Osoby

Trwa wczytywanie

Józef Wittlin

WITTLIN Józef (17 VIII 1896 Dmytrów k. Lwowa - 28 II 1976 Nowy Jork), kierownik lit. teatru. Był synem Karola W., dzierżawcy majątku, i Elż­biety z Rosenfeldów. Uczęszczał do gimn. klasy­cznego we Lwowie. W 1912 debiutował jako poeta, później był znanym pisarzem. Po wybuchu I wojny świat. wstąpił ochotniczo do Legionu Wschodniego, po jego rozwiązaniu służył w armii austro-węgier­skiej. Maturę zdał w Wiedniu i tam rozpoczął studia filoz. i filol., kontynuowane na uniw. lwowskim. W 1919-21 pracował jako nauczyciel w lwow. gimn, współpracował z pozn. dwutygodnikiem "Zdrój", gdzie drukował m.in. rec. teatralne. W sez. 1922/23 był kier. lit. T. Miejskiego w Łodzi i wykładowcą literatury w Szkole Dram. przy tym teatrze (1922-24). W styczniu 1923 brał udział w I Zjeździe Nauczycielstwa Teatralnego. W styczniu 1924 współ­pracował ze Szkołą Dram. F. Frączkowskiego we Lwowie, gdzie opracował dla Młodej Scenki fragm. "Agamemnona" Ajschylosa. Pisywał rec. Teatr. w "Gło­sie Polskim". W 1927 zamieszkał w Warszawie, zajmował się przede wszystkim twórczością lit. (m.in. był autorem dramatu "Barabasz", 1939) i przekłado­wą, współpracował m.in. z "Życiem Teatru" i "Sce­ną Polską", pisywał rec. Teatr. dla "Wiadomości Literackich". W 1939 znalazł się we Francji, w 1941 przez Hiszpanię i Portugalię przedostał się do Nowego Jorku. Po wojnie pozostał na emigracji. Wydał tam tom pamiętnikarski "Mój Lwów" (Nowy Jork, 1946).
Bibl.: Almanach 1975/76; Bibliografia dramatu; B. Klima­szewski, E.R. Nowakowska, W. Wyskiel: Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie, Warszawa 1992; Rocz. Lit. 1976 (J. Chudek; bibl.); SWPP seria 1; T. przy ul. Cegielnianej; Wilski: Szkolnictwo; Nasza Scena 1963 nr 5 (K. Lewkowski); Życie Warsz. 1976 nr 57, 67.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji