Osoby

Trwa wczytywanie

Gabriela Morska-Popławska

MORSKA Gabriela, właśc. Gabriela Kuliczkowska, zamężna Popławska
(21 marca 1867[1] Szczekociny – 18 września 1928 Warszawa),

aktorka

Była córką Stanisława Kuliczkowskiego i Henryki z domu Wayde, siostrą Wła­dysława Włodkowskiego, żoną Józefa Popławskie­go. Po skończeniu szkoły średniej brała udział w przed­stawieniach amatorskich w teatrze Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie. Na scenę zawodową przygotowywała się pod kierunkiem Anastazego Trapszy.

W 1886–90 występowała w Teatrze Polskim w Poznaniu; w lecie 1889 i 1890 uczestniczyła w objazdach zespołu poznańskiego i w jego występach w warszawskim teatrze ogródkowym Wodewil. Na sezon 1890/91 miała być zaangażowa­na do teatru lwowskiego, do czego nie doszło. W sezonie tym wystę­powała w Łodzi w zespole Karola Kopczewskiego, z którym w lecie 1891 grała w warszawskim teatrze ogródkowym Belle Vue. W sezonie 1891/92 z zespołem Łucjana Kościeleckiego występowała w Petersburgu.

19 marca 1892 debiutowała w Warszawskich Teatrach Rządowych w roli Klary (Śluby panieńskie), następnie grała także Katarzy­nę (Koniec Sodomy) i rolę tytułową w Lenie. Krytycy ocenili debiut przychylnie, podkreślając jednak, że „jej zdol­ności nie przekraczają granic liryzmu”. Wbrew zapo­wiedziom nie została zaangażowana do WTR. W sezonie 1892/93 z zespołem Kazimierza Kamińskiego występowała w Petersburgu i w Moskwie. Od 22 października 1893 do jesieni 1897 była zaangażowana w Teatrze Miejskim w Krakowie; w tym czasie była już żoną aktora Józefa Popławskiego i uży­wała czasem nazwiska Morska-Popławska.

Pragnąc pójść w ślady Heleny Modrzejewskiej zaczęła uczyć się ję­zyka angielskiego i w 1898 wyjechała do Anglii. W lutym tego roku wystąpiła kilkakrotnie w miejscowości St. Leonards oraz na jednej z małych scen Londynu (The Working Men College). Występy te nie przyniosły jej oczekiwanego powodzenia.

Po powrocie do kraju wy­stępowała gościnnie w Teatrze Miejskim w Krakowie (kwie­cień i maj 1898). Następnie wraz ze swym mężem zorga­nizowała zespół, który od września 1898 do marca 1899 odwiedził kolejno: Rygę, Petersburg (od 24 listopada do 15 grudnia 1898), Moskwę, Charków, Jekatierynosław, Kiszyniów, Kamienskoje, Odessę, Kijów i ponownie Odessę. W 1900 występowała w Petersburgu z zespo­łem Michała Wołowskiego, a w lipcu tego roku w Sosnowcu w zespole Felicjana Felińskiego) (gościnnie). Na sezon 1900/01 została zaangażowana do Teatru Miejskiego w Krakowie.

W lipcu i w sierpniu 1901 wystąpiła kilkakrotnie na sce­nie Teatru Letniego w Warszawie, m.in. w rolach Maryjki (Sobótki) i Ofelii (Hamlet), ale znów nie została za­angażowana do WTR. Wyjechała więc do Lwowa; po raz pierwszy wystąpiła w teatru lwowskiego. 20 września 1901 w roli Marii (One); pozostała tam do lipca 1904. Następnie wraz ze swym mężem i z Andrzejem Mielewskim kierowała ze­społem, który w lecie 1905 dawał przedstawienia w miastach galicyjskich, m.in. w Samborze, Nowym Są­czu i Stryju.

Na sezonie 1906/07 została zaangażowana do Teatru Polskiego w Wilnie i pozostała tam do 1911. Wielo­krotnie występowała gościnnie: w Krakowie w Teatrze Lu­dowym (1903) i Teatrze Miejskim (1904, 1906, 1907), po­nadto m.in. w teatrze poznańskim (1905) i w Mińsku (1906); brała też udział w wieczorach recytacyjnych, m.in. w War­szawie (1903). W sezonie 1911/12 należała do zespołu Józefa Popławskiego, z którym odwiedziła m.in. Petersburg, Kijów i Żytomierz. W 1912 występowała w Teatrze Zjedno­czonym w Warszawie, w 1913 w Teatrze Popularnym w Ło­dzi, od 26 lutego 1916 do 1917 w Teatrze Praskim w Warszawie. Po ustąpieniu ze sceny pracowała jako urzędniczka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dysponowała dobrymi warunkami scenicznymi: była zgrabna, pełna wdzięku, miała żywy temperament i miły, niski głos. Wg Henryka Glińskiego wykazywała „naturalność bez najmniejszej afektacji, bez pozowania” (1892). Kilka lat później Gabriela Zapolska przedstawiła ją „jako typ arty­stki inteligentnej, trochę zimnej, ale panującej nad tech­niką sceniczną z taką maestrią, że pod tym względem nie ma równej sobie na scenach polskich”.

Miała duży i różnorodny repertuar ról dramatycznych i komediowych. Grała m.in. Pannę Młodą (Wesele), Krasawicę (Bolesław Śmiały), Laurę (Kordian), Salomeę (Harde dusze), Albi­nę (Dramat Kaliny), Justysię (Mąż i żona), rolę tyt. w Norze, Podstolinę (Zemsta). Za najodpowiedniejsze dla niej uznano „role konwersacyjne, liryzm spokojny, dramat skupiony”, ale powodzenie osiągała też grając Vittorina (Odrodzenie), rolę tytułową w Flipocie. Zajmowała się także tłumaczeniem utworów dramatycznych z francuskiego i angielskiego (m.in. Księżna i motyl).

Bibliografia

Almanach, Lwów 1911 s. 144 (il.); Estreicher: Drużyny s. 5; Gliński: Teatr w Petersburgu II s. 77–78, 91–92, III s. 117–120; Grzymała-Siedlecki: Pawlikowski; Koryzna I s. 165, 168, I [s. 16; Pajączkowski: Teatr lwow.; Zapolska: I Sfinks prze­mówi s. 280–281, 306; EMTA 1892 nr 445, 1898 nr 10, 49, 1901 nr 29; Kur. warsz. 1928 nr 261; Teatr 1928 nr 2; Afisze, IS PAN.

Ikonografia

Fot. pryw. i w rolach – MTWarszawa.

Źródło: Słownik biograficzny teatru polskiego 1765–1965, PWN, Warszawa 1973.
Zachowano konwencję bibliograficzną i większość skrótów stosowanych w źródłowej publikacji.

Przypisy

  1. ^ Barbara Berger, autorka biogramu Morskiej w PSB, ustaliła rok urodzenia na 1866 na podstawie Księgi chrztów parafii w Szczekocinach.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji