Teatry i zespoły

Trwa wczytywanie

Teatr Rozrywki

Teatr mieści się w zbudowanym w latach 1898-1900 r. gmachu dawnego Hotelu „Graf Reden”. Do życia powołany został w wyniku ustaleń, jakie w grudniu 1976 r. zawarte zostały pomiędzy Prezesem d/s Radia i Telewizji Maciejem Szczepańskim a ówczesnym wojewodą katowickim Stanisławem Kiermaszkiem oraz dyrekcją Huty "Kościuszko", która przekazała pełniący wtedy funkcję Zakładowego Domu Kultury budynek, na rzecz mającego powstać przy katowickim oddziale TVP "Music Hallu". Pierwsza oficjalna premiera z udziałem widowni odbyła się 20 X 1984 r. Status instytucji artystycznej scena uzyskała 1 IV 1985 r. W latach 2007-2009 budynek uległ przebudowie i modernizacji według projektu Jerzego Stożka, imponując pięknem swojej kilkakrotnie nagradzanej architektury. Od początku swojej działalności jest miejscem realizacji widowisk muzycznych, dramatycznych i intensywnej działalności impresaryjnej.

Andrzej Linert


Bibliografia repertuarowa
K. Karwat: Stąd do Broadwayu. Historia Teatru Rozrywki. Chorzów 2011.
J. Król: Gwiazdy noszą tenisówki: 35 portretów z Teatrem Rozrywki w tle. Chozrów 2001
A. Linert: Teatr Rozrywki w Chorzowie - zarys działalności 1984-2000. [W]: Kapała, Z. (red.) "Zeszyty Chorzowskie", t. IV. Chorzów: Wydaw. Muzeum w Chorzowie 2000, ss. 202-232.
A. Linert: 35. Marcel Kochańczyk – reżyser i scenograf (1947–2000). [W]: „Zeszyty Chorzowskie”, t. VII, pod red. Z. Kapały. Chorzów: Wydaw. Muzeum w Chorzowie 2003, ss. 511–517.
A. Linert: Chorzowski Teatr Komedii Muzycznej (1956-1961). [W]: „Zeszyty Chorzowskie”, t. 9, pod red. Z. Kapały. Chorzów: Muzeum w Chorzowie 2008, ss. 105 – 128.
A. Linert: Miejski Dom Kultury w Chorzowie w latach 1934 – 1939. Zarys działalności. „Zeszyty Chorzowskie”, t. VII, pod red. Z. Kapały. Chorzów: Wydaw. Muzeum w Chorzowie 2003, ss. 66–137 [współaut.: Krzyżanowska-Rubin, K. i Głazek, D.].
A. Linert: Powojenny Teatr Miasta Chorzowa. [W:] „Zeszyty Chorzowskie”, t. 9, pod red. Z. Kapały. Chorzów: Muzeum w Chorzowie 2008, ss. 169 – 177.

Sezon: 1985 / 1986

Kierownictwo

dyrektor naczelny i artystyczny:
Dariusz Miłkowski

kierownik chóru:
Jan Wierzbica

Zespół artystyczny


reżyser: Wojciech Kępczyński, Marcel Kochańczyk


aktorzy: Ryszarda Celińska, Urszula Kamysz-Zawadzka, Elżbieta Okupska, Małgorzata Stachowiak
Balet:soliści: Ewa Kawalectancerze zespołowi: Mariola Florek
inspicjenci/suflerzy: Iwona Bruch, Zdzisław Ogos

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji