Osoby

Trwa wczytywanie

Wiktoria Arciszewska

ARCISZEWSKA Wiktoria (15 X 1883 Warszawa - 22 XII 1954 Częstochowa), aktorka. Była córką por­tiera Hotelu Polskiego w Warszawie, Juliana A. i Anieli z Szymańskich. Po ukończeniu pensji w Warszawie by­ła w 1896-98 chórzystką WTR. Potem uczyła się gry scenicznej u R. Żelazowskiego. W 1899-1901 występo­wała w zespole E. Majdrowicza, m.in. w Kaliszu i Lub­linie, w 1903 F. Felińskiego w Sosnowcu, w lecie 1905 w krak. T. Ludowym, w 1906 u F. Kwaśniewskiego w Warszawie, w 1907 u J. Myszkowskiego i w krak. T. Ludowym, w sez. 1907/08 najpierw w Kaliszu w ze­spole J. Zielińskiego, a potem w t. pozn.; z zespołem pozn. wyjechała też w objazd w lecie 1908. Jesienią 1908 należała do zespołu F. Fraczkowskiego, w 1909-11 występowała u T. Pilarskiego, w 1915-16 w zespole D. Baranowskiego m.in. w Tarnowie, w sez. 1919/ 1920 w T. Polskim w Cieszynie, 1920/21 w T. Narodo­wym w Toruniu, 1921/22 w T. Narodowym w Pozna­niu, w lecie 1922 w Krynicy, w sez. 1922/23 w T. Miej­skim w Lublinie, w 1923 w Grodnie, w sez. 1926/27 w Sosnowcu, 1927/28 w T. Miejskim w Grodnie, w 1928 w T. Nowości w Warszawie, wiosną 1929 w T. Ludo­wym, w sez. 1929/30 w T. Miejskim w Lublinie, w lecie 1931 w przedstawieniach organizowanych przez K. Ad­wentowicza w T. Ateneum w Warszawie, w sez. 1931/32 i 1935/37 w Sosnowcu (tu 14 III 1936 obchodziła jubi­leusz trzydziestolecia pracy), 1937-39 w Częstochowie. Okres wojny spędziła w Wolbromiu. W sez. 1946/47 występowała w T. Zagłębia w Sosnowcu, a od jesieni 1947 w T. im. Mickiewicza w Częstochowie. Tam też 13 X 1951 obchodziła jubileusz pięćdziesięciolecia pra­cy grając rolę Orgonowej ("Damy i huzary"). W 1952 ustąpiła ze sceny ze względu na zły stan zdrowia. Obdarzona dobrymi warunkami zewnętrznymi, su­mienna w pracy grała początkowo role amantek i bo­haterek, potem charakterystyczne. Role: Aza ("Chata za wsią" J.K. Galasiewicza i Z. Mellerowej), Herodiada ("Uczta Herodiady"), Balladyna i Wdowa ("Balladyna"), Elżbieta ("Maria Stuart" F. Schillera), Dulska ("Moral­ność pani Dulskiej"), Babunia ("Ładna historia").
Bibl.: Olszewski: Z kronik teatr.; Trzechlecie T.N. w Toruniu; Dz. Zachodni 1951 nr 269; Kur. warsz. 1936 nr 75; Teatr 1955 nr 17 (M. Mieczyński); Akta SPATiF nr 960; Programy, IS PAN.
Ikon.: Fot. pryw. - MTWarszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

1 zdjęcie w zbiorach :+

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji