Osoby

Trwa wczytywanie

Mieczysław Krauze

KRAUZE Mieczysław (ok. 1831 Radom - 18 VII 1917 Warszawa), aktor, dyr. teatru. Był synem Aleksandra K. i Marianny z Borowskich, mężem -> Felicji K. Ukoń­czył szkołę w Radomiu. Debiutował w 1852 w zespole J. Bańkowskiego w Łomży, w tym samym roku wystę­pował w zespole J. Barańskiego i prawdopodobnie w t. wileńskim, w 1854 u J. Barańskiego w Suwałkach, w 1855 znowu w t. wileńskim. Do 1873 występował na prowincji i w warsz. t. ogr. w zespołach: J. Piekarskiego w Kamieńcu Podolskim (po 1856), T. Borkowskiego w Kijowie (1859), prawdopodobnie także w Żytomie­rzu (1859), J. Okońskiego w Sandomierzu i Radomiu (1860) oraz w Żytomierzu (1861), K. Łobojki w Rzeszo­wie (1861), A. Miłaszewskiego (1862-64, m.in. w Krako­wie), ponownie u K. Łobojki, m.in. w Żółkwi (1864-66), J. Okońskiego w Częstochowie (1866/67), A. Trapszy w Piotrkowie (1867, gościnnie), A. Raszewskiego (do połowy 1868), P. Ratajewicza (1868-70), K. Łobojki w Płocku (początek 1871), A. Trapszy w Kaliszu oraz w warsz. t. ogr. Tivoli (1871), P. Ratajewicza (1871-73. m.in. w lecie 1871 w warsz. t. ogr. Eldorado). 6 V 1873 ożenił się w Płocku z aktorką Felicją z Modzelewskich. Prawdopodobnie jesienią tego roku należał do zespołu J. Grabińskiego w Lublinie, ale wg innych informacji już wtedy zorganizował własny zespół i występował z nim w Kielcach, Jędrzejowie, Działoszycach i Busku. W 1874 prowadził z W. Dębskim zespół, który wystę­pował w Kielcach (II-III); później był dyr. zespołu w Miechowie, Jędrzejowie, Busku, Solcu (sierpień), Działoszycach, a następnie z B. Kremskim w Radomiu i Kielcach. W 1875 występował ze swoim zespołem w Kielcach, Radomiu, Piotrkowie, Częstochowie (15 V-20 V), ponownie w Piotrkowie, Ciechocinku, Włocławku (do października), Kaliszu (grudzień) i Kielcach (do marca 1876), następnie w Radomiu (15 III - maj), Siedlcach, Suwałkach (od połowy września), Łomży i znów w Radomiu; w lecie 1877 u F.L. Stobińskiego i A. Bulwińskiego w Kibartach. Po dwu latach zespół jego zaczął występować w Sej­nach (wrzesień-październik 1879), w lipcu 1880 w Ki­bartach, potem w Puławach (październik); w listopa­dzie 1880 K. przekazał dyr. zespołu swemu bratankowi Henrykowi K., który do końca roku dawał przedsta­wienia w Puławach i Sandomierzu, a w 1881 w Jano­wie (luty-maj), Biłgoraju, Tomaszowie. Od jesieni 1881 dyr. zespołu objął ponownie Mieczysław K. i występował w Krasnymstawie, Zamościu (listopad 1881-marzec 1882), potem w Janowie (kwiecień), Sandomierzu (maj), Busku (lipiec) i podobno w Koń­skich (wrzesień). Po rozwiązaniu własnego zespołu występował w lecie 1883 w zespole F. Ratajewicza w Hrubieszowie, a w 1884 w zespołach W. Szatkow­skiego w warsz. t. ogr. Nowy Świat i J. Żołopińskiego w warsz. t. ogr. Eldorado, K. Królikowskiego w Ło­wiczu (październik) i K. Hoffmana w Zamościu i Kra­snymstawie. W 1885-87 występował w zespole J. Puchniewskiego w Lublinie, Łodzi i warsz. t. ogr. Belle Vue (był także administratorem zespołu). W czerwcu 1891 został rekwizytorem WTR i zajmował to stanowisko do 1912 (grając jeszcze niekiedy role epizodyczne), po czym otrzymał emeryturę. Początkowo grał aman­tów, np. Wacława ("Stara romantyczka"), potem prze­szedł do ról charakterystycznych, jak np. Janek ("Chata za wsią" J.K. Galasiewicza i Z. Mellerowej), Telesfor ("Dom otwarty"), Franciszek Moor ("Zbójcy").
Bibl.: Estreicher: Teatra; Krzesiński: Koleje życia s. 466; PSB XV (Z. Wilski); Afisz teatr. 1875 nr 9; Antrakt 1876 nr 91, 107; Dz. warsz. 1852 nr 86, 1873 nr 65; 1874 nr 63, 160; Kur. warsz. 1917 nr 199; Afisze, WAPLublin; Afisze, WAPŁódź; Akt ślubu w jednej z parafii Płocka (wg informacji S. Dąbrow­skiego).
Ikon.: Fot. pryw. - IS PAN.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji