Osoby

Trwa wczytywanie

Jan Radoszewicz

RADOSZEWICZ, Radosiewicz, Jan (5 VII 1807 War­szawa - 10 I 1843 Płock), śpiewak, aktor, tancerz. Był synem Mikołaja R. i Eleonory z Owsińskich, bra­tem - aktorki R. Uczył się w warsz. szkole baletowej i od 1820 występował niekiedy w małych rolach w bale­tach i dramatach. 26 XI 1822 tańczył partię Ojca Anetki ("Młynarze"). Pozostając w zespole baletowym t. warsz. zaczął uczyć się śpiewu i występował w chórach. W bale­cie ostatni raz tańczył 25 IX 1825 w partii Geryona ("Trzy gracje"), a w czerwcu 1826 opuścił zespół t. warsz. i wyjechał do Krakowa. Tu występował od 12 X 1826 do jesieni 1827; latem 1827 był w Płocku z krak. ze­społem pod kier. J. Szymkajły. Od jesieni 1827 prawdo­podobnie do 1830 występował w zespole A. Łękawskiego w Kijowe, wiosną 1830 u K. Nowińskiego w Lublinie i Zamościu. 1 XI 1830 wystąpił w Warsza­wie w partii Figara ("Cyrulik sewilski"). Podobno brał udział w powstaniu listopadowym. W 1831-33 wystę­pował w t. krak., w sez. 1833/34 w t. lwow., od 1834 do 1840 znów w t. krak. uczestnicząc też w letnich wyjazdach zespołu. 10 VII 1836 śpiewał gościnnie w t. warsz. partię tyt. w "Zampie", w lecie 1839 i 1840 występo­wał w zespole H. Popiołka, m.in. w Kielcach, w grudniu 1840 w krak. t. Rozmaitości, w 1841 w zespole H. Po­piołka w Lublinie, Radomiu i Płocku. Później osiadł na stałe w Płocku, gdzie dawał lekcje śpiewu i tańca. Występował w operach, m.in. w partiach Jana ("Jan z Paryża"), Syna ("Belizariusz"), grał role Śmigalskiego ("Zemsta"), Lokaja ("Ciotunia").
Bibl.: Estreicher: Teatra; Krzesiński: Koleje życia s. 94, 95, 117, 134, 225, 245, 259, 262, 458, 459; Lasocka: Teatr lwow.; Akt zgonu w jednej z parafii w Płocku (wg informacji S. Dąb­rowskiego); Chomiński; Jasiński.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji