoksięż­nika). Obdarzony b. dobrymi warunkami zewnętrz­nymi, był aktorem nierównym; miał w swoim re­pertuarze role wysoko ocenione przez krytykę, ale niejednokrotnie zarzucano mu także łatwiznę, nie­dopracowanie a nawet szmirę. Za Przełęckiego ("Uciekła mi przepióreczka") był chwalony: "Spokoj­na, zrównoważona gra, doskonała dykcja i warunki zewnętrzne aktora predestynują go niewątpliwie do tego rodzaju ról" ("Życie Częstochowy" 1960); "Jest współczesny (...) jednocząc w tej roli cechy monu­mentalnego bohatera z niebanalnym urokiem mę­skim" ("Trybuna Robotnicza" 1961). Po roli Arbienina ("Maskarada" M. Lermontowa) pisano: "Na poprzedniej swej placówce miał skłonności do ła­twizny, powierzchowności a nawet szmiry - zwer­bowany do teatru katowickiego objawił się nam jako w pełni dojrzały, ba, doskonały aktor. Męski a mimo to nie wstydzący się swoich uczuć nawet tych najbardziej rozpaczliwych, zdyscyplinowany w geście, opanowany nawet w nieszczęściu". ("Try­buna Robotnicza" 1962). Grał m.in. Bukowicza ("Grzech"), Czkawkę ("Wieczór Trzech Króli"), Kostryna ("Balladyna"), Króla ("Hamlet"), Szambelana ("Głupi Jakub"), Senatora ("Dziady"), Filipa ("Don Carlos"), Oj­ca ("Wesele"), Tomasza Łęckiego ("Pan Wokulski").
Bibl.: Almanach 1978/79; Kaszyński: Teatralia; Kaszyński: Teatr łódź.; T. Nowy 1949-84; Trybuna Rob. 1961 nr 42, 1962 nr 261; Życie Częst. 1960 nr 296; Programy, IS PAN; Akta (tu fot), ZASP.
Ikon.: Fot. - IS PAN, ZASP
Flm.: Materiały - Archiwum TVWarszawa.
Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

25 zdjęć w zbiorach :+

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji