Osoby

Trwa wczytywanie

Stefan Buczek

BUCZEK Stefan (7 IX 1912 Kijów - 22 VIII 1978 Koszalin), aktor, śpiewak. Był synem Kon­stantego B. i Heleny z domu Kowlik lub Kawlik, mężem Emilii Anny ze Zderskich. Uczył się w gimn., a nast. w Szkole Muz. im. Chopina w War­szawie; uczęszczał również na kursy prowadzone przez Tow. Opery Narodowej. Debiutował jako śpie­wak w 1933 w jednym z t. rewiowych w Warszawie i do 1939 (z przerwą 1934-36, kiedy służył w wojsku) występował w warsz. t. rewiowych i ope­retkowych, m.in. w T. 830, także w kabaretach i zespołach objazdowych. W czasie okupacji niem. występował w kawiarniach warszawskich. W 1945, od lutego do maja, pracował w Pow. Radzie Na­rodowej w Sochaczewie, od sierpnia do końca t.r. w Urzędzie Informacji i Propagandy w Warszawie. W sez. 1946/47 należał do zespołu warsz. Miejskich T. Dramatycznych; role: Wilbur Massuber ("Subret­ka"), Paweł Sędzik ("Trasa"). Od stycznia do końca maja 1948 pracował w Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik" w Warszawie. Od 1 IX 1949 do końca grudnia 1950 występował w T. Miejskim w Świd­nicy, od 1 I 1951 do 30 IX 1951 w T. Dramaty­cznych w Szczecinie, od 1 X 1951 do 30 XI 1952 w T. Ziemi Rzeszowskiej. W 1952 zdał w War­szawie eksternistyczny egzamin aktorski i uzyskał uprawnienia aktora dramatycznego. Potem występo­wał: od 1 XII 1952 do 31 X 1954 w T. Dolno­śląskim w Jeleniej Górze, w sez. 1954/55 w T. Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy i Toruniu, 1955/56 w T. im. Słowackiego w Krakowie, 1956/57-1957/58 w T. Ziemi Rzeszowskiej (nast. im. Siemaszkowej) w Rzeszowie, 1958/59-1962/63 w T. im. Osterwy w Lublinie. Od 1 IX 1963 zaangażował się do zespołu Bałtyckiego T. Dramatycznego w Koszalinie; w teatrze tym 24 II 1974 obchodził jubileusz czter­dziestu lat pracy scen. w roli Sylwestra ("Klik-klak"). W Koszalinie występował do końca sez. 1977/78. Po II wojnie świat. grał wyłącznie role dram.; niektóre z nich: Barski ("Dwie blizny"), Bartolo ("We­sele Figara"), Chrapow ("Wassa Żeleznowa"), Rot­mistrz ("Damy i huzary"), Cześnik ("Zemsta"), Gospo­darz ("Wesele"), Daum ("Panna Maliczewska"), Orgon ("Świętoszek"), Zawilec ("Sułkowski"), Doktor ("Pier­wszy dzień wolności"), Dziadek ("Angelina"). Fot. na s. 628.
Bibl.: Almanach 1977/78; Misiorny: Teatry Ziem Zachod­nich; T. w Jeleniej Górze; Afisze i programy, IS PAN; Akta (tu fot.), ZASP; Rymkiewicz: T. Powszechny. Ikon.: Fot. - IS PAN, ZASP.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

3 zdjęcia w zbiorach :+

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji