Książki

Trwa wczytywanie

Raszewski, Zbigniew (1925-1992)

Krótka historia teatru polskiego

Miejsce publikacji
Warszawa
Rok publikacji
1990
Wydawca
Państ. Instytut Wydawniczy
Publiczna notka
Reprodukcja cyfrowa w cBN Polona
Kategorie

Treść

Teatr staropolski

I. W państwie Piastów i Jagiellonów 1. Teatr liturgiczny▸ [ 9 ]
2. Misterium i moralitet▸ [ 12 ]
3. Teatr humanistów▸ [ 15 ]
4. Popularny teatr świecki▸ [ 19 ]

II. W Rzeczypospolitej (od poł. XVI do poł. XVII w.) 1. Tragedia i komedia▸ [ 24 ]
2. Teatr królewski▸ [ 26 ]
3. Komedia rybałtowska▸ [ 32 ]
4. Kultura teatralna kraju▸ [ 35 ]

III. Potop i po potopie (od poł. XVII do poł. XVIII w.)
1. Życie teatralne wobec nowych prądów▸ [ 40 ]
2. Misterium „nowe”▸ [ 43 ]
3. Teatr szkolny▸ [ 44 ]
4. Rozwój teatru królewskiego▸ [ 46 ]
5. Teatry magnackie▸ [ 50 ]
6. Na przełomie▸ [ 54 ]

Wzrost i upadek Teatru Narodowego

I. W ostatnich latach Rzeczypospolitej (1765–1794)
1. Powstanie Teatru Narodowego▸ [ 59 ]
2. W stolicy i na prowincji▸ [ 62 ]
3. Na scenie i na widowni▸ [ 66 ]
4. Decydujące lata▸ [ 71 ]

II. Po upadku państwa (1795–1831)
1. Życie teatralne po rozbiorach▸ [ 79 ]
2. Losy antrepryzy warszawskiej▸ [ 84 ]
3. Teatr Bogusławskiego▸ [ 89 ]
4. Od klasycyzmu do romantyzmu▸ [ 97 ]

III. Między powstaniami (1831–1865)
1. Poeci romantyczni i teatr▸ [ 102 ]
2. Trzy zabory w okresie romantyzmu▸ [ 105 ]
3. Teatry Warszawskie▸ [ 114 ]
4. Teatr muzyczny▸ [ 119 ]

Teatr drugiej przebudowy

I. W kraju trzech cesarzy (1863–1890)
1. Przemiany życia teatralnego▸ [ 129 ]
2. Teatry galicyjskie▸ [ 137 ]
3. Warszawskie Teatry Rządowe▸ [ 143 ]
4. Aktorzy▸ [ 149 ]

II. W przededniu wielkiej wojny (1890–1914)
1. Rozkwit teatrów galicyjskich▸ [ 136 ]
2. Wyspiański▸ [ 163 ]
3. Stare i nowe teatry w Warszawie▸ [ 174 ]
4. Młoda Polska a kultura teatralna kraju▸ [ 181 ]

III. W odbudowanym państwie (1914–1939)
1. Teatry II Rzeczypospolitej▸ [ 189 ]
2. Reduta i Teatr im. Bogusławskiego▸ [ 199 ]
3. Przeobrażenia lat trzydziestych▸ [ 208 ]
4. Aktorzy, amatorzy, problemy▸ [ 219 ]

O historii teatru▸ [ 233 ]
Posłowie do trzeciego wydania▸ [ 237 ]

Bibliografia▸ [ 238 ]
Spis ilustracji▸ [ 250 ]
Spis tabel▸ [ 264 ]

Indeksy

Indeks osób▸ [ 265 ]
Indeks rzeczowy▸ [ 275 ]
Indeks miejscowośd▸ [ 279 ]

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji