Osoby

Trwa wczytywanie

Nina Świerczewska

ŚWIERCZEWSKA Nina, właśc. Janina z Kalkstein-Stolińskich (działała od 1932 – zm. marzec 1943 Warszawa)

aktorka

Była córką Edwarda i Ludwiki Kalkstein-Stolińskich. Uczennica Mieczysławy ĆwiklińskiejMarii Dulębianki; 16 marca 1932 debiutowała w Teatrze im. Żeromskie­go w Warszawie w roli Margaret (Dzień październiko­wy), następnie została zaangażowana do zespołu Teatru Reduta. W 1933–34 występowała w Teatrze Małym w War­szawie, w 1934–35 w Toruniu, a od sezonu 1935/36 na scenach TKKT, głównie w Teatrze Narodowym i w Teatrze Nowym.

Po wybuchu II wojny światowej znalazła się w Wilnie i 1940–41 występowała w miejscowym Teatrze Polskim.

By­ła obdarzona wyjątkowo korzystnymi warunkami ze­wnętrznymi i dużym wdziękiem. Należała do najpopu­larniejszych aktorek warszawskich. Wyróżniała się szczególnie w rolach lirycznych i dramatycznych. Gra­ła m.in. Justynę (Fryderyk Wielki), Julię (Raz się tylko żyje). Muszkę (Skiz), Ludwikę (Sprawa Dantona), Zofię (Damy i huzary), Amelię (Horsztyński), Infantkę (Cyd).

Od 1925 była żoną Eugeniusza Świerczewskiego, zna­nego działacza teatralnego w okresie międzywojennym, a w czasie II wojny światowej konfidenta niemieckiego, z którym jed­nak szybko się rozwiodła[1]; z jego działalnością okupa­cyjną nie miała nic wspólnego.

Bibliografia

Łoza: Czy wiesz I (il.); Marczak-Oborski: Teatr czasu wojny; Szczublewski: Żywot Osterwy; Aktor i widz 1936 nr 1; Pam. teatr. 1963 z. 1-4; 1965 z. 2 (Z. Osiński i W. Rzepka); Tyg. ilustr. 1939 nr 29 (il.), 30 (il.).

Ikonografia

Fot. w rolach - IS PAN.

Filmografia

1937 - Ty, co w Ostrej świecisz Bramie; 1938 - Ko­biety nad przepaścią.

Źródło: Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965, PWN, Warszawa 1973. Zachowano konwencję bibliograficzną i część skrótów stosowanych w źródłowej publikacji.

Uzupełnienia bibliograficzne

  • Chmielewska Grażyna: Świerczewska Nina [w:] Polski słownik biograficzny, t. 51, Warszawa ; Kraków, 2016–2017, s. 315-317

    Przypisy

    1. ^ Drugim mężem Świerczewskiej był aktor Janusz Dziewoński (ślub ok. 1940). [Przyp. red.]

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji