Osoby

Trwa wczytywanie

Aleksander Bandrowski

BANDROWSKI Aleksander, pseud. Barski, Brandt (22 IV 1860 Lubaczów -28 V 1913 Kraków), śpie­wak. Był synem Mariana B., starosty, i Wilhelminy z domu Ambros de Rechtenberg, bratem -> Juliusza B. W Krakowie ukończył gimn. i studiował prawo na Uniw. Jagiellońskim. W 1878 występował w zespole J. Teksla w Łodzi (prawdopodobnie debiut). 17 II 1881 wystąpił w t. krak. pod pseud. Barski w partii Frycka ("Joasia płacze, Jaś się śmieje"). Następnie występował w t. lwow. (od marca tegoż roku), w t. łódz. i t. pozn. (od stycznia 1882); śpiewał partie barytonowe w ope­retkach. Potem wyjechał na dalsze studia wokalne do Mediolanu i Wiednia, uczył się u Sangiovanniego i L. Salviego i pod ich wpływem zdecydował się przejść na partie tenorowe. Przed powrotem do Polski występo­wał w t. niem. w Pradze pod pseud. Brandt. 16 XII 1882 i 23 I 1883 debiutował w t. lwow. w operowych par­tiach Fausta ("Faust") i Edgara ("Łucja z Lammermooru") pod nazwiskiem Bandrowski (którego odtąd stale uży­wał). W 1884 występował w WTR: 3 VI śpiewał partię Margrabiego ("Dzwony kornewilskie"), 6 VI - Pigmaliona ("Piękna Galatea"). W 1884-85 występował w warsz. t. ogr. Belle Vue i w zespole J. Teksla (w Łodzi i So­snowcu). W 1885 debiutował w WTR: 23 VII w partii Jontka ("Halka"), 4 VIII - Alfreda ("Traviata"), ale nie zo­stał zaangażowany. W sez. 1885/86 występował ponow­nie w t. lwow.; śpiewał m.in. takie partie, jak: Pollione ("Norma"), Manrico ("Trubadur"), Oleśnicki ("Jadwiga"), Don Jose ("Carmen"), Radames ("Aida"). W lecie 1886 z zespołem t. lwow. występował w Krakowie. Od 1886 rozpoczął występy za granicą śpiewając m.in. w Berlinie, Linzu, Kolonii (1887 i 1888), Grazu, Frank­furcie nad Menem (1889-1901). Od tego czasu zaczęła się świat, kariera B. - w kwietniu 1890 odniósł sukces podczas występów w Wiedniu, w 1892 śpiewał we Wrocławiu, w 1899, zaproszony przez Ks. Walii, wystą­pił w Londynie w "Requiem" Ch. Gounoda i "Stabat Mater" G. Rossiniego, w styczniu 1896 śpiewał w medio­lańskim Teatro alla Scala w operze "Fidelio", w 1896 i 1898 występował w Berlinie, 1898 w Amsterdamie i Rotterdamie, 1899 ponownie w Mediolanie, w 1902 w Metropolitan Opera House w Nowym Jorku. W okresie tym występował również kilkakrotnie gościn­nie na scenach pol. - w Krakowie (1895, 1898, 1901, lipiec 1903, grudzień 1904, grudzień 1906), Warszawie (1889, 1895, 1897) i Lwowie (czerwiec, listopad, gru­dzień 1901, listopad 1903, luty, marzec 1906). W 1905 ubiegał się o dyrekcję t. krakowskiego. Po raz ostatni występował w Warszawie w październiku i listopadzie 1907. Wycofawszy się ze sceny osiedlił się w Krakowie i pracował jako prof. śpiewu w Konserwatorium (1908-1909) i Instytucie Muzycznym. Niekiedy koncertował w Krakowie, m.in. w styczniu 1909 i kwietniu 1910. B. był śpiewakiem o ograniczonej skali głosu, miał jed­nak świetną technikę wokalną i zdolności interpreta­cyjne. Popularyzował utwory Wagnera w Polsce śpie­wając w nich główne partie oraz tłumacząc ich libretta na język polski. Napisał pracę "Rozbiór tematyczny Ry­szarda Wagnera trylogii z prologiem pt. Pierścień Ni-belungów, z analizą motywów przewodnich" (Lwów 1907). Był również autorem librett: "Bolesław Śmiały", "Stara baśń", "Twardowski" oraz zaginionego dramatu "Szwedzi".
Bibl.: EdS I; Eisenberg: Biogr. Lex.; Got: Teatr Koźmiana; Kosch: Deutsches Th. Lex. I; Pajączkowski: Teatr lwow. (il.); Pepłowski: Teatr we Lwowie II; PSB I (Z. Jachimecki); Reiss: Almanach muz. Krakowa; Stulecie Teatru Wielkiego w War­szawie 1833-1933, Warszawa 1933 s. 38-39 (J. Kaden-Band-rowski: Wspomnienia o A. Bandrowskim); EMTA 1885 nr 96, 1889 nr 296, 1895 nr 5, 1899 nr 31, 32, 1901 nr 48, 1902 nr 21, 1903 nr 5; Kur. warsz. 1913 nr 145, 146, 149, 157; Afisze, IS PAN; Chomiński.
Ikon.: S. Lentz: Portret, olej, 1899 - MNKraków; Fot. pryw. i w rolach - MNKraków, MTWarszawa.
Nagrania: Aria z opery (Manru) - MTWarszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji