Osoby

Trwa wczytywanie

Czesław Kozak

KOZAK Czesław Jan (7 XI 1910 Kraków - 2 VII 1978 Kraków), śpiewak. Był synem Mikołaja K., kolejarza, i Marii z Borków, mężem Janiny z Frankowskich. W 1931 zdał maturę w Seminarium Nauczycielskim im. Piramowicza w Krakowie, w 1934 ukończył tamże Instytut Muz., po czym kształ­cił się jeszcze u K. Kniaginina w konserwatorium Tow. Muzycznego. Od 1930 prowadził chóry amat., występował jako solista przed mikrofonami krak. rozgłośni radiowej. Debiutował 19 VI 1933 na sce­nie T. im. Słowackiego w operze "Faust" jako Wag­ner; w nast. latach sporadycznie tylko brał udział w spektaklach opery krak., pracował natomiast do 1939 jako nauczyciel szkół powszechnych, a potem w gimn. w Krakowie i w Wieliczce. Podczas oku­pacji niem. śpiewał w kawiarniach, na koncertach RGO i w przedstawieniach operowych organizowa­nych od marca 1944 w oficjalnym Krakowskim T. Powszechnym. Po wojnie został członkiem Krak. Zrzeszenia Artystów Operowych, którzy pod kier. K. Urbanowicza przygotowali prem. "Verbum nobile" (27 VI 1945) - śpiewał Marcina; brał też w sierp­niu 1945 udział w prem. "Pajaców". W sez. 1945/46 i 1946/47 był solistą T. Wielkiego w Poznaniu; śpiewał m.in. Macieja ("Straszny dwór"), Marcelego ("Cyganeria"), Alfia ("Rycerskość wieśniacza"). W 1947 zaangażował się do Opery Śląskiej w Bytomiu, pozostał tam do 1975. Przejściowo (1 VI-31 XII 1952) pełnił funkcję wicedyr., a w sez. 1960/61-1972/73 pracę solisty łączył ze stanowiskiem asy­stenta reżysera. W Bytomiu obchodził 20 VI 1969 jubileusz czterdziestu lat pracy jako Miecznik ("Stra­szny dwór"), 1 VII 1972 jubileusz dwudziestu pięciu lat pracy w Operze Śląskiej. Występował gościnnie w innych miastach, np. we Wrocławiu (1949), War­szawie (1958), Krakowie (1959). Jednocześnie wy­kładał w Szkole Baletowej w Sosnowcu. Był dzia­łaczem Pol. Tow. Turystyczno-Krajoznawczego, prze­wodnikiem górskim, członkiem Pol. Tow. Tatrzań­skiego. Miał w swym dorobku ponad czterdzieści partii barytonowych. Do najlepszych należały: Car Dodon ("Złoty kogucik"), Scarpia ("Tosca"), Bartolo ("Cyrulik sewilski"), tyt. w "Falstaffie", Jago ("Otello"), Miecznik ("Straszny dwór), tyt. w "Rigoletcie", Dżares ("Paria"), Markiz Posa ("Don Carlos"), Tonio ("Pajace"), Renato ("Bal maskowy"), Amonatro ("Aida"), Hrabia Luna ("Trubadur").
Bibl.: Almanach 1977/78; Kraków muz. 1918-39; Lachowicz: Dwadzieścia lat; Świtała; Pam. Teatr. 1963 z. l-4 s. 204, 206; Afisze, programy, IS PAN; Akta, Opera Śląska Bytom.
Nagrania: Arie - Red. Muz. PR.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji