Osoby

Trwa wczytywanie

Enrico Cecchetti

CECCHETTI Enrico (21 VI 1850 Rzym - 12 XI 1928 Mediolan), tancerz, baletmistrz włos. działający w tea­trze polskim. Był synem znanego tancerza i choreografa włos. Cesare C. i tancerki Serafiny, z domu Casagli, mężem -> Giuseppiny C. Już jako dziecko brał udział w przedstawieniach baletowych (m.in. w 1857 w Amery­ce). Wcześnie zaczął uczyć się tańca pod kier. G. Lepriego we Florencji. Występował jako tancerz w różnych miastach, a 31 XII 1870 debiutował jako solista w ba­lecie "Bogini Walhalli" na scenie Teatro alla Scala w Me­diolanie, gdzie następnie był pierwszym solistą. Zdobył też powodzenie poza granicami Włoch, występując w Danii, Norwegii, Niemczech, Austrii, Rosji (1877-82), Anglii, Australii. 2 XII 1878 ożenił się z tancerką Giuseppiną de Maria. W 1887-1902 zajmował stano­wisko pierwszego tancerza i baletmistrza w T. Maryjskim w Petersburgu, gdzie pracował również jako peda­gog w cesarskiej szkole baletowej. Od 15 I 1902 został zaangażowany do zespołu WTR jako tancerz i baletmistrz oraz nauczyciel w warsz. szkole baletowej. Funkcje te pełnił do 1 VII 1905. W tym czasie wystawił we własnym układzie m.in. ba­lety: "Ręka", "Po balu", "Pipelet", "Las zaczarowany", "Ewa". W niektórych także tańczył; komponował również muzykę do tańców. Położył zasługi w kształceniu mło­dych tancerzy polskich. W sierpniu 1905 wyjechał do Turynu; o dalszym jego zainteresowaniu Polską świad­czy fakt, że ułożył tańce do przedstawienia "Halki" (5 XI 1905) na scenie T. Lirico w Mediolanie. Od 1910 współpracował z S. Diagilewem jako baletmistrz i tan­cerz mimiczny. Działał jako pedagog w Petersburgu, potem w Londynie (1918-23), a następnie już stale we Włoszech: w Rzymie (od 1924) i Livorno. Wybitny tancerz i baletmistrz, najbardziej ceniony był jednak jako pedagog, nauczyciel W. Niżyńskiego, T. Karsawiny, A. Pawłowej, a z pol. tancerzy - L. Wój­cikowskiego, S. Idzikowskiego; autor (wraz z S. Idzi­kowskim) podręcznika tańca klasycznego.
Bibl.: Dictionnaire du ballet moderne, Paris 1957 (il.); EdS III (il.); Rulikowski: Teatr warsz.; Sygietyński: Balet warsz.; TE V; Muzyka 1931 nr 9; Afisze, MTWarszawa.
Ikon. :Fot. pryw. i w rolach - MTWarszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji