Autorzy

Trwa wczytywanie

Andrzej Włast

WŁAST Andrzej, właśc. Gustaw Baumritter (17 III 1895 Łódź - 1941 lub 1942), kierownik artystyczny i literac­ki, reżyser, dyr. teatru. Był synem Szymona Baumrittera i Salomei z Eisenmannów. Po ukończeniu gimn. studiował prawo na Uniw. Warszawskim. Podczas I wojny świat. służył w Legionach Polskich i w tym cza­sie debiutował jako poeta wierszami o tematyce wojen­nej (wyd. 1921 w tomie "Serce tatuowane"). Od 1914 dzia­łał stale w Warszawie; współpracował jako autor teks­tów z warsz. kabaretami i teatrzykami, m.in. z t. Udzia­łowym (1914), Miraż (1916), Czarny Kot (od 1917) i Sfinks (1918). Od 15 V do 9 VI 1916 był kierownikiem lit. t. Bi-Ba-Bo, w sez. 1918/19 (do sierpnia 1919) kie­rownikiem artyst. (wraz z W. Jusem) i reżyserem t. Mi­raż; ze sceną Mirażu związany był także później jako autor tekstów, a od 2 III 1921 przez krótki okres jako kierownik literacki. W następnych łatach współpraco­wał m.in. z kabaretem Stańczyk, t. Qui Pro Quo, t. Perskie Oko (1925-27). Od kwietnia do lipca 1927 był kierownikiem artyst. t. Perskie Oko. 12 XI 1927 otwo­rzył t. rewiowy Nowe Perskie Oko, który w 1928 zmie­nił nazwę na Morskie Oko. Był to pierwszy w Warsza­wie typowy t. rewiowy, wzorowany na paryskich Casino de Paris czy Folies Bergere. Na stanowisku dyr. i re­żysera Morskiego Oka pozostał do sierpnia 1931, na­stępnie przez krótki okres prowadził kinorewię, a od października tego roku do końca stycznia 1933 znowu kierował Morskim Okiem (początkowo bez zezwolenia ZASPu; od 15 XII 1931 podpisał konwencję). Od czerwca do końca listopada 1933 prowadził t. rewiowy Rex, od końca grudnia 1933 do poł. kwietnia 1934 t. Wielka Operetka, a od 21 VI 1934 do lutego 1935 kie­rował nadal tą samą sceną, ale pn. Wielka Rewia. W marcu 1935 zorganizował widowisko operetkowe w warsz. cyrku pt. "Gwiazdy areny". Od września 1935 był kierownikiem artyst. i reżyserem t. Hollywood. Od 28 III 1937 do marca 1938 i następnie od jesieni 1938 do końca stycznia 1939 znowu kierował t. Wielka Re­wia, wystawiając w tym okresie gł. repertuar operetko­wy. W kwietniu 1939 założył wraz z K. Krukowskim i K. Łaszewskim t. Ali Baba i pracował w nim do września tego roku. Został zamordowany przez gestapo. Był autorem i tłumaczem librett operetkowych ("Szalona noc", "Co może morze", "Ira", "Cyrkówka", "Książę z mansardy"), autorem sztuki "Plaga Warszawy", a także autorem (pisa­nych m.in. pod pseud. Willy) setek tekstów piosenek wykonywanych w t. rewiowych i kabaretowych. Z trafnie dobraną muzyką zyskiwały one ogromną po­pularność, stając się tzw. szlagierami (m.in. "Już nigdy", "Całuję twoją dłoń madame", "Szkoda twoich łez dziewczy­no", "Czy pani mieszka sama", "Ja się boję sama spać"). Naj­więcej tekstów pisał do sentymentalnych tang wykony­wanych z dużym powodzeniem przez Stanisławę Nowic­ką. W 1926-38 często wyjeżdżał za granicę, zwłaszcza do Paryża, po wzory rewii, teksty i partytury muzyczne. Na scenach warsz. (Qui Pro Quo, Morskie Oko, Rex, Wielka Rewia) opracował i wystawił kilkadziesiąt rewii. Pisał też recenzje i felietony film., m.in. w "Przeglądzie Teatralnym i Kinematograficznym" (1922) oraz W "Ekranie i Scenie" (1923-24).
Bibl.: Dymek z papierosa s. 244, 247-249, 253, 278, 283, 285, 289, 290, 301-303, 316, 318, 372, 427-428, 430^31, 435-436, 441-443, 449; Filler: Operetka; Łoza: Czy wiesz I; Sempoliń­ski: Wielcy artyści (il.); Straus: Repertuar 1915-16.
Ikon.: Mińska: Portret, rys., repr. Tyg. ilustr. 1929 nr 43; Jotes (J. Szwajcer): Portret, karyk., rys., repr. Tyg. ilustr. 1930 nr 41; Fot. - IS PAN.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji