Osoby

Trwa wczytywanie

Zygmunt Kułakowski

KUŁAKOWSKI Zygmunt (6 II 1882 Warszawa - 21 III 1936 Iwonicz), aktor, reżyser. Ukończył Klasę Dra­matyczną przy Warsz. Tow. Muzycznym. Debiutował w sez. 1901/02 w t. łódz., w listopadzie 1906 występo­wał w Kijowie w zespole W. i S. Jarsziewskich, od wrze­śnia 1907 w zespole T. Pola w Żytomierzu. W 1908 na­leżał do zespołu S. Garbowskiego, 1908/09 występował w Lublinie, 1909/10 w Płocku. W 1910-13 w T. Popu­larnym w Łodzi, 1915-18 w T. Polskim w Kijowie, w 1918 w warsz. t. Mozaika, 1919/20 w T. Polskim w Wil­nie, 1920/21 w t. w Łodzi i od 1922 do końca życia w T. im. Słowackiego w Krakowie (pełnił tam również funk­cje reżysera). Odtwarzał "postacie z repertuaru klasycz­nego i współczesnego, celował jednak w kreowaniu bohaterów komedii szlacheckiej i mieszczańskiej, tzw. polonusów w stylu Fredry i Bałuckiego" ("Ilustrowany Kurier Codzienny" 1936 nr 85). Grał: Macieja Kurzawę ("Wesele Fonsia"), Wygodnickiego ("Klub kawalerów"), Wojsiełkę ("Mindowe"), Wizytatora ("Sztuba"), Hrabiego ("Rabunek u jubilera"), Abrahama ("Ulica"), Starca ("Ifigenia w Aulidzie"), Gospodarza ("Wesele").
Bibl.: Kaczorowska-Herman: T. Popularny; Lipiec: Zelwero­wicz i scena łódz.; Głos Narodu 1936 nr 83; IKC 1936 nr 85; Afisze, IS PAN.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

1 zdjęcie w zbiorach :+

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji