Osoby

Trwa wczytywanie

Edmund Rygier

RYGIER Edmund, pseud. Nowicki (15 VIII 1853 War­szawa - 18 X 1922 Toruń), aktor, reżyser, dyr. teatru. W prasie i na afiszach pojawiały się niekiedy błędne formy nazwiska: Rieger, Riger, Ruger. Był synem warsz. przemysłowca Wilibalda R. i Klotyldy z Bo­rowskich, mężem -> Stanisławy Korsak, ojcem -> Je­rzego R. Ukończył gimn. w Warszawie, gry aktorskiej uczył się u J. Chęcińskiego. W 1871 debiutował w ze­spole M. Stengla w Pleszewie, następnie występował zimą w prowincjonalnych zespołach w Królestwie Pol­skim, m.in. u W. Dębskiego (1872), P. Ratajewicza i A. Trapszy, a w lecie w warsz. t. ogr.: Eldorado (1872), Alhambra (1873). Powołany na pięć lat do woj­ska ios., w 1878 brał udział w wojnie tureckiej. Po zwol­nieniu z wojska uczył się w Szkole Dramatycznej E. Derynga w Warszawie. 20 XII 1879 debiutował w WTR w tyt. roli Hansa Jurgi, lecz nie został zaangażowany. W marcu 1880 został zaangażowany do t. krak., ale w lecie tego roku grał już w zespole J. Puchniewskiego w warsz. t. ogr. Alhambra, w t. tym występował także latem 1881, potem w Kielcach (listopad-grudzień), Piotrkowie, w lecie 1882 w warsz. t. ogr. Belle Vue, na­stępnie w zespole J. Teksla w Petersburgu; sez. 1882/83 spędził w Lublinie i Radomiu w zespole J. Nowakow­skiego i A. Myszkowskiego. W czerwcu i lipcu 1883 występował gościnnie w WTR, a od jesieni 1883 zaan­gażował się do Krakowa. W maju 1885 należał do zbun­towanej piątki aktorów, którzy odeszli z t. krak., ale po krótkich występach we Lwowie już w jesieni powró­cił do Krakowa. 14 X 1886 ożenił się tutaj z aktorką Stanisławą Korsak. W sez. letnich wyjeżdżał z zespo­łem krak. do Zakopanego, Tarnowa, Szczawnicy, Sos­nowca, Częstochowy, Piotrkowa, Płocka, Ciechocinka, Łodzi, a sam jeździł na występy gościnne do warsz. t. ogr. (np. 1889 Belle Vue), do Poznania (listopad 1892) i Lwowa (maj 1895). W 1896 opuścił t. krak. i od jesieni objął dyrekcję t. w Poznaniu. Na tym stanowisku po­został do maja 1908. Wyjeżdżał z zespołem na gościnne występy do Warszawy (Odeon 1897, tu dyrekcja wspól­nie z F. Kwaśniewskim), Torunia i Bydgoszczy (1899), Ciechocinka (1899, 1900, 1901), Krynicy, Nowego Są­cza i Tarnowa (1905). W lipcu i sierpniu 1898 sam występował gościnnie w WTR. Prawie co roku jego zespół na wiosnę lub w lecie odwiedzał kilkadziesiąt małych miejscowości w Poznańskiem. W 1897 projek­tował dwutygodniowe występy t. pozn. w Berlinie, nie uzyskał jednak zgody władz niemieckich. Po zakoń­czeniu dyrekcji w Poznaniu pojechał ze swoimi akto­rami do Galicji i występował w Zakopanem. Na wios­nę 1909 objął dyr. T. Ludowego w Krakowie i prowa­dził go do 20 III 1911. 28 IV 1909 obchodził tu jubi­leusz trzydziestolecia pracy artystycznej. 25 III 1911 otworzył we Lwowie T. Nowy, lecz po dwóch miesiącach przekazał dyrekcję swemu synowi, Jerzemu R., a sam wrócił do Krakowa i w sez. letnim prowadził T. Ludowy w Parku Krakowskim. W 1912 kierował dwoma scenami letnimi w Krakowie: w Parku Kra­kowskim i na Błoniach, na wystawie architektonicznej. Jesienią 1912 zaangażował się do T. im. Słowackiego w Krakowie. W 1913 prowadził popularny T. Nowy we Lwowie. W 1914 i 1915 występował gościnnie w Pradze i Brnie. W sez. 1917/18 prowadził t. w Lubli­nie, w 1919 T. Rozmaitości we Lwowie, w sez. 1919/20 kierował tzw. zespołem plebiscytowym; dał czterdzieś­ci siedem przedstawień w czasie akcji plebiscytowej na Śląsku. Następnie osiedlił się w Toruniu, gdzie do koń­ca życia występował i reżyserował w miejscowym teatrze.
Wysoki, postawny, miał wyrazistą twarz, mocny i dźwięczny głos w skali barytonu. Żywe usposobienie łączył ze skłonnością do patosu, który cechował go nawet w życiu codziennym. "Zawsze go się widziało jakby z koturnem w zanadrzu" - napisał o nim A. Grzymała-Siedlecki. J. Śliwicki widział w jego grze rysy wulgarne i przypisywał to długiemu pobytowi w wojsku rosyjskim. Wszakże dzięki swojemu tempe­ramentowi i grzmiącemu głosowi R. miewał powodze­nie, nawet w słynnych rolach tragicznych. Grał m.in. tyt. role Otella, Króla Leara, Makbeta, Wallensteina, Horsztyńskiego, Woźnicy Henschla a także Wojewodę ("Mazepa"), Franciszka Moora ("Zbójcy"), Rotmistrza ("Damy i huzary"). Największe zasługi położył jako su­mienny i sprężysty dyr. popularnych t. w Poznaniu i Krakowie.
Bibl.: Bar: Dzieje t. krak.; Filler: Melpomena; Grzymała-Siedlecki: Świat aktorski; Koryzna II s. 40-47; Koźmian: Teatr (il.); Okręt; Olszewski: Śląska kronika (il.); 75 lat T. Polskiego w Poznaniu; Wspomnienia aktorów; Krak. Prz. teatr. 1922 nr 41-42 (W. Prokesch); Kur. warsz. 1921 nr 244; Scena pol. 1922 nr 11/12; Afisze, IS PAN; Archiwum E. Rygiera, MTWarszawa; Mika.
Ikon.: W. Hofman: R. jako Pielgrzym, olej, ok. 1913 - MT Warszawa; NN: Portret, gips, ok. 1913 - MTWarszawa; Fot. pryw. i w rolach - Archiwum m. Krakowa i woj. krak., IS PAN, MHKraków, MTWarszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji