Osoby

Trwa wczytywanie

Aleksander Szczęścikiewicz

SZCZĘŚCIKIEWICZ Aleksander Napoleon (24 VIII 1897 Lwów - 21 IV 1980 Bytom), śpie­wak. Był synem Stanisława Sz., drukarza, i Karoliny z Kurasiewiczów. W 1914 ukończył średnią szkołę handlową. W 1916 powołany do wojska austr., był na froncie wł.; do 1921 pełnił służbę w wojsku polskim. Już w 1919 podjął naukę śpiewu u I. Ró­życkiej w szkole muz. im. Paderewskiego we Lwo­wie. W 1920 uzyskał maturę. W 1921-39 pracował jako urzędnik we Lwowie, jednocześnie od 1925 śpiewał na koncertach estradowych. W 1927 ukoń­czył lwow. szkołę operową i złożył egzamin w ZASP-ie. W sez. 1928/29 był solistą opery lwow., potem występował na koncertach i w radiu. Po wybuchu II wojny świat. pocz. nadal pracował jako urzędnik, nast. (1941-43) laborant w Instytucie Przeciwtyfusowym dr. R. Weigla we Lwowie. W sez. 1944/45 śpiewał w ukr. T. Opery i Baletu we Lwowie. We wrześniu 1945 wyjechał ze Lwowa. Zatrzymał się w Bochni; należał do zespołu teatr. w DK; od lutego 1946 był rachmistrzem miejskim. W sierpniu 1946 przybył do Bytomia i do 1962 (kiedy przeszedł na emeryturę), należał do zespołu chóru Opery Katowickiej (nast. pn. Opera Śląska); równocześnie pracował jako buchalter. Współpraco­wał też z Tow. Śpiewaczym "Halka". Śpiewał w chórze, ale występował także w drobnych partiach tenorowych (np. Gaston w "Traviacie", 1946); po­wierzano mu też role pantomimiczne w baletach, np. Król Zygmunt August ("Pan Twardowski" L. Ró­życkiego), Kapłan ("Swantewit"). Był barwną postacią w zespole Opery Śląskiej, z rodzaju takich, których nazwiska afisz najczęściej pomija, ale którzy w teatrze należą do nieodzownych. Był działaczem związkowym, konferansjerem programów estrado­wych, kolekcjonerem dzieł sztuki.
Bibl.: Almanach 1979/80; Opera Śląska 1945-55; Dz. Lud. 1928 nr 279; Akta (tu fot.), ZASP; Akta, Opera Śląska Bytom.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji