Osoby

Trwa wczytywanie

Hipolit Wójcicki

WÓJCICKI Hipolit (15 VIII 1849 Warszawa - 24 IV 1914 Kraków), aktor, dyr. teatru. Był synem Franciszka W. i Cecylii z Szymańskich, mężem -> Józefy W. Uczę­szczał do gimn. w Warszawie i Radomiu, następnie był uczniem J. Chęcińskiego. Od kwietnia 1869 występował w zespole H. Modzelewskiego w Łowiczu i warsz. t. ogr. Cassino, we wrześniu tego roku u L. Ortyńskiego w Czę­stochowie, w 1870 podobno u K. Łobojki, w 1870-71 u F. Stobińskiego, m.in. w Łęczycy, Siedlcach i warsz. t. ogr. Alhambra, w 1872-74 u F. Ratajewicza, m.in. w warsz. t. ogr. Cassino, w Piotrkowie, Płocku, Włocław­ku. 26 V 1873 ożenił się w Płocku z aktorką Józefą Sochaczewską. W lutym 1874 występował u M. Krauzego i W. Dębskiego w Kielcach, jesienią tego roku u M. Krauzego i B. Kremskiego w Kielcach i Radomiu, w 1875-76 u M. Krauzego, m.in. w Kielcach, Radomiu, Siedlcach, Łomży, w 1876-77 u J. Rybackiego, m.in. w Łomży, Siedlcach i warsz. t. ogr. Alkazar, w lecie 1877 zapewne też w warsz. t. ogr. Alhambra. Jesienią tego roku zorganizował wspólnie z B. Kremskim ze­spół, który dawał przedstawienia w Płocku (od 2 X 1877 do 25 IV 1878), Lipnie (kwiecień), Włocławku (maj-czerwiec), Ciechocinku (lipiec), Łowiczu (wrzesień), Kutnie (do 10 X), Płocku (od października 1878 do marca 1879), Kutnie (kwiecień), Radomiu (kwiecień-ok. 15 VI), być może w Łodzi, w Lublinie (czerwiec-wrzesień), Łęcznej (wrzesień), Łowiczu (20 IX-7 X), Łomży (17 X 1879-15 I 1880), Suwałkach (17 I-23 III), Siedlcach (25 111-25 V), Lublinie (od 1 VI). W listopadzie 1880 W. ustąpił ze spółki i w 1881 występował w zespole B. Kremskiego w Radomiu i Piotrkowie. Potem prowadził zespół samodzielnie i dawał z nim przedsta­wienia: w 1881 zapewne w Płocku, w 1882 w Sierpcu, Lipnie, Płońsku (luty), Mławie (kwiecień), Pułtusku (kwiecień), Ciechanowie (czerwiec). Od 24 X 1882 został zaangażowany do t. krak. i wy­stępował na tej scenie do końca życia. Brał też udział w objazdach zespołu krak.; w 1889 kierował nim w cza­sie letnich występów w Stanisławowie i Szczawnicy, a w 1890 w Tarnowie, Przemyślu i Stanisławowie. 6 XII 1904 obchodził jubileusz trzydziestopięciolecia pracy grając rolę Majora ("Damy i huzary"). W Krakowie wy­stępował dość rzadko, ale cieszył się znaczną popular­nością jako długoletni (od 1893) sekretarz t. krakows­kiego. Wg A. Grzymały-Siedleckiego "nikt z taką nie­omylnością nie potrafił przewidzieć nie tylko klapy czy powodzenia danej sztuki, ale i stopnia powodzenia, ilo­ści znośnych kasowo przedstawień". Nie doceniał i nie rozumiał nowych prądów w t., ale dzięki swemu wiel­kiemu doświadczeniu w sprawach organizacji i admini­stracji t. był cenionym pracownikiem. Występował w różnorodnym repertuarze, szczególnie dobrze grał role komediowe i uważany był za sumien­nego aktora. Ważniejsze role: Borsukiewicz ("Oj, młody, młody"), Michał Lagena ("Dożywocie"), Makary ("Gwałtu, co się dzieje"), Ojciec ("Wesele"), Dziszewski ("Radcy pana radcy").
Bibl.: Dąbrowski: Teatr w Lublinie; Got: Role Solskiego: Got: Teatr Koźmiana; Grzymała-Siedlecki: Pawlikowski (il.); Grzymała-Siedlecki: Świat aktorski; Leszczyński s. 139-142; Czas 1914 nr 149; Kur. warsz. 1869 nr 197; Pol. Scena i Sztuka 1914 nr 4; Afisze Bucholtzów, WAPLublin; Afisze, IS PAN; Akt ślubu w parafii w Płocku (wg informacji S. Dąbrowskiego).
Ikon.: S. Fabijański: Portret (tabl. Artyści teatru krak.), rys., 1893 - MTWarszawa; Fot. Pryw.- IS PAN, MHKraków, MTWarszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji