Artykuły

Warszawa. Odpowiedź na list Hanny Gronkiewicz-Waltz ws. Teatru Powszechnego

Szanowna Pani Prezydent. Z przykrością odnotowujemy, że Pani list nie zawiera odpowiedzi na prawie żadne z naszych zapytań - młodzi twórcy ponownie piszą do prezydent Warszawy

Warszawa, dn. 15 czerwca 2011r.

Szanowna Pani Prezydent.

Dziękujemy za odpowiedź na list z dn. 16 maja 2011 roku, skierowany przez nas do Pana Ministra Bogdana Zdrojewskiego, którego była Pani współadresatką, w sprawie nieprzejrzystości kryteriów, które stały się podstawą do powołania Roberta Glińskiego na stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie.

Z przykrością odnotowujemy, że Pani list nie zawiera odpowiedzi na prawie żadne z naszych zapytań. Przywołuje Pani regulację prawną, umożliwiającą organizatorowi powołanie dyrektora placówki mu podległej bez publicznego konkursu, z której w przypadku Roberta Glińskiego - jak w większości podobnych przypadków w stolicy - skorzystano (art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. nr 13, poz. 123 z późn. zm.); uzasadnia Pani powołanie Roberta Glińskiego słowami: "Jego koncepcja artystyczna, doświadczenie i bliski kontakt z młodymi, zdolnymi twórcami dają nadzieję na atrakcyjny repertuar i rozwój praskiego teatru"; a następnie - odpowiedzialność za ostateczną decyzję w sprawie nominacji przekazuje Pani na ręce Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Znamy regulację, na podstawie której powołany został Robert Gliński. Ponieważ nie odnotowaliśmy ogłoszenia publicznego konkursu na objęcie stanowiska dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie, nie mieliśmy wątpliwości, że to nią posłużono się w wypadku omawianej nominacji. Wiemy również, że to Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podejmuje ostateczną decyzję w sprawie obsady stanowisk dyrektorów instytucji kultury. Nasze pytania nie odnosiły się ani do podstawy prawnej, ani do zapisanej w owej podstawie ścieżki decyzyjnej, lecz do obyczaju nieupubliczniania warunków i kryteriów powoływania dyrektorów publicznych scen, w tym Roberta Glińskiego.

Przejrzyste procedury wyboru dyrektorów instytucji kultury, na podstawie sprecyzowanych oczekiwań organizatora, wynikających z prowadzonej przezeń czytelnej polityki kulturalnej są gwarantem wysokiej jakości życia publicznego. Nieprzejrzyste kryteria i procedury wyboru osób do pełnienia tego typu funkcji obniżają prestiż stanowiska, a co za tym idzie - instytucji, utrudniając powołanym dyrektorom realizowanie zadań programowych, mogą generować napięcia wewnątrz zespołu pracowników, jak również otwierać pole do domniemań niekorzystnych dla obrazu funkcjonowania rodzimej kultury, w konsekwencji zaś - obniżać zainteresowanie publiczną misją instytucji kultury. Jako obywatele troszczący się o wysoką jakość życia publicznego oraz pozycję, jaką na mapie kulturalnej zajmują warszawskie teatry, domagamy się transparentności kryteriów i procedur doboru osób na stanowiska dyrektorów tychże instytucji.

W związku z powyższym, raz jeszcze zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w liście z dn. 16 maja 2011 roku oraz na pytania wynikłe z uzasadnienia decyzji o przyznaniu Robertowi Glińskiemu stanowiska dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie, które przywołuje Pani w odpowiedzi na tamten list.

1. Czy - oprócz Roberta Glińskiego - brali Państwo pod uwagę inne kandydatury na stanowisko dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie? Jeśli tak, to czyje?

2. Z Pani listu wynika, że przekonuje Panią "koncepcja artystyczna" Teatru Powszechnego w Warszawie zaproponowana przez Roberta Glińskiego. Czy Robert Gliński przedstawił tę koncepcję przed nominacją? Które z punktów tej koncepcji dają - w Pani ocenie - największą "nadzieję na atrakcyjny repertuar i rozwój praskiego teatru"? Prosimy o upublicznienie koncepcji artystycznej Roberta Glińskiego.

3. Dlaczego - w Pani ocenie - koncepcja artystyczna przedstawiona przez Roberta Glińskiego dawała większe nadzieje na "atrakcyjny i rozwój praskiego teatru" niż inne zgłoszone "koncepcje artystyczne"?

Z poważaniem

Andrzej Bartnikowski

Agnieszka Błońska

Michał Borczuch

Paweł Dobrowolski

Bartosz Frąckowiak

Iga Gańczarczyk

Krzysztof Garbaczewski

Małgorzata Głuchowska

Jolanta Janiczak

Wojtek Klemm

Redbad Klijnstra

Natalia Korczakowska

Marcin Liber

Krzysztof Minkowski

Agnieszka Olsten

Katarzyna Raduszyńska

Wiktor Rubin

Anna Smolar

Igor Stokfiszewski

Weronika Szczawińska

Paweł Sztarbowski

Tomasz Śpiewak

Marcin Wierzchowski

Barbara Wysocka

Michał Zadara

Krzystof Zarzecki

Wojtek Zrałek-Kossakowski

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji