Artykuły

Dybuk wg Holland

Listopadowy zeszyt "Kina" przyno­si rozmowę Marii Kornatowskiej z Agnieszką Holland. Jej tematem jest spektakl telewizyjny "Dybuk", wyre­żyserowany przez Holland dla I pro­gramu TV, wyemitowany 22 listopada br. (pisze o nim w tym numerze "TP" Elżbieta Czerwińska). Holland opowia­da o powodach zainteresowania się utworem Szymona An-skiego. "Trady­cja żydowska - wyjaśnia - jest częścią mojej osoby". Swoją ekranizacją "Dy­buka" chciała się przeciwstawić "pol­skim stereotypom pokazywania Ży­dów. Pozytywnym i negatywnym. W Polsce wciąż żywy jest antysemityzm jako problem i jako uczucie. Nawet tzw. ludzie kulturalni nie są wolni od zadziwiających uprzedzeń. Z drugiej strony istnieje nostalgia żydowskiej kultury, pociąg do niej. Szalenie popu­larna jest przecież twórczość Singera, ogromnym powodzeniem cieszył się Skrzypek na dachu, chętnie słucha się żydowskich piosenek, żydowskie­go humoru. Z tego często robi się ce­pelia. Mnie to razi. Mam wrażenie, że ten sztuczny folklor buduje specyficz­ny dystans, odbiera Żydom podmioto­wość, nadając im kuriozalną malowniczość. Chciałam więc, niejako dla ce­lów edukacyjnych pokazać autentycz­ny żydowski folklor i autentycznych Żydów, którzy nie są ani malowniczy, ani kuriozalni, ani dobrzy, ani źli".

Zależało mi - mówi Holland - "na naturalności. Na zwyczajności. Odrzu­ciłam rodzajowość i malowniczość. Andrzej Przybył i jego żona zrobili superrealistyczne dekoracje. Bez chagalizmów. Wajda w swojej inscenizacji Dybuka oparł się na tłumaczeniu Brylla, ale ja nie chciałam poezji, wzię­łam filologiczny przekład Michała Friedmana, dokładny, zwyczajny. Ja­cek Petrycki zrobił realistyczne, wyra­ziste światło, bez ekspresjonistycznej stylizacji. Zostawił mi przestrzeń, mo­głam swobodnie inscenizować".

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji