Osoby

Trwa wczytywanie

Helena Michałowicz

MICHAŁOWICZ Helena (ur. 16 V 1882 War­szawa - działała do 1927), tancerka, aktorka. Była córką Władysława M. i Marii z Kłosowskich. Od 1895 występowała jako tancerka zespołowa, 1902-04 koryfejka, a nast. "druga mimistka" w balecie warsz. T. Wielkiego. Tańczyła m.in. Minerwę ("Prze­budzenie się Flory"), Fryne ("Ewa"). Przygotowywała się też do zawodu aktorskiego, uczęszczając w 1905 do Klasy Dram. przy WTM. We wrześniu 1905 przybyła z Krynicy do Poznania i została zaanga­żowana do zespołu T. Polskiego (1905-07). Na scenie pozn. zagrała m.in. Gonerylę ("Król Lear"), tyt. rolę w "Candidzie". Być może też ona (brak imienia) w sez. letnim 1906 podczas występów t. kaliskiego w T. Letnim w Wilnie grała m.in. Matkę ("Powrót posła"), Olimpię ("Nad przepaścią"). Zade­biutowała 27 XI 1907 na scenie warsz. T. Wielkiego rolą Gwinony ("Lilia Weneda") i została zaangażo­wana do zespołu dramatu WTR. Przez nast. dwadzieścia lat grała na scenach warsz., gł. T. Roz­maitości, a także T. Wielkiego, Letniego (1919-24), Reduty (1919-21), a od 1924 T. Narodowego, skąd 1 IX 1927, wg informacji M. Dulęby, przeszła na emeryturę. Grała takie role, jak: Krasawica ("Bole­sław Śmiały"), Dziewka ("Klątwa"), Magda ("Złota Cza­szka"), Katarzyna ("Głupi Jakub"), Gospodyni ("Wese­le"), Pallas ("Noc listopadowa"), Anna ("Rewizor z Pe­tersburga"), Barbara ("Kościuszko pod Racławicami"), Herodiada ("Księżniczka żydowska"), Juno ("Burza"), Matka ("Farys"). Według recenzenta "Przeglądu Te­atralnego i Filmowego" była "ceniona ogólnie w zakresie dramatyczno-charakterystycznym". W 1927 współpracowała z rozgłośnią PR w Warszawie.
Bibl.: Czempiński: Teatry w Warszawie s. 72; Domański: Repertuar 1907-10; Domański: Repertuar 1911-15; Matko­wska: Wspomnienia; Okręt; Pudelek: Balet 1867-1915;B lat T. Pol. w Poznaniu s. 371, 373; Simon: Spis przedsta­wień Reduty; Sygietyński: Balet warsz.; Wilski: Szkolnic­two; Kur. Litew. 1906 nr 136, 158, 183, 184; Kur. Teatr. 1901 nr 27; Prz. Teatr, i Film. 1924 nr 4; Scena iS 1907 nr 2, 3, 1909 nr 11, 34, 36; Scena Pol. 1922 z. 11-12; Afisze i programy, IS PAN, MTWarszawa; Mika; Straus: Repertuar 1914-15, 1915-16.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji