Osoby

Trwa wczytywanie

Barbara Linkowska

LINKOWSKA Barbara, z domu Milion (1828 lub 1829 Kraków - 28 XII 1891 Petersburg), aktorka, tancerka, dyr. teatru. Była żoną -> Adolfa L., matką -> Marii L. Podana przez M. Chomińskiego informacja, że jej nazwisko panieńskie brzmiało Majewska i że była córką kominiarza z Lublina, jest mylna. 5 V 1846 w Lublinie wyszła za mąż za aktora Adolfa L. i już pod nazwiskiem męża występowała zapewne w 1847 w zespole T. Chełchowskiego w Lublinie. W zespole tym pozostała do 1849, potem występowała za dyr. T. Cheł­chowskiego w t. krak. (1849-53). W tym czasie była aktorką i tancerką. W 1853 brała udział w objeździe części zespołu krak. pod kierunkiem M. Grochow­skiej. W 1854 występowała w zespole T. Borkowskiego w Czerniowcach, w 1854-57 w t. lwow. (dyr. T. Chełchowski), a 1857-59 w objazdowym zespole T. Cheł­chowskiego, m.in. w Grodnie. Od grudnia 1859 prowadziła t. w Grodnie, najpierw wraz z mężem, a od marca 1860 do stycznia 1861 samodzielnie, dając przedstawienia w języku pol. i ros.; z zespołem tym w 1860 wyjeżdżała do Brześcia Litewskiego, Druskiennik i Kobrynia. W 1861-62 występowała w zespole J. Hannsa w Brześciu i Grodnie. W 1862-78 należała do zespołu t. lwów., brała też udział w letnich wyjazdach zespołu, m.in. do Lublina. W lecie 1878 występowała w warsz. t. ogr. Eldorado, a w 1878-82 w t. poznań­skim. W lecie 1882 brała udział w przedstawieniach amatorskich w Lubieniu. 2 X 1882 wystąpiła w WTR w roli Doroty ("Grube ryby"), została zaangażowana do zespołu dramatu i pozostała w nim do listopada 1883. Następnie wyjechała na prowincję i w 1884 występowa­ła w Tarnowie i Jaśle u A. Jaroszowej, potem zorganizo­wała wraz z mężem zespół, z którym w 1885 odwiedziła Borysław i Truskawiec, w 1886 Rzeszów, Borysław i Truskawiec, a w 1887 Śniatyn, Zaleszczyki, Stanisła­wów i Czortków, gdzie zespół został rozwiązany. Kierowali nim zapewne oboje Linkowscy, ale koncesja wydana była na jej nazwisko. W 1889-90 występowała w t. lwow., a w 1891 wyjechała z zespołem Ł. Kościeleckiego do Petersburga, gdzie zmarła. Wg K. Estreichera L. była "mała, niska, nieładna". Jednakże ta aktorka, "tak niekorzystnie ukazująca się poza sceną, przeobrażała się w miłą, przystojną i prawdziwą artystkę na scenie". Estreicher pisał, że "najwłaściwsze dla niej bywały role subretek, charakte­ry żwawe, ruchliwe lub naiwne, jako też młodych mężatek". Grywała takie role jak: Ludwik ("Ulicznik paryski"), Klara ("Śluby panieńskie"), Justyna ("Mąż i żona"), Maria Joanna ("Maria Joanna"), Prakseda ("Karpaccy górale"), Kaśka ("Emigracja chłopska"), Eulalia ("Marcowy kawaler"), Agata ("Gwałtu, co się dzieje"), Żegocina ("Pan Damazy").
Bibl.: Estreicher: Teatra; Krzesiński: Koleje życia s. 375 (il.), 376, 378; Pepłowski: Teatr we Lwowie I, II; Rulikowski: Teatr na Litwie s. 73, 77, 78; Gliński: Teatr w Petersburgu H s. 87; EMTA 1892 nr 433; Kraj 1892 nr 1; Chomiński.
Ikon.: Fot. pryw. - MHKraków, SPATiF.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji