Osoby

Trwa wczytywanie

Julia Otrembowa

OTREMBOWA, Otrębowa, Julia, Ewelina, z Majów lub Mayów (działała od 1870 - zm. 1 X 1921 Lwów), aktorka, dyr. teatru. Była podobno uczennicą J.T.S. Ja­sińskiego. 8 XI 1870 debiutowała w t. krak. jako panna May w roli Cecylii ("Panna mężatka"). Przyjęta do zespołu t. krak., występowała w nim do maja 1875. Grała w tym okresie role amantek, m.in. Mariannę ("Skąpiec"), Helenę ("Sen nocy letniej"), Paulinę ("Małżeń­stwo Olimpii"), "z tą poprawnością i dokładnością, której nie możemy dość pochwalić u tej artystki" (S. Koźmian). 13 I 1876 poślubiła w Krakowie Adolfa Otrembę, księgarza, i odtąd na scenie używała tylko nazwiska męża. W 1877-78 występowała w zespole K. Doroszyńskiego (w lecie 1877 w warsz. t. ogr. Belle Vue, a w sez. 1877/78 w Poznaniu), w kwietniu 1878 w zespole A. Trapszy w Kaliszu, potem w Łodzi, od grudnia 1878 w zespole J. Puchniewskiego w Piotr­kowie i Kaliszu (styczeń-maj), w maju 1879 w Lub­linie u A. Trapszy, od czerwca do września 1879 w warsz. t. ogr. Alhambra. 2 X 1879 debiutowała w WTR w tyt. roli Adrianny Lecouvreur. Debiut był uda­ny, chwalono jej piękne warunki zewnętrzne i dźwięcz­ny głos, nie została jednak zaangażowana i w sez. 1879/80 występowała znowu na prowincji w zespole J. Grabińskiego i S. Krzyszkowskiego w Kielcach, w marcu 1880 (4, 9, 13 III) gościnnie w zespole F. Idziakowskiego i W. Wernera w Piotrkowie, w czerwcu 1880 u J. Puchniewskiego w Lublinie, potem w warsz. t. ogr. Alhambra, w sez. 1880/81 i 1881/82 w Poznaniu, w le­cie 1882 w warsz. t. ogr. Alhambra, w sez. 1882/83 ponownie w Poznaniu. Następnie zorganizowała z M. Skirmuntem zespół, z którym występowała w Rypinie (czerwiec), Płocku (koniec czerwca, lipiec), Płońsku, Pułtusku (przybyła tam ok. 15 VIII), w warsz. t. ogr. Belle Vue (tu prawdopodobnie prowadziła dyrekcję sama od 1 do 8 IX). We wrześniu 1883 wyjechała z ze­społem z Warszawy na dłuższy objazd i występowała m.in. w Rypinie, Łowiczu (16-20 IX), Płocku (zima), Płońsku, Łomży, Kutnie, Lipnie, Włocławku, Toruniu, Lubawie, Nowym Mieście, Brodnicy. Późną jesienią 1884 rozwiązała zespół i do lata 1885 występowała w t. pozn., w lecie tego roku w zespole J. Grabiń­skiego w Płocku, w sez. 1885/86 prawdopodobnie znowu w Poznaniu. 17 VIII 1886 debiutowała w WTR w roli Cyprianny ("Rozwiedźmy się"). Recenzenci znowu chwalili piękne warunki zewnętrzne, inteligencję i ru­tynę aktorki, ale i tym razem nie została zaangażowana. W sez. 1886/87 występowała w zespole A. Zawadz­kiego i M. Winklera w Kielcach i Busku, w 1887 w Lublinie, a latem w warsz. t. ogr. Alhambra, w 1888 u J. Teksla w Radomiu, 1889 w zespole K. i S. Sarnow­skich w Łomży, w 1890 w Poznaniu (wiadomość nie­pewna). 12 X 1891 debiutowała w t. lwow. w roli Księż­nej Lidii ("Sprawa Clemenceau"), została zaangażowana do zespołu i występowała tam do grudnia 1894. Od marca 1897 do lata 1900 należała do zespołu t. krakow­skiego. Grała w tym czasie m.in. Kasztelanową ("Maze­pa") i Annę Jagiellonkę ("Jan Kochanowski w Czarnolesie"). Od października 1900 do ok. 1912 występowała w t. lwowskim. W tym czasie grała już role drugorzęd­ne, przeważnie charakterystyczne, m.in. Hrabinę Res­pektową ("Fantazy"), Eulalię ("Marcowy kawaler"). Nie­które z tych ról były doskonale opracowane, jedną z popisowych była Emilia ("Otello"). Przez długie lata O. była uważana za aktorkę bardzo użyteczną. Tłuma­czyła także sztuki z francuskiego.
Bibl.: Cudnowski; Dąbrowski: Teatr w Lublinie; Filler: Mel­pomena; Got: Teatr Koźmiana; Koryzna I s. 139, 141, 144, 158; Kożmian: Teatr; Pajączkowski: Teatr lwow. (il.); Echo 1883 nr 181; EMTA 1886 nr 151, 1889 nr 285, 1890 nr 343. 1894; nr 585; Koresp. ploc. 1883 nr 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 56, 57, 58; Kur. warsz. 1921 nr 281; Afisze, IS PAN; Chomiński.
Ikon.: Fot. pryw. i w rolach - MHKraków, Bibl. Ossol.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji