Artykuły

Szczecin. „Skracanie dystansu” - Wydarzenia towarzyszące Festiwalowi Spoiwa Kultury

Tegoroczne Spoiwa Kultury – rozproszone, rozsiane po niszowych przestrzeniach miasta, oparte na kameralnych zdarzeniach, rozciągnięte w czasie, ale też intensywnie obecne w sieci, będą nie tylko próbą artystycznego definiowania nowej rzeczywistości, w której uczymy się funkcjonować, ale także zaproszeniem do tym bliższej rozmowy, do spotkania pomiędzy twórcami i widzami.


W sytuacji, w której wszyscy jednakowo zmagamy się z natłokiem sprzecznych informacji i strategii radzenia sobie z tym, co nieznane i z tym, co znane aż nazbyt dobrze, dobrze jest po prostu pogadać, spotkać się prawie prywatnie, usłyszeć czyjąś historię… Wymienić się tym, czego doświadczamy. Zarówno z bliska, w bezpośredniej relacji, jak i za pośrednictwem towarzyszącej nam coraz mocniej technologii, która, choć skazuje na barierę ekranu, czasem jednak pomaga skrócić dystans.


Zapraszamy do rozmów z Twórcami – nie tylko o ich twórczości. Tam, gdzie jest to możliwe – zapraszamy też do internetowej współobecności. A stęsknionych za corocznym after party zapraszamy gorąco na nieformalny, niegłośny, „back-stejdżowy”, ale jedyny w swoim rodzaju finał festiwalu: Silent Disco! na Kwadracie.


SPOTKANIA POSPEKTAKLOWE:


„WYLUDNIACZ” – 2 października godz. 21.00 Teatr Kana


„PO PROSTU” – 3 października godz. 20.15 Trafostacja/on-line


„ROZPROSZENIE WSZĘDZIE!” – 4 października godz. 17.30 Teatr Kana


GOŚĆ FESTIWALU:


ANTONI LIBERA: „OD SOFOKLESA DO BECKETTA” – SPOTKANIE AUTORSKIE – 2 października godz. 17


Pro Media/on-line


AFTER PARTY:


„SILENT DISCO! NA KWADRACIE” – 4 października godz. 19.00 okolice Teatru Kana


„WYLUDNIACZ”


Spotkanie z twórcami spektaklu: Robertem Mleczko, Adamem Majiczkiem oraz autorem przekładu: Antonim Liberą poprowadzi prof. Andrzej Skrendo.


Idea przeniesienia Beckettowskiego „Wyludniacza” do świata ruchomych obrazów towarzyszyła Robertowi Mleczko od ponad 20 lat, jednak podjął to wyzwanie - wspólnie z Adamem Majiczkiem - właśnie teraz: na specjalne zaproszenie festiwalu Spoiwa Kultury. 


Zarówno udział w tym niezwykłym eksperymencie, jakim jest próba przetransponowania prozy Becketta do VR, jak również konfrontacja tego doświadczenia w rozmowie z twórcami będzie okazją do zadania pytań o interpretację wizji zawartej w tekście z perspektywy kilku dekad, w trakcie których dokonała się tzw. rewolucja cyfrowa. Jakie odsłaniają się przed nami wyzwania i ograniczenia? Czy technologia cyfrowa daje twórcom teatru nową możliwość spotkania z wrażliwością i wyobraźnią autora tekstu? Czy technologia VR, jako wyjęte ze wspólnotowości przeżycie teatralne, może dorównać doświadczeniu bezpośredniego spotkania widza z aktorem? Czy ze względu na percepcyjne doznania może je nawet przewyższyć? Czy w czasie nakładanych ograniczeń i redukowania bezpośrednich spotkań wirtualna rzeczywistość może stać się ekwiwalentem sceny, oferując izolowanemu odbiorcy „trójwymiarowy” dostęp do emocji? A wreszcie: czy opisywany przez Narratora świat Wyludniacza – zredukowany do przegrzanego, falującego od nadmiaru oświetlenia, aseptycznego walca – może stać się wizualizacją naszego dzisiejszego, globalnego poczucia „duszności”, uwięzienia, nieuchronności wyroku postępujących zmian klimatycznych?


Robert Mleczko i Adam Majiczek pracują w Zakładzie Filmu Eksperymentalnego i Animacji na Akademii Sztuki w Szczecinie. W ramach tego zakładu Robert Mleczko jest Kierownikiem Pracowni Filmu Immersyjnego i Doświadczeń VR. Współpracuje z wieloma twórcami filmu i teatru: m.in. z Krzysztofem Garbaczewskim, Hubertem Czerepokiem, Karoliną Bregułą, Moniką Strzępką, Mariuszem Grzegorzkiem, Michałem Borczuchem, Zbigniewem Bzymkiem, Agnieszką Olsten, Grzegorzem Jarzyną czy La MaMa i The Wooster Group w Nowym Jorku.


Gościem specjalnym Spotkania będzie Antoni Libera - pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, krytyk literacki, znawca twórczości Samuela Becketta. Spotkanie poprowadzi Andrzej Skrendo – historyk i teoretyk literatury, profesor i dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego, krytyk literacki, dziennikarz radiowy i telewizyjny.


„PO PROSTU”


Spotkanie z reżyserką przedstawienia: Weroniką Szczawińską, autorem tekstu i aktorem: Piotrem Wawrem Seniorem oraz aktorem: Łukaszem Stawarczykiem poprowadzi Krzysztof Popiołek. Spotkanie będzie transmitowane online. 


Niezmiennie aktualny tekst Piotra Wawra Seniora oraz jego interpretacja i próba przeniesienia go na scenę w wykonaniu Weroniki Szczawińskiej staną się punktem wyjścia do podjęcia rozmowy na temat osobistego zapisu tragicznych wydarzeń, ich przetworzeń, zniekształceń i zmian, które przynosi w ich odbiorze czas. A także na temat tego, czym jest, z czym się boryka, czym jest obciążona, czego nie spełnia i jaki ma/może mieć wpływ na życie każdego z nas służba medyczna. Jak dzisiaj przysięga Hipokratesa odbija się w pandemicznym lustrze funkcjonowania naszego państwa? Czy skrajnie osobista historia może stać się obrazem błędów i uchybień całego systemu i obnażyć mechanizmy, w które z założenia wpisane jest cierpienie? W jaki sposób rozmawiać i opowiadać o życiu i nieuchronnie zawartej w nim śmierci? W jaki sposób nie/mówić o chorobie?


Weronika Szczawińska – reżyserka, dramaturżka i performerka, absolwentka i wykładowczyni warszawskiej Akademii Teatralnej, współzałożycielka kolektywu działającego w ramach Instytutu Sztuk Performatywnych, laureatka m.in. Paszportu Polityki 2019 za „spektakle intymne i czułe, w których łączy perspektywę osobistą z ważną tematyką społeczną”.


Piotr Wawer sr - warszawski twórca i aktor niezależny, związany z ruchem amatorskim i offowym. Współpracował z warszawskimi teatrami repertuarowymi (Teatr Powszechny, Współczesny czy Dramatyczny). Stworzył liczne epizodyczne role filmowe i telewizyjne, współpracując między innymi z Krzysztofem Zanussim, Barbarą Sass i Kazimierzem Kutzem. Współzałożyciel, aktor, reżyser i wieloletni menedżer Teatru Parabuch.


Łukasz Stawarczyk – aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser. Współpracował z wieloma scenami w Polsce, m. in. z Teatrem im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrem im. L. Solskiego w Tarnowie, Teatrem Nowym i teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie. Członek niemieckiego kolektywu kainkollektive. Od 2020 roku członek zespołu aktorskiego Narodowego Starego Teatru w Krakowie.


Krzysztof Popiołek – reżyser, absolwent krakowskiej PWST, współpracował z wieloma teatrami, m.in. Teatrem Polskim we Wrocławiu, Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie Teatrem im. S. Jaracza w Olsztynie, Teatrem Żydowskim w Warszawie. Twórca i kurator autorskiego programu „Nowe Formy Teatru” w Mazowieckim Instytucie Teatralnym. W szczecińskim Teatrze Kana wyreżyserował spektakl „Gęstość zaludnienia”.


„ROZPROSZENIE WSZĘDZIE!”


Spotkanie z twórcą zespołu LIGNA: Torstenem Michaelsenem oraz choregrafką i tancerką: Katarzyną Sitarz.


Pracując od wielu lat z medium radiowym, tworząc kolektywne choreografie angażujące publiczność, artyści kolektywu LIGNA po raz pierwszy stworzyli nowy performans w tak restrykcyjnie wyznaczonych odgórnie warunkach dystansu społecznego. „Rozproszenie wszędzie!” zostało zaprezentowane po raz pierwszy w sierpniu tego roku i od tego czasu gościło już na kilku ważnych festiwalach w Niemczech i Szwajcarii. W Szczecinie szczególnie ważny staje się również kontekst miejsca, jakim jest dach Centrum Dialogu Przełomy. Tym bardziej istotne dla jego twórców będzie rozmowa z uczestnikami na temat ich doświadczeń i reakcji, jakie wywołuje w nich ćwiczenie z dystansu solidarnego. Jeżeli znajdą Państwo chwilę na podzielenie się wrażeniami, posłuchanie o doświadczeniach ludzi z innych miast i krajów - serdecznie zapraszamy. Rozmowa odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.


Torsten Michaelsen jest jednym z trzech członków założycieli kolektywu LIGNA. Po ukończeniu studiów na wydziale literatury niemieckiej w Hamburgu wspólnie z Ole Frahmem i Michaelem Hünersem zaczęli poszukiwać nowych sposobów zastosowania mediów w ramach swojej działalności w niekomercyjnej stacji radiowej FSK, gdzie między innymi zainicjowali cykl comiesięcznych audycji radiowych LIGNA’s musicbox, przypominających koncerty życzeń, w których słuchaczki i słuchacze dzwoniący do studia sami nadawali przez telefon muzykę. Inne projekty kolektywu LIGNA to partycypacyjny koncert radiowy Dial the signals – a concert for 144 mobile phones oraz Radio ballett – kolektywna interwencja w przestrzeni miejskiej reżyserowana za pomocą programu radiowego, sugerującego swoim słuchaczom wykonywanie odbiegających od normy bądź zakazanych gestów. Właśnie ta ostatnia praca utorowała grupie drogę do świata teatru niezależnego. Torsten Michaelsen (wspólnie z Ole Frahmem) prowadzi warsztaty z dziedziny performansu i mediów elektronicznych oraz seminaria na temat filmów slapstickowych oraz przestrzeni publicznej w stanie wyjątkowym.


Katarzyna Sitarz jest jedną z 13 artystów zaproszonych do współpracy przy realizacji akcji „Rozproszenie wszędzie!”. Jest niezależną tancerką, performerką, choreografką, badaczką głosu i ruchu. Od wielu lat studiuje techniki somatyczne oraz wokalno-improwizacyjne z mistrzami takimi jak Meredith Monk, Andrew Morrish, Lisa Nelson, Ivo Dimchev czy Irena Tomazin. Jednocześnie zgłębia tajniki neurobiologii oraz tradycyjnego śpiewu, które teżeksploruje w swoich artystycznych działaniach. Jest inicjatorką różnorodnych projektów edukacyjnych i regularnie współpracuje m.in. z Art Stations Foundation w Poznaniu, Teatrem Nowym w Warszawie czy MAAS Theater w Rotterdamie.


„OD SOFOKLESA DO BECKETTA”


Podczas spotkania Antoni Libera zaprezentuje swoje książki poświęcone Beckettowi, a także tłumaczenia klasyki (Sofokles, Racine, Szekspir). Rozmowę poprowadzi prof. Andrzej Skrendo.


Antoni Libera - pisarz, tłumacz, reżyser, znawca twórczości Samuela Becketta. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się w Polskiej Akademii Nauk. Przełożył i wydał wszystkie dzieła dramatyczne Becketta, część jego utworów prozą oraz eseje i wiersze. Sztukami Becketta zajmuje się również jako reżyser, wystawiając je w Polsce i za granicą. Dotychczas zrealizował blisko trzydzieści spektakli. W jego inscenizacjach występowało wielu wybitnych aktorów, m.in.: Maja Komorowska, Tadeusz Łomnicki, Zbigniew Zapasiewicz, Adam Ferency, Zbigniew Zamachowski, Andrzej Seweryn, a z brytyjskich: Barry McGovern i David Warrilow. Tłumaczył również tragedie Sofoklesa (m.in. "Antygonę" i "Króla Edypa"), dokonał nowego przekładu "Makbeta" Szekspira i "Fedry" Racine'a oraz kanonu poezji Friedricha Hölderlina i wierszy Konstandinosa Kawafisa. Przekłada też libretta operowe (m.in. "Śmierć w Wenecji" Benjamina Brittena, "Czarną maskę" i "Króla Ubu" Krzysztofa Pendereckiego oraz "Music Programme" Roxany Panufnik). W 1990, na zamówienie londyńskiego Royal Court Theatre, napisał jednoaktówkę Eastern Promises, która została na tej scenie wystawiona i opublikowana w tomie "The May Days Dialogues" (Methuen, 1990), a w kraju w "Dialogu" (tytuł wersji pol. "Czy Europa musi zginąć?"). W 1998 jego pierwsza powieść, "Madame", wygrała konkurs ogłoszony przez Wydawnictwo Znak, po czym stała się jednym z większych bestsellerów ostatniej dekady. W ciągu 12 lat przekroczyła łączny nakład 100 tysięcy egzemplarzy i przełożona została na 20 języków. W 1999 była nominowana do nagrody Nike i wyróżniona została Nagrodą im. Andrzeja Kijowskiego, a w 2002 znalazła się w finale (7 książek spośród 123) irlandzkiej IMPAC Dublin Literary Award. W 2009 wydał prozę autobiograficzną pt. "Godot i jego cień". Książka ta znalazła się w finale Nagrody Angelusa oraz została nominowana do szwajcarskiej nagrody im. Jana Michalskiego. W latach 1988-1993 współredagował czasopismo "Puls", a w latach 1996-2001 był kierownikiem literackim w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Jest członkiem PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz amerykańskiego Samuel Beckett Society.


„SILENT DISCO! NA KWADRACIE”


W niedzielę, w ramach nieformalnego pofestiwalowego after party odbędzie się plenerowe Silent Disco! To impreza, podczas której każdy z uczestników i uczestniczek może odnaleźć się we własnej, alternatywnej rzeczywistości muzycznej. Dzięki słuchawkom z możliwością zmiany kanałów, które będziesz miał_a ze sobą podczas całej imprezy, odnajdziesz najlepszy dla Ciebie wątek muzyczny i zdecydujesz, do jakiej muzyki chcesz tańczyć. DJ Dobry Człowiek i DJ Tropiki zadbają o najlepsze rytmy! Startujemy o 19.00, spotykamy się przed Teatrem Kana!


Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji