Osoby

Trwa wczytywanie

Ryszard Gardo

GARDO Ryszard (25 III 1923 Poznań - 6 XI 1974 Poznań), kierownik muz. teatru. Był synem piekarza Wacława G. i Franciszki z Zaliszów, mę­żem -> Janiny Ratajskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował kolejno: w warsztatach kra­wieckim i zduńskim, w fabryce mebli i odlewni żelaza. W czasie okupacji niem. mieszkał w Poz­naniu i pracował w piekarni ojca. Od 1940 uczył się gry na fortepianie, organach i teorii muzyki. Od marca 1945 do 1948 uczęszczał do Lic. Ogól­nokształcącego im. Karola Marcinkowskiego, nast. studiował muzykologię na Uniw. Pozn., a po uzy­skaniu magisterium, w 1952-58 odbył studia kom­pozytorskie w pozn. PWSM u T. Szeligowskiego (przez rok kształcił się też w dyrygowaniu u B. Wodiczki). W 1945 napisał pierwszą ilustrację muz. do przedstawienia "Śpiewak leśny" w Poznańskim T. Marionetek (potem pn. T. dla Młodzieży, T. Aktora i Lalki, T. Młodego Widza) i od kwietnia 1945 do końca 1953 był kier. muz. tego teatru. Od sez. 1952/53 objął kierownictwo muz. T. Dramatycznych w Poznaniu, od 1961 był też konsultantem muz. T. im. Fredry w Gnieźnie, od 1972 do końca życia kier. muz. T. Polskiego w Poznaniu. Współpracował z wieloma scenami w kraju, a także z Teatrem PR i t. telewizyjnym. Skomponował muzykę do ponad 150 utworów dram., m.in. do przedstawień: "Mar­chołt gruby a sprośny" (1965), "W mrokach złotego pałacu, czyli Bazylissa Teofanu" (1967). Współpra­cował często ze scenografem Z. Bednarowiczem; ich autorstwa był spektakl typu "światło i dźwięk" oparty na wielkopolskich legendach i realizowany na pozn. Rynku Głównym. Utwory G. wykonywane były na festiwalach muzyki współczesnej pn. Po­znańska Wiosna Muzyczna. Był działaczem Związ­ku Pracowników Kultury i Sztuki, wiceprezesem zarządu oddziału pozn. Związku Kompozytorów Pol. (1967-69), potem jego prezesem (1971-73).
Bibl.: Almanach 1974/75; Danowicz: Ujarzmianie Melpo­meny; T. Nowy w Łodzi; WSB (K. Michałowski); Kron. m. Poznania 1976 nr 3; Miesięcznik Lit. 1975 nr 6; Tyg. Powsz. 1975 nr 6; Programy, IS PAN (m.in. Poznański Teatr Lalki i Aktora 1945-1985, Poznań 1985).
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji