Osoby

Trwa wczytywanie

Zofia Sławińska

SŁAWIŃSKA Zofia (31 XII 1887 lub 1889 Lwów - 15 VIII 1963 Skolimów k. Warszawy), aktorka. Była córką Józefa i Elżbiety S. Daty urodzenia wątpliwe. Po ukończeniu ośmiu klas u benedyktynek wstąpiła do szkoły dram. we Lwowie, gdzie była m.in. uczennicą F. Wysockiego i J. Chmielińskiego. W 1901 zaczęła występować w zespole lwów. Tow. Miłośników Sceny. Od lipca 1901 do 1907 należała do zespołu lwow. T. Miejskiego (w 1902-03 także do zespołu T. Ludowego we Lwowie). We wrześniu 1903 występowała gościnnie w pozn. T. Polskim, w 1907 (przez kilka miesięcy) w T. Gabrieli Zapolskiej pod kier. S. Janowskiego (m.in. w Przemyślu, Rzeszowie, Samborze, Drohobyczu, Ko­łomyi i Złoczowie), w sez. 1-907/08 w t. łódzkim. 12 III 1908 gościnnie wystąpiła w T. Małym w Warszawie w roli Małgorzaty ("Lucyfer") i grała tu przez pewien okres. W 1908-11 występowała w T. Polskim w Poznaniu, od poł. 1911 w T. Nowości w Krakowie, w sez. 1912/13 w Wilnie, w 1916 w Łodzi, następnie w Warszawie, m.in. w teatrzykach: Bi-Ba-Bo, Sfinks i Qui Pro Quo (1919). W 1919-25 występowała w T. Miejskim w Bydgoszczy (w lutym 1920 z zespołem bydg. w Gdańsku), w sez. 1925/26 w T. Polskim w Katowicach, w sez. 1926/27 ponownie w Bydgoszczy, w 1927-28 w Lublinie, w 1929 (wrzesień, listopad) w t. Elizeum w Warszawie, w sez. 1929/30 w T. Miejskich we Lwowie, w 1930-31 w ob­jeździe z Redutą, w 1931-38 w T. Wołyńskim im. Sło­wackiego w Łucku, z którym objeżdżała Polesie, Wo­łyń, Lubelszczyznę. W T. Wołyńskim obchodziła dwa jubileusze: 18 III 1932 - dwudziestopięciolecie w sztu­ce "Madame X", a 20 III 1936 - trzydziestolecie pracy artyst. w roli Matki generałowej ("Trafika pani genera­łowej"). Występowała też w Warszawie: w 1933 w T. Kameralnym (sierpień) i T. 830 (wrzesień), w 1934 z Instytutem Reduty, w 1939 w T. Letnim. W 1932 grała w filmie pol. "Legion ulicy". Ostatnie lata życia spę­dziła w Schronisku Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Była utalentowaną aktorką, początkowo w rolach lirycznych, następnie dram. i salonowych, wreszcie cha­rakterystycznych. Ważniejsze role: Marynia ("Klub ka­walerów"), Zofia ("Damy i huzary"), Rózia ("Dożywocie"), Anna ("Tamten"), Mela i Hanka ("Moralność pani Dulskiej"), Elka ("Ahaswer"), Rachel ("Wesele"), Maliczewska i Żelazna ("Panna Maliczewska"), Pulcheria ("Dom otwar­ty"), Pani de Trevillac ("Ładna historia").
Bibl.: Almanach t. bydg. s. 80 (il.), 112; Pajączkowski: Teatr lwow.; Sempoliński: Wielcy artyści; Sobański: Teatr pol. na Śląsku; 75 lat T. Pol. w Poznaniu s. 381. 384, 388; Zapolska: Listy; Kur. warsz. 1936 nr 75; Prz. Wołyński 1932 nr 12 (il.), 13; Scena i Sztuka 1908 nr 13 (il.); Afisze, IS PAN; Akt zgonu 47/1963, USC Konstancin-Jeziorna; Program jubileuszowy trzydziestolecia pracy scen. Zofii S., Łuck 1936 (6 il.).
Ikon.: Fot. pryw. - MTWarszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, PWN Warszawa 1973

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji