Artykuły

Polonica w Austrii i w NRF (fragm.)

W sierpniu prasa austriacka i zachodnioniemiecka poświęciła polskiej literaturze i sztuce kilka wmianek.

W wiedeńskim miesięczniku "Die Bühne", który często informuje swoich czytelników o ruchu teatralnym w in­nych krajach, ukazał się artykuł Gerdy Hagenau o inscenizacji "Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pań­skim" w Teatrze Narodowym. Pani Hagenau, która dotychczas przetłumaczyła wiele utworów polskich na nie­miecki i jest autorką kilku prac o li­teraturze polskiej, widziała insceniza­cję Dejmka w Warszawie i wróciła do Wiednia z następującymi wrażeniami: "Jeśli Wasza droga poprowadzi Was przypadkiem do Warszawy - zwraca się autorka do wiedeńskich czytelni­ków - nie omieszkajcie pójść do Tea­tru Narodowego i obejrzeć to przed­stawienie. Po kilku chwilach będzie­cie oczarowani. Nie uwierzycie włas­nym oczom, że dzisiaj coś takiego jest jeszcze możliwe. Znajdziecie się nagle w świecie, który jest chrześcijańskim średniowieczem, złotą legendą, teatrem jezuickim, rubaszną błazenadą, naiwną sztuką ludową, a przy tym nie jakimś konglomeratem, lecz jednością, którą zespolono jednolicie w nowe dzieło".

O samym przedstawieniu Hagenau pi­sze: "Małe arcydzieło współczesnej sztuki teatralnej! Jak Dejmek sobie z tym poradził? Wziął stary tekst, opracował go, skreślił niektóre sceny i postacie, w innym miejscu włączył nowe, które także wydobył z wido­wisk pasyjnych pochodzących z tej samej epoki. Ale nie dosyć na tym, pomiędzy poszczególne części włączył ludowe, rubasznie wesołe intermedia, które oczywiście nie mają nic wspól­nego z widowiskiem o Zmartwych­wstaniu, ale są wierne starej tradycji, urozmaicającej misteria zabawnymi scenami ludowymi i błazeńskimi".

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji