Osoby

Trwa wczytywanie

Wiktor Adam Malinowski

MALINOWSKI Wiktor Adam (13 XII 1829 Lublin - 4 V 1892 Warszawa), dekorator. Podawany w opraco­waniach rok urodzenia - 1831 jest błędny. Był synem -> Franciszka M. i Józefy z Majewskich. Uczył się w Lublinie i pracował tam "przy geometrze" oraz w fa­bryce pozłotniczej ojca, który był jego pierwszym na­uczycielem rysunku. Już wtedy malował krajobrazy i szyldy dla bud z panoramą. Następnie uczyli go rysun­ku lub. profesorowie Urbański i Morawski. Po przy­jeździe do Warszawy od 1 I 1851 został pomocnikiem A. Sacchettiego w dekoratorni t. warsz. i rozpoczął na­ukę pod kierownictwem Sacchettiego i J. Głowackiego; kontynuował studia w tym zakresie w Wiedniu, gdzie był także przez pewien czas dekoratorem t. cesarskich pod kier. m.in. J. Kautsky'ego. Uczył się także w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Od ok. 1865 zaczął w Warszawie wykonywać dekoracje samodzielnie. Zapew­ne on namalował w sez. 1866/67 dekoracje (sala rene­sansowa i francuska) do wystawianego przez t. lub. dra­matu "Ludwika de Lignerolles". W 1872-88 pełnił obo­wiązki naczelnego dekoratora WTR. Z ważniejszych jego prac należy wymienić dekoracje do oper: "Don Carlos" (1872), "Duch wojewody" (1873), "Carmen" (1882), "Tannhauser" (1883), "Gioconda" (1884); do baletów: "Pan Twar­dowski" (1874), "Bogini Walhalli" (1875), "Kuglarka" (1877), "Miłość i sztuka" (1884); do dramatów: "Faust" (1880), "Sen nocy letniej" (1884), "Arria i Messalina" (1886), "Uriel Akosta" (1888). W 1874 zaprojektował i namalował dla T. Rozmaitości nową kurtynę z portretami "ojców teat­ru" - sławnymi dramatopisarzami pol. i obcymi. W 1872 wykonał również kurtynę, kulisy, przystawki itd. dla t. lub.; jego pędzla była też kurtyna i dekoracje t. w Ciechocinku. Ponadto z powodzeniem zajmował się malarstwem sztalugowym; malował i wystawiał przede wszystkim pejzaże i sceny rodzajowe. Uczniami jego byli m.in. malarze dekoratorzy: J. Guranowski, A. Klopfer, A. Kozłowski.
Bibl.: S. Orgelbrand: Encyklopedia Powszechna t. IX, Warsza­wa 1901; Dąbrowski: Teatr w Lublinie; Sztuka Warszawska od średniowiecza do poł. XX w. Katalog wystawy jubileuszowej... w stulecie powstania Muzeum Narodowego 1862-1962, t. II s. 286; E. Świeykowski: Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków 1905 s. 171; EMTA 1892 nr 451; Wędrowiec 1892 nr 21; Afisze, MTWarszawa; Akt urodzenia, katedra Lublin. Ikon.: Fot. pryw. - IS PAN.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji