Osoby

Trwa wczytywanie

Jerzy Radwan

RADWAN Jerzy, właśc. J. Wojtczak (19 VII 1926 Toruń - 20 VI 1974 Warszawa), aktor, reżyser. Był synem Antoniego Wojtczaka i Czesławy z An­tczaków, mężem aktorki Elżbiety Nowosad. W cza­sie II wojny świat. został wywieziony na roboty do Niemiec, a nast. Czechosłowacji, skąd zbiegł, przedostał się do Jugosławii i walczył w tamtejszej partyzantce. W 1945 powrócił do Torunia. W 1948 podjął pracę w T. Polskim w Szczecinie jako or­ganizator widowni; od 1950 zaczął występować tam na scenie, grał np. Sebastiana ("Wieczór Trzech Kró­li", 1951), Jakuba ("Głupi Jakub", 1952). W 1951 zdał aktorski egzamin eksternistyczny, a w 1952 wstąpił na II rok warsz. PWST. Po jej ukończeniu, w sez. 1955/56 rozpoczął pracę w T. Ludowym w War­szawie. Występował pod pseud. Radwan (w 1956 urzędowo zmienił nazwisko). Potem grał w T. Ate­neum (sez. 1956/57-1957/58), T. im. Węgierki w Białymstoku (sez. 1958/59), T. Polskim w Bydgosz­czy (sez. 1959/60), T. Polskim w Bielsku-Białej (sez. 1960/61), T. im. Horzycy w Toruniu (1961-65), T. Ziemi Mazowieckiej w Warszawie (1965-73), T. Rozmaitości w Warszawie (od 1 IX 1973 do końca życia). Zajmował się sporadycznie reży­serią (np. "Garść piasku" 1964, "Ktoś nowy" 1967, "Adam i Ewa" 1972), tłumaczył także sztuki z języka niemieckiego. Grał takie role, jak: Mikoła ("Żołnierz i bohater"), Listonosz ("Lato"), Walery ("Świętoszek"), Wielki Książę Konstanty ("Noc listopadowa"), Konrad ("Kiejstut"), Paweł ("Pierwszy dzień wolności"), Pablo ("Komu bije dzwon"), Mecenas ("Adwokat i róże"), Daum ("Panna Maliczewska").
Bibl.: Almanach 1973/74; Gaz. Pom. 1964 nr 247; Tryb. Maz. 1967 nr 36; Życie Warsz. 1974 nr 149, 150; Akta (tu fot.), ZASP; Programy, IS PAN. Ikon.: J. Żebrowski: R. jako Antyfolus (Komedia omyłek), rys., repr. Express Wiecz. 1956 nr 98; Fot. - IS PAN, ZASP.
Film.: 1970 - Znaki na drodze (f.); Materiały - Archi­wum TVWarszawa.
Nagrania: Role - Red. Dok. Inf. PR; Bajka - Pol. Nagrania.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

80 zdjęć w zbiorach :+

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji