Artykuły

Częstochowa. Stypendia im. Reszków

Zarejestrowana zaledwie w czerwcu Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków już realizuje swoje zapowiedzi programowe. Będzie rekomendować pięcioro uzdolnionych artystycznie mieszkańców regionu do stypendiów pomostowych w wysokości 500 zł miesięcznie, wypłacanych przez cały kolejny rok szkolny.

- Program Stypendiów Pomostowych został zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności - informuje prezes Fundacji im. Reszków Robert Kępa. - Powstał w odpowiedzi na poważny problem społeczny, jakim jest duża dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Celem naszej fundacji i programu jest wsparcie młodzieży w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich.

Aby otrzymać stypendium, należy posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w programie, a taką na terenie powiatu częstochowskiego jest Fundacja im. Reszków. Oczywiście kandydaci muszą najpierw zostać przyjęci na studia w polskich państwowych uczelniach oraz mieć udokumentowane osiągnięcia artystyczne. Miejsce ich zamieszkania (na terenie powiatu częstochowskiego) nie może mieć więcej niż 20 tys. mieszkańców. Dochód na osobę w rodzinie kandydata nie może też przekraczać 893 zł netto (lub 1021 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności).

- Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium proszone są o wypełnienie wniosku i oświadczenia, które są dostępne na naszej stronie internetowej www.reszke.pl - dodaje Kępa - oraz o dołączenie dokumentów potwierdzających dochody rodziny w czerwcu 2009 r., kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o przyjęciu na studia. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 sierpnia 2009 roku na adres Fundacji im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków, Garnek, ul. Główna 2A, 42-270 Kłomnice.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji