Krytyka

Trwa wczytywanie

Alfred Wysocki

Wysocki Alfred
Kryptonimy: a.w.; aw; aw.; (aw); (a.w.); (aw.).; A.W.; (A.W.); Al.W; Dr. A. W.; w.; (w); W. (W), Viator [?]
Ur. 26 VIII 1873 w Łańcucie, zm. 3 IX 1959 w Krakowie.
Dyplomata, prawnik, dziennikarz, redaktor, krytyk literacki, tłumacz. Krytyk teatralny.
Syn Alfreda, inżyniera, właściciela majątku Polna koło Grybowa w Małopolsce, i Rozalii z Miłkowskich. Maturę zdał w Nowym Sączu, w 1898 po studiach na Wydziale Prawniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i dwu semestrach prawa międzynarodowego w Berlinie uzyskał stopień doktorski. Od 1900 pracował w Namiestnictwie we Lwowie: najpierw w Radzie Szkolnej Krajowej, następnie w urzędowej "Gazecie Lwowskiej" i sekretariacie namiestnika. W 1910 awansowany na naczelnika polskiej sekcji prasowej przy Prezydium Rady Ministrów w Wiedniu, po wybuchu I wojny światowej przeniesiony na stanowisko kierownika biura polityczno-prasowego Generalnego Gubernatorstwa w Lublinie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości jako pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP pełnił ważne funkcje w służbie dyplomatycznej: był radcą poselstwa i chargé d'affaires w Paryżu (1919-1920) i Berlinie (1920-1922), inspektorem polskich placówek zagranicznych (1922-1923), posłem RP w Sztokholmie (1924-1928), wiceministrem spraw zagranicznych (1928-1931), posłem w Berlinie (1931-1933), ambasadorem w Rzymie (1933-1938). Odznaczony wielką wstęgą Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi i licznymi orderami zagranicznymi. Lata pracy w dyplomacji opisał w ośmiotomowym rękopisie "Dzieje mej służby 1900-1938", przekazanym bibliotece Ossolineum we Wrocławiu (fragmenty opublikowano w książkach "Tajemnice dyplomatycznego sejfu", Warszawa 1974 i "Na placówce dyplomatycznej w Sztokholmie 1924-1928. Wspomnienia", Toruń 2005).
Pracą literacką Wysocki zajął się regularnie już w czasach studenckich. W Krakowie utrzymywał wtedy bliskie kontakty z młodopolską cyganerią artystyczną, w Berlinie zaprzyjaźnił się ze Stanisławem Przybyszewskim i grupą artystów skandynawskich. Korespondencje z Berlina zamieszczał w "Słowie" warszawskim i w "Nowej Reformie". W 1898 pracował w krakowskim Życiu", redagowanym przez Artura Górskiego, a później Przybyszewskiego (przez trzy miesiące pełnił nawet funkcję redaktora odpowiedzialnego), i obok krótkich not o książkach i wystawach zaczął tam publikować pierwsze wzmianki teatralne. Przed przeniesieniem do Lwowa spędził kilkanaście miesięcy w Rzymie, skąd pisał o polskiej kolonii artystycznej dla petersburskiego "Kraju" i "Tygodnika Ilustrowanego". Podróżował również po krajach nordyckich, a plonem kilku wypraw i studiów nad tamtejszą kulturą były artykuły drukowane na łamach "Gazety Lwowskiej", "Świata", "Dziennika Poznańskiego" i "Naszego Kraju". Część z nich, m.in. teksty o dramtopisarzach Henriku Ibsenie i Gustawie Wiedzie, zebrał w zbiorze "Szkice skandynawskie" (1909).
Dorobek recenzencki Wysockiego stanowią przede wszystkim sprawozdania zamieszczane w "Gazecie Lwowskiej" , choć - jak pisał we spomnieniach "Sprzed pół wieku" (1958) - publikował także w "Kurierze Lwowskim" (w 1901?), "w cichości i bezimiennie recenzje teatralne na zaproszenie [] Bolesława Wysłoucha". W "Gazecie Lwowskiej" podjął pracę wiosną 1902. Pełnił tam początkowo obowiązki korektora i redaktora, ale też ogłaszał własne teksty: najczęściej relacje z wystaw i salonów malarstwa i rzeźby, a także szkice z podróży, sylwetki literatów i artystów, recenzje książek i niekiedy przedstawień. Stałym recenzentem teatralnym dziennika został w 1906, zastępując długoletniego krytyka, zarazem redaktora "Gazety", Adama Krechowieckiego. Prowadził dział teatralny do marca 1910, tj. do wyjazdu ze Lwowa.
Wysocki nie był - jak sam przyznawał we wspomnieniach - "zawodowym znawcą teatru", pisał recenzje z pozycji bywalca teatralnego i traktował to zajęcie jako jedno z zadań dziennikarskich. Miał jednak wyrobiony smak literacki i rozległą wiedzę o współczesnej sztuce europejskiej, nabytą dzięki podróżom i kontaktom w sferach kulturalnych, także poza Polską. Do tego przeszedł pod okiem Krechowieckiego dobrą praktykę redakcyjną, nauczył się od niego "pisać poprawnie, unikać zbytniej kwiecistości stylu i jego przesady". Od Krechowieckiego i innych krytyków epoki przejął również wzór pisania recenzji, na który składały się: opis dokonań literackich autora sztuki, szczegółowy przegląd jej treści, konwencjonalne uwagi o grze aktorskiej i z rzadka spostrzeżenia na temat inscenizacji. Obowiązującego szablonu nie traktował jednak restrykcyjnie. Drobiazgowe omówienia, charakterystyczne dla poprzednika, zastąpił zwięzłymi streszczeniami wprowadzającymi in medias res w problematykę sztuki. Zwracał uwagę na jej warstwę literacką, potrafił docenić dobry przekład i sceniczność, o której decydowały według niego interesujące, pozbawione frazesów dialogi, "prawda życia", "prawdziwi ludzie". Zajmowała go przede wszystkim twórczość dramatopisarzy Młodej Polski oraz Skandynawów (głównie Ibsena), i to właśnie ich dzieła znalazły w nim najbardziej wnikliwego i kompetentnego interpretatora. Bliska była mu klasyka polska, szczególnie Fredro i Słowacki, ale uznając, że "obowiązkiem sceny polskiej jest wierna służba przy sztandarach narodowych" chętnie widział też w repertuarze sztuki popularne ("Przekupka warszawska" Adama Bełcikowskiego). Farsom i krotochwilom niskich lotów poświęcał niewiele miejsca, obnażał nielogiczności akcji, z drugiej jednak strony doceniał rutynę i zmysł sceniczny komediopisarzy francuskich, a dyrekcji teatru i widzów nie potępiał za słabość do tego typu sztuk. Jako krytyk "niezawodowy" starał się zresztą nie ferować wyroków, nie przyjmował strategii zoila i nie wypowiadał się ex cathedra, w sądach bywał ostrożny, zdarzało mu się przyznać do nieznajomości jakiegoś tematu.
O realizacji scenicznej pisał niewiele, tłumacząc to najczęściej brakiem miejsca. Niekiedy polemizował z koncepcją roli w ujęciu aktora, nie zagłębiał się natomiast w opis i analizę środków aktorskich, cenił ich prostotę, chwalił wykonawcę, który "chowa się poza rolę", "żyje życiem stwarzanych przez siebie kreacji". Tego typu aktorstwo reprezentowało według niego starsze pokolenie, zwłaszcza Wincenty Rapacki i Mieczysław Frenkiel, w których widział wychowanków i spadkobierców szkoły Stanisława Koźmiana, ostatnich odtwórców stylu fredrowskiego. O odchodzeniu od tradycji fredrowskiej i zanikającej sztuce mówienia wiersza Słowackiego czy Szekspira pisał z żalem, a przy okazji wznowień ich sztuk za każdym razem podnosił ich celowość i domagał się szczególnego pietyzmu w inscenizacji. Szacunek dla tradycji szedł u Wysockiego w parze z otwarciem na nowe prądy w sztuce, a wspomnianemu zainteresowaniu literaturą przełomu wieków towarzyszyło życzliwe zaciekawienie młodszym pokoleniem aktorów. Z uznaniem wypowiadał się np. o Karolu Adwentowiczu, którego cenił przede wszystkim za role w repertuarze ibsenowskim, ale też za współczesnego Hamleta (1907), i o Irenie Solskiej, "najdoskonalszej interpretatorce scenicznej Psychy" w dramacie Jerzego Żuławskiego.
Uwagi o inscenizacji ograniczał z reguły do stwierdzeń o "starannej wystawie", czasem zwracał uwagę na "stylowość" dekoracji i kostiumów, z rzadka zachwycały go na tyle, by poświęcić im więcej miejsca, co zdarzyło się np. po krakowskiej premierze "Cara Samozwańca" Adolfa Nowaczyńskiego (1908), którą opisał też z pozycji krytyka sztuki.
Wysocki zajmował się teatrem niezbyt długo, a w dodatku pisanie o nim było tylko jednym z rozlicznych zajęć, niemniej jednak jego głos był ważny i opiniotwórczy, zwłaszcza w okresie pobytu we Lwowie w latach 1900-1910. Uczestniczył wówczas aktywnie w życiu kulturalno-naukowym miasta, był m.in. sekretarzem Związku Naukowo-Literackiego prowadzącego działalność prelekcyjną. Utrzymywał bliskie kontakty z luminarzami kultury, w kawiarniach artystycznych spotykał się m.in. z Kasprowiczem, Staffem, Zbierzchowskim, Sichulskim. Z zainteresowaniem obserwował działalność Tadeusza Pawlikowskiego, najpierw na stanowisku dyrektora teatru, a później reżysera dramatu. Jak pisał we wspomnieniach przetłumaczył dla niego kilka dramatów Ibsena, Björnsona i Synge'a (w 1902 wyd. "Rycerze Północy" H. Ibsena i "Laboremus" B. Björnsona) oraz poprawiał tłumaczenia przeznaczonych na scenę nowości. W październiku 1902 (data 1903 we wspomnieniach jest błędna) dzięki wsparciu finansowemu Pawlikowskiego odbył sześciotygodniową podróż do Paryża, gdzie zapoznał się z teatrem Antoine'a i polskim środowiskiem artystycznym. Jako krytyk nie narzucał dyrekcji własnych gustów artystycznych, ale do ciekawych inicjatyw potrafił skutecznie przekonać, o czym świadczył cykl ibsenowski w teatrze lwowskim (luty - kwiecień 1908), postulowany wcześniej przez Krechowieckiego. Współcześni mu dramatopisarze cenili Wysockiego za ocenę sztuk "z dobrą wolą i bezstronnie" (Żuławski, "Gaz. Lw." 1909 nr 238). Dziś historycy teatru odwołują się do jego recenzji rzadko, korzystają natomiast z uwag i wspomnień o Pawlikowskim, opublikowanych najpierw w "Pamiętniku Teatralnym", a później w tomie "Sprzed pół wieku".
Bibliografia:
Bibliografia podmiotowa

Wykaz recenzji autorstwa Alfreda Wysockiego sporządzono na podstawie publikacji: B. Maresz, M. Szydłowska, "Repertuar teatru polskiego we Lwowie. Teatr Miejski pod dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego 1886-1894", Kraków 2005 oraz przygotowanego do druku opracowania: S. Hałabuda, "Repertuar Teatru Miejskiego we Lwowie za dyrekcji Ludwika Hellera w latach 1906-1918". Zapisy zweryfikowano w rocznikach "Gazety Lwowskiej" ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, dostępnych w wersji zdigitalizowanej na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej http://jbc.bj.uj.edu.pl. Oprócz recenzji z "Gazety Lwowskiej" w wykazie ujęto kilka sprawozdań z "Ilustracji Polskiej" 1902, sygnowanych literą W., ich autorstwo budzi jednak wątpliwości, gdyż w tym samym czasie na łamach periodyku na tematy teatralne wypowiadał się Aleksander Antoni Wolski. Nie uwzględniono krótkich notek i wzmianek kronikarskich zamieszczonych w 1898 w "Życiu".
Recenzje teatralne
Dr Alfred Wysocki, Przegląd teatralny, "Ruch Społeczny" 1898 nr 20 [rec. V. Sardou, "Nasi najserdeczniejsi"; A. Bisson i A. Leclerq, "Zazdrośnica"; K. Gliński "Szaławiła"; J. Lemaitre, "Najstarsza"]; (W.), Jubileusz Franciszka Wysockiego, "Gazeta Lwowska" 1902 nr 123. [rec. z przedst. 30 maja z okazji 30-lecia pracy F. Wysockiego: J. K. Gregorowicz, "Werbel domowy"; L. Świderski, "Jesienią"; L. Rydel "Na marne"; "Sabałowe bajki"]; w., Z teatru lwowskiego, "Ilustracja Polska" 1902 nr 23 [rec.: S. Friedberg, "Nierówna miara", prem. 31 V]; W., Z teatru lwowskiego, "Ilustracja Polska" 1902 nr 25 [rec. Z. Kawecki, "Dramat Kaliny", prem. 12 VI]; W., Z teatru lwowskiego, "Ilustracja Polska" 1902 nr 26 [rec. A. Messager, "Weronika", prem. 13 VI]; W., Z teatru lwowskiego. Trzy koncerty Paderewskiego - "Horsztyński", dram. Słowackiego, Ilustracja Polska" 1902 nr 27; W., Z teatru lwowskiego, "Ilustracja Polska" 1902 nr 28 [P. Gavault, "Nieznajoma", prem. 5 VII i G. Kerker, "Piękna z Nowego Jorku", przedst. 4 VII]; "Gazeta Lwowska" 1902 nr 201 [egz. BJ zdefektowany; brak stron, prawdopodobnie była rec. z wyst. R. Żelazowskiego w "Otellu" i "Zbójcach"]; (a.w.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1902 nr 205 [rec.: Gw. R. Żelazowskiego: J. Bliziński, "Rozbitki", przedst. 2 września); R. Bracco, "Maski"; R. Bracco, "Pietro Caruso"; J. Korzeniowski, "Majster i czeladnik", przedst. 4 września]; (a.w.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1902 nr 207 [rec.: Z. Kawecki, "Dramat Kaliny", przedst. 8 września]; (a.w), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1902 nr 210 [rec.: Gw. R. Żelazowskiego: H. Sudermann, "Szczęście w zakątku", przedst. 11 września]; Al.W, Z teatru. ("Krzyżacy", obraz dziejowy w 11 odsłonach, z powieści Henryka Sienkiewicza, przerobił na scenę Adolf Walewski), "Gazeta Lwowska" 1902 nr 222 [prem. 25 września]; (aw), Poranek artystyczny, "Gazeta Lwowska" 1903 nr 275 [rec.: J. Łada, "Jak liście z drzew strącone", przedst. 29 listopada]; (W.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1904 nr 248 [rec.: W. Shakespeare, "Wiele hałasu o nic", gw. M. Tarasiewicza, przedst. 27 października]; A.W., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1905 nr 139 [rec.: T. Bernard, "Sprawa Mathieu", prem. 17 czerwca]; A.W., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1905 nr 149 [rec.: G. Duval i M. Hennequin, "Kochanek swej żony", prem. 1 lipca]; A.W., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1905 nr 157 [rec.: P. Veber, "Ludka", prem. 11 lipca]; A.W., Z teatru. "Weseli małżonkowie", krotochwila w 3 aktach Antoniego Marsa i Alberta Barré, "Gazeta Lwowska" 1905 nr 165 [prem. 20 lipca]; (w), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1905 nr 203 [rec.: A. Mickiewicz, "Konfederaci barscy", przedst. 4 września]; (aw.), "Sawantki", komedia w 5 aktach Moliera, tłumaczył Lucjan Rydel, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 6 [przedst. 8 stycznia]; (A.W.), "Przekupka warszawska", obraz historyczny w 5 odsłonach Adama Bełcikowskiego, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 16 [przedst. 19 stycznia]; (A.W.), Z teatru. ("Piwowarzy", sztuka w 4 aktach Hjalmara Bergströma, tłumaczyła z duńskiego Józefa Klemensiewiczowa), "Gazeta Lwowska" 1906 nr 25 [prem. 30 stycznia]; (A.W.), Z teatru ("Cierpki owoc", komedia w 3 aktach Roberta Bracco, w przekładzie Zygmunta Sarneckiego), "Gazeta Lwowska" 1906 nr 29 [prem. 5 lutego]; (A.W.), Z teatru. "Gra", tryptyk sceniczny Jerzego Żuławskiego ("Literat i aktorka", "Przyjaciel bezinteresowny" i "Finał komedii"), "Gazeta Lwowska" 1906 nr 38 [prem. 15 lutego]; (A.W.), Z teatru. "Wujaszek Wania", sztuka w 4 aktach Antoniego Czechowa, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 46 [prem. 24 lutego]; (A.W.), Z teatru, "Ku miłości", sztuka w 5 aktach Leona Gandillota, w przekładzie Marii Rakowskiej, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 56 [prem. 8 marca]; (W)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 59 [J. Bliziński, "Marcowy kawaler"; A. Dumanoir, T. Banville, "Było to pod Wagram", przedst. 12 marca]; (A.W.), Z teatru. "Złodziej", dramat w 3 aktach, a 4 odsłonach Aleksandra Mańkowskiego, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 69 [prem. 23 marca]; (A.W.), Z teatru. "Grzech i pokuta", dramat w 5 aktach Karpenka-Karego. I przedstawienie Ruskiego narodowego teatru, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 77 [przedst. 2 kwietnia]; (A.W.)., Z teatru. "Kopciuszek", fantastyczne widowisko ze śpiewami i tańcami w 8 odsłonach R. Grimma i Görnera, uscenizował Adolf Walewski, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 82 [prem. 7 kwietnia]; (A.W.), Z teatru. "Piękna Marsylianka", sztuka w 4 aktach Piotra Berton, w przekładzie Mieczysława Sachorowskiego, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 98 [prem. 27 kwietnia]; (A.W.), Z teatru. "Dobrodziej złodziei", wesoła tragedia oryginalności w 5 aktach, przez Karola Irzykowskiego i Henryka Mohorta, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 113 [prem. 15 maja]; (A.W.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 116 [rec.: J. Żuławski, "Eros i Psyche", gw. I. Solskiej i M. Andruszewskiego, przedst. 18 i 20 maja]; (W), Z teatru. P. Irena Solska, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 119 [rec.: W. Perzyński, "Lekkomyślna siostra", przedst. 22 maja]; A.W., W dzień premiery. "Odwieczna baśń". - Poemat dramatyczny Stanisława Przybyszewskiego, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 127 [prem. 2 czerwca]; (aw), Z teatru. "Odwieczna baśń", poemat dramatyczny w 3 aktach Stanisława Przybyszewskiego, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 129; (A.W.), Z teatru. "Aszantka", komedia w 3 aktach Włodzimierza Perzyńskiego, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 134 [prem. 11 czerwca]; (A.W.), Z teatru. "Milczenie", sztuka w 1 akcie Stanisława Brzozowskiego, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 136 [prem. 13 czerwca]; (A.W.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 146 [S. Przybyszewski, "Złote runo", przedst. 26 czerwca; gw. L. Solskiego, pożegn. w. K. Bednarzewskiej]; (A.W.)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 147 [J. Bliziński, "Pan Damazy", gw. W. Wojdałowicza, przedst. 27 czerwca]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Pierwiosnki" - Wykonanie "Ślubów" - "Warszawianka"), "Gazeta Lwowska" 1906 nr 203 [przedst. 1 września]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Uczta Herodyady", dramat w 3 aktach, 5 odsłonach Jana Kasprowicza. Muzyka J. N. Hocka), "Gazeta Lwowska" 1906 nr 205 [prem. 5 września]; (aw), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 208 [rec.: A. Bisson, "Kontroler wagonów sypialnych", przedst. 10 września]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("W małym domku", dramat w 3 aktach Tadeusza Rittnera), "Gazeta Lwowska" 1906 nr 210 [prem. 12 września]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Candida". Misterium w 3 aktach Bernarda Shawa), "Gazeta Lwowska" 1906 nr 216 [prem. 19 września]; (A.W.), Z teatru. "Lena", dramat w 3 aktach Mariana Jasieńczyka, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 220 [wznow. 24 września]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Ach, to Zakopane", krotochwila w 3 aktach C. Kraatz, M. Neala w przeróbce scenicznej Adolfa Walewskiego), "Gazeta Lwowska" 1906 nr 222 [prem. 26 IX]; (A.W.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 225 [rec.: Molier, "Chory z urojenia", wznow. 1 października]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("A Pippa tańczy". Baśń huty szklanej w 4 aktach Gerhardta Hauptmana, w przekładzie Artura Schrödera), "Gazeta Lwowska" 1906 nr 228 [prem. 3 października]; A. Wysocki, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 233 [rec.: F. von Schönthan, P. von Schönthan, "Porwanie Sabinek", wznow. 10 października]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Dziewica Orleańska", tragedia w 5 aktach, a 12 odsłonach Fryderyka Schillera, w przekładzie E. Odyńca), "Gazeta Lwowska" 1906 nr 239 [wznow. 17 października]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Maman Colibri", komedia w 4 aktach Henryka Bataille), "Gazeta Lwowska" 1906 nr 245 [prem. 24 października]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Dziady" Adama Mickiewicza, według układu scenicznego Stanisława Wyspiańskiego), "Gazeta Lwowska" 1906 nr 251 [prem. 31 października]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("La Bestia" (Donna Aluica), dramat w 5 aktach, osnuty na tle dziejów Wenecji w XIV w. napisał Jerzy Żuławski), "Gazeta Lwowska" 1906 nr 257 [prem. 7 listopada]; Viator [A. Wysocki?], Z teatru. ("Tak albo nie", komedia w 4 aktach Tristana Bernard i Andrzeja Godfernaux), "Gazeta Lwowska" 1906 nr 262 [prem. 14 listopada]; Viator, [A. Wysocki?], Z teatru. ("Bolesław Śmiały", dramat w 3 aktach Stanisława Wyspiańskiego), "Gazeta Lwowska" 1906 nr 274; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Rosmersholm", dramat w 4 aktach Henryka Ibsena), "Gazeta Lwowska" 1906 nr 280 [prem. 5 grudnia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Bakarat", sztuka w 3 aktach, Henryka Bernsteina, w przekładzie Jarosława Pieniążka, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 285 [prem. 12 grudnia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Królowa Tatr", fantastyczne widowisko ze śpiewami i tańcami w 9 odsłonach, Adolfa Walewskiego), "Gazeta Lwowska" 1906 nr 289 [prem. 17 grudnia]; (W), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 8 [rec.: K. Kraatz, "Zażarty automobilista", prem. 9 stycznia]; Alfred Wysocki, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 14 ["Moralność pani Dulskiej", tragifarsa kołtuńska w 3 aktach, Gabrieli Zapolskiej; prem. 16 stycznia; defekt egz. zdigitalizowanego w Jag. Bibl. Cyfrowej; brak str. 4 z tytułem rec.]; (w), Obchód styczniowy w teatrze, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 18 [rec.: F. Rawita-Gawroński, "Za Ojczyznę"; A. Urbański, "Dramat jednej nocy", przedst. w rocznicę powst. styczniowego 21 stycznia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Niech żyje życie", dramat w 5 aktach Hermana Sudermana, w przekładzie Zofii Wójcickiej), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 26 [prem. 30 stycznia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Car Fiodor Iwanowicz", tragedia w 5 aktach, a 7 odsłonach hr. Aleksego Tołstoja), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 38 [prem. 13 lutego]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Starościc ukarany", czyli "Niedole Zoila", tragikomedia z czasów Stanisława Augusta, w 4 aktach, Adolfa Nowaczyńskiego), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 43 [prem. 20 lutego]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Upiory", dramat w 3 aktach i "Nora", sztuka w 3 aktach Henryka Ibsena), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 49 [przedst. 25 i 27 lutego]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Edukacja Bronki", komedia w 3 aktach Stefana Krzywoszewskiego), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 55 [prem. 6 marca]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Sherlock Holmes", Conana Doyle w przekładzie Mieczysława Sachorowskiego), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 60 [prem. 12 marca]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Śluby", poemat dramatyczny w 3 aktach Stanisława Przybyszewskiego, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 67 [prem. 20 marca]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Słoneczna pieśń", dramat w 3 aktach, a 4 odsłonach Stanisława Obrzuda), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 77 [prem. 3 kwietnia]; (w), Jubileusz Gustawa Fiszera, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 81 [rec. A. Fredro, "Śluby panieńskie", przedst. 8 kwietnia w 40-lecie pracy G. Fiszera]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Dama od Maksyma", krotochwila w 3 aktach Jerzego Feydeau, przekład Ludwika Śliwińskiego), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 83 [prem. 10 kwietnia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Wielbiciel muzyki", komedia w 1 akcie Gastona Cronier w przekładzie Mieczysława Sachorowskiego. - "Siłacz", w 1 akcie Marii Płażkównej), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 95 [prem. 24 kwietnia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Juliusz Cezar". Tragedia w 5 aktach, a 10 odsłonach W. Szekspira. Przekład Adama Pajgerta), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 102 [prem. 30 kwietnia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Osobna sypialnia" Piotra Vebera w przekładzie Emilii Śliwińskiej), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 108 [prem. 10 maja]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Hedda Gabler", sztuka w 4 aktach Henryka Ibsena), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 112 [przedst. 15 maja]; (W), Pierwszy gościnny występ Mieczysława Frenkla, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 117 [rec: A. Fredro, "Pan Geldhab", przedst. 22 maja]; (A.W.), Z teatru. Występy gościnne Mieczysława Frenkla, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 119 [rec: A. Fredro, "Pan Geldhab", przedst. 22 maja; V. Sardou, "Nasi najserdeczniejsi", przedst. 24 maja]; (A.W.)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 121 [rec. gw. M. Frenkla: K. Zalewski, "Oj mężczyźni, mężczyźni", przedst. 26 maja; P. Wolf, "Publiczna tajemnica", przedst. 27 maja]; (A.W)., Z teatru. (Piąty i szósty występ gościnny Mieczysława Frenkla), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 124 [rec: J. Bliziński, "Rozbitki", przedst. 29 maja; Molier, "Chory z urojenia", przedst. 31 maja]; (a.w.), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 125 [rec.: G. Zapolska, "Tamten"; debiut I. Koreckiej, przedst. 1 czerwca]; (aw), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 130 [rec. gw. M. Frenkla: F. von Schönthan, P. von Schönthan, "Porwanie Sabinek", przedst. 3 czerwca; F. Koppel-Ellfeld, F. von Schönthan, "Odrodzenie", przedst. 5 czerwca; V. Sardou, "Starzy kawalerowie", przedst. 7 czerwca]; (A.W.)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 132 [rec. gw. M. Frenkla: F. von Schönthan, P. von Schönthan, "Porwanie Sabinek", przedst. 3 czerwca; F. Koppel-Ellfeld, F. von Schönthan, "Odrodzenie", przedst. 5 czerwca; V. Sardou, "Starzy kawalerowie", przedst. 7 czerwca; O. Mirbeau, "Interes interesem", przedst. 10 czerwca]; (A.W.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 137 [rec. gw. M. Frenkla: A. Fredro, "Wielki człowiek do małych interesów", przedst. 12 czerwca; Z. Przybylski, "Wicek i Wacek", przedst. 15 czerwca]; (W.)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 139 [rec. gw. M. Frenkla: Z. Przybylski, "Dwór we Włodkowicach", przedst. 18 czerwca]; (A.W.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 143 [rec. gw. M. Frenkla: O. Ernst, "Kierownik szkoły", przedst. 19 czerwca; A. Delacour, E. Labiche, "Polowanie na zięciów", przedst. 21 czerwca; E. Rostand, "Romantyczni", przedst. 22 czerwca; M. Bałucki, "Grube ryby", przedst. 23 czerwca]; (W), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 146 [rec: gw. Mieczysława Frenkla: M. Bałucki, "Flirt", przedst. 26 czerwca]; Alfred Wysocki, Z teatru ("Antkowe wesele", komedia w 1 akcie Zygmunta Przybylskiego. - "Parodie miłości", szkic sceniczny w 1 akcie Bolesława Gorczyńskiego. - "Złocista góra", poemat dramatyczny w 2 aktach, a 5 obrazach przez Adama Stodora), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 204 [rec. przedst. 4 września]; (w), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 213 [rec.: S. Wyspiański, "Wesele", deb. E. Kwiatkiewiczowej, przedst. 14 września]; (A.W.), Z teatru, ("Lilla Weneda", tragedia w 5 aktach, a 12 odsłonach Juliusza Słowackiego, z muzyką Władysława Żeleńskiego), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 216 [wznow. 18 września]; Alfred Wysocki, Tydzień teatralny. (Kilka uwag o repertuarze. - "Wesele". - Słowacki na scenie lwowskiej. - "Lilla Weneda"), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 218 [przedst. 14, 18 września]; (A.W.), Z teatru. ("Łódź kwiatowa" /"Das Blumenbot"/, sztuka w 5 aktach Hermana Sudermanna, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 222 [przedst. 25września]; (A.W.), Z teatru ("Budowniczy Solness", sztuka w 3 aktach Henryka Ibsena), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 228 [prem. 2 października]; Alfred Wysocki, Tydzień teatralny. (Repertuar ubiegłego tygodnia. - "Budowniczy Solness" - Projekt cyklu Ibsenowskiego), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 229 [także o: H. Suderman, "Łódź kwiatowa"]; (W.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 231 [rec.: A. Fredro, "Śluby panieńskie", deb. W. Morawskiej, przedst. 5 października]; (A.W.), Z teatru ("W szponach", sztuka w 4 aktach Henryka Bernsteina), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 234 [prem. 9 października]; Alfred Wysocki, Tydzień teatralny. (Henryk Bernstein jako pisarz. "La Rosserie" jego teatru. - Ostatnie dzieło), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 235 [szkic na marginesie prem. "W szponach"]; (w), Z teatru "Gazeta Lwowska" 1907 nr 239 [rec.: K. Gutzkow, "Uriel Akosta"; deb. L. Winiewskiej, przedst. 12 października]; (A.W.)., Z teatru ("Maryna", sztuka w 4 aktach Macieja Szukiewicza), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 240; Alfred Wysocki, Tydzień teatralny. (Maciej Szukiewicz, autor ostatniej premiery - "Maryna", sztuka w 4 aktach), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 242; (A.W.), Z teatru. ("Cyrano de Bergerac", romantyczna komedia w 5 aktach Edmunda Rostanda, w przekładzie Jana Kasprowicza), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 246 [wznow. 23 października]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Ich czworo", tragedia ludzi głupich, przez Gabrielę Zapolską), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 256 [prem. 4 listopada]; (A.W.)., Z teatru ("Hamlet", tragedia w 5 aktach W. Szekspira z p. Adwentowiczem w roli tytułowej), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 263 [przedst. 13 listopada]; (A.W.)., Z teatru ("Hamlet" z p. Chmielińskim w roli tytułowej), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 265 [przedst. 15 listopada]; (A.W.)., Z teatru. ("Rycerze Północy", dramat w 4 aktach Henryka Ibsena), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 269 [prem. 20 listopada]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Rycerze Północy", dramat w 4 aktach Henryka Ibsena), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 270; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Szkoła", sztuka w 4 aktach Zygmunta Kaweckiego), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 275 [prem. 27 listopada]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Cenzor moralności", komedia w 3 aktach Ignacego Nikorowicza), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 285 [prem. 9 grudnia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Panna Żozetta - moja żona!", komedia w 4 aktach Pawła Gavaulta i Roberta Charvay), "Gazeta Lwowska" 1907 nr 301 [prem. 30 grudnia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Sen nocy letniej", komedia w 5 aktach, 7 odsłonach W. Szekspira. Przekład Stanisława Koźmiana), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 6 [przedst. 8 stycznia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Bohaterowie", komedia w 3 aktach Bernarda Shaw, tłumaczył Konrad Rakowski), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 20 [przedst. 24 stycznia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Pan Adam", komedia groteskowa w 3 aktach z prologiem i epilogiem napisał Zygmunt Kawecki), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 26 [prem. 31 stycznia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Złodziej" /"Le Voleur"/, sztuka w 3 aktach Henryka Bernsteina, wystawiona po raz pierwszy w piątek, dnia 7 lutego na scenie lwowskiej), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 34; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Jej siostra" ("La Soeur"), komedia w 3 aktach Tristana Bernarda), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 38 [prem. 14 lutego]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Pochodnia pod korcem", tragedia w 4 aktach Gabriela D`Annunzia), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 42 [prem. 19 lutego]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Świat bez mężczyzn", krotochwila w 3 aktach Aleksandra Engla i Juliusza Horsta), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 48 [prem. 26 lutego]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Miłość czuwa" /"L'amour veille"/, komedia w 4 aktach Roberta de Flers i G. Caillaveta), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 54 [prem. 4 marca]; (A.W.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 66 [rec.: J. German, "Mściciel", prem. 18 marca]; Alfred Wysocki, "Car Samozwaniec" na scenie krakowskiej, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 75; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Mąż idealny", sztuka w 4 aktach Oskara Wilde'a, przekład z angielskiego Konrada Rakowskiego), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 77 [prem. 1 kwietnia]; (A.W.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 83 [rec.: A. Walewski, "Bakcyle miłości", prem. 8 kwietnia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Gdy umarli obudzimy się", epilog dramatu w 3 aktach Henryka Ibsena), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 89 [prem. 13 kwietnia]; (A.W.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 94 [rec.: Molier, "Świętoszek", przedst. 22 kwietnia]; (aw.), Z teatru, (Pierwszy gościnny występ Bolesława Leszczyńskiego), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 100 [rec.: J. Słowacki, "Mazepa", przedst. 29 kwietnia]; (A.W.), Z teatru. Bolesław Leszczyński w roli hr. Trasta, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 104 [rec.: H. Sudermann, "Honor", przedst. 4 maja]; (aw)., Z teatru. (Występ Bolesława Leszczyńskiego), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 106 [rec.: W. Shakespeare, "Król Lear", przedst. 6 maja]; (aw), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 108 [rec. gw. B. Leszczyńskiego; S. Przybyszewski, "Złote runo", przedst. 8 maja]; (aw), Z teatru. (Występ Bolesława Leszczyńskiego i debiut Miry Wieland), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 112 [rec.: W. Shakespeare, "Otello", przedst. 26 października]; (aw), Z teatru. (Występ Bolesława Leszczyńskiego), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 114 [rec.: G. Hauptmann, "Woźnica Henszel", przedst. 15 maja]; (aw), Z teatru. (Pożegnalny występ Bolesława Leszczyńskiego), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 116 [rec.: W. Shakespeare, "Poskromienie złośnicy", przedst. 17 maja; H. Sudermann, "Niech żyje życie", przedst. 18 maja]; (w), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 122 [rec.: A. Engel, J. Horst, "Niebieska myszka", prem. 25 maja]; Alfred Wysocki, Z teatru ("Niebieska myszka" /"Die blaue Maus"/, krotochwila w 3 aktach Aleksandra Engla i Juliusza Horsta, w przekładzie M. Sachorowskiego), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 125; (aw)., Z teatru. Pierwszy gościnny występ p. Marii Przybyłko-Potockiej, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 127 [rec.: W. Perzyński, "Aszantka", przedst. 1 czerwca]; (aw)., Z teatru. (Drugi występ p. Przybyłko-Potockiej), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 129 [rec.: G. Zapolska, "Żabusia", przedst. 3 czerwca]; (aw)., Z teatru. (Trzeci występ p. Przybyłko-Potockiej), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 131 [rec.: K. Zalewski, "Oj, mężczyźni, mężczyźni", przedst. 5 czerwca]; (aw)., Z teatru. (Gościnny występ Marii Przybyłko-Potockiej), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 135 [rec.: G. Zapolska, "Ahaswer", przedst. 11 czerwca]; (w), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1907 nr 137 [rec. gw. M. Przybyłko-Potockiej: Artur Schnitzler, "Kolacyjka", przedst. 13 czerwca; G. Zapolska, "Moralność pani Dulskiej", przedst. 14 czerwca]; (aw), Z teatru, "Żona dwóch mężów", krotochwila w 4 aktach Sidney Dobsona w przekładzie M. Sachorowskiego, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 138 [prem. 15 czerwca]; (aw), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 140 [rec. gw. K. Kamińskiego; C. Karlweiss, "Bogaty wujaszek", przedst. 17 czerwca]; (aw)., Z teatru. (Gościnne występy Kazimierza Kamińskiego), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 112 [M. Gorki, "Mieszczanie", przedst. 19 czerwca]; (aw.)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 144 [rec. gw. K. Kamińskiego: A. Ostrowski, "Intratna posada"("Łapownicy"), przedst. 20 czerwca; J. Bliziński, "Pan Damazy", przedst. 22 czerwca; H. Lavedan, "Markiz de Priola", przedst. 23 czerwca]; (aw)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 149 [rec. gw. K. Kamińskiego: A. Bisson, F. Carre, "Pan dyrektor", przedst. 26 czerwca]; (aw.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 207 [rec.: A. Abrahamowicz, R. Ruszkowski, "Mąż z grzeczności", przedst. 4 września; G. Moser, "Spirytyści", przedst. 7 września]; (aw), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 210 [rec.: J. Słowacki, "Złota czaszka", przedst. 11 września]; Alfred Wysocki, Z teatru. "Złota czaszka". Pięć obrazów dramatu Juliusza Słowackiego, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 211; (aw), Z teatru, ("Nerwowi" /"Les Gens Nerveux"/, komedia w aktach Wiktoryna Sardou i Teodora Barriere; "Samson", sztuka w 4 aktach Henryka Bernsteina), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 216 [przedst. 16 i 18 września]; (aw)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 224 [rec.: G. Wied. "2 x 2 = 5", prem. 28 września]; (aw.)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 229 [rec.: G. Zapolska, "Skiz", prem. 5 października]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Skiz", komedia w 4 aktach Gabrieli Zapolskiej), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 230; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Miłość czuwa", komedia w 3 aktach Roberta de Flers i G. Caillaveta), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 235 [U: powinno być: "Miłość zwycięża", prem. 12 października]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Diabeł", komedia w 3 aktach, przez Franciszka Molnara. Przekład z węgierskiego), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 243 [prem. 21 października]; (aw), Z teatru, "Małgorzatka" ("Gretchen"), komedia w 3 aktach Gustawa Davisa i Leopolda Lipschütza, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 255 [prem. 30 października]; (aw)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 261 [rec.: S. Wyspiański, "Sędziowie" i J. M. Synge, "Cudowne źródło", przedst. 11 listopada], Alfred Wysocki, Z teatru. ("Sędziowie", tragedia w 1 akcie, dwu odsłonach, Stanisława Wyspiańskiego - "Cudowne źródło" J. M. Synge'a "Gazeta Lwowska" 1908 nr 262; (aw), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 269 [rec. H. Ibsen, "Dzika kaczka", wznow. 20 listopada]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Stracone zachody miłości", komedia w 5 aktach Szekspira, w przekładzie L. Ulricha), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 273 [wznow. 25 listopada]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Idealiści", trzy fragmenty sceniczne Włodzimierza Perzyńskiego), "Gazeta Lwowska" 1908 nr 283 [prem. 7 grudnia]; (aw), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 286 [rec.: S. Dobrzański, "Żołnierz królowej Madagaskaru", wznow. 11 grudnia]; (aw), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1908 nr 300 [rec.: E. Moreau, V. Sardou, "Madame Sans-Gne", wznow. 30 grudnia]; (aw), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 6 [rec.: V. Sardou, "Ćwiartka papieru"; I w. N. Borodzicz, wznow. 8 stycznia], (aw)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 12 [rec.: J. Słowacki, "Balladyna", wznow. 15 stycznia]; (aw), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 16 [rec.: J. Słowacki, "Balladyna", gw. S. Wysockiej, przedst. 20 stycznia]; (aw), Z teatru, ("Don Kiszot. Widowisko fantastyczne w 5 obrazach, na tle opowieści Cervantesa napisał Adolf Walewski, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 18 [prem. 22 stycznia]; (aw)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 27 [rec.: H. Sudermann, "Walka motyli", wznow. 3 lutego]; (aw), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 49 [rec.: L. Staff, "Igrzysko", gw. K. Adwentowicza; prem. 1 marca]; Alfred Wysocki, Z teatru ("Igrzysko", dramat w 3 aktach Leopolda Staffa), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 51; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Syn królewski", dramat w 3 aktach Adama Krechowieckiego), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 55 [prem. 8 marca]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Bliźnięta z Brighton", komedia w 3 aktach z prologiem Tristana Bernard, przekład M. A. Siedleckiej), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 61 [prem. 15 marca]; (aw.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 67 (rec.: S. Przybyszewski, "Matka"; prem. 22 marca); Alfred Wysocki, Z teatru. ("Matka", dramat w 4 aktach Stanisława Przybyszewskiego), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 68; (A.W.), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 72 [rec. A. Bisson, "Pani X"; prem. 29 marca]; (w), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 90 [rec.: L. Andrejew, "Życie człowieka", prem. 20 kwietnia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Życie człowieka", przedstawienie w 5 obrazach z prologiem Leonidasa Andrejewa, w przekładzie z rosyjskiego L.C.), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 91]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Wieczór bajek". Na dochód Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Artystów i Literatów. - "Ksiądz Marek" Słowackiego ku uczczeniu rocznicy Konstytucji 3 Maja), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 101 [rec. przedst. 3 maja]; (aw.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 103 [rec. gw. B. Leszczyńskiego: H. Sudermann, "Honor", przedst. 5 maja]; (aw)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 107 [rec. gw. B. Leszczyńskiego: A. Dumas, "Półświatek", przedst. 10 maja); Alfred Wysocki, Z teatru. "Wachlarz lady Windermere". Dramat dobrej kobiety w 4 aktach Oskara Wilde'a. Pierwszy gościnny występ Ireny Solskiej, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 115 [przedst. 19 maja]; (aw)., Z teatru. (Drugi gościnny występ p. Ireny Solskiej w "Eros i Psyche" Żuławskiego), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 120 [przedst. 26 maja]; (aw)., Z teatru. (Trzeci występ Ireny Solskiej w "Wieczorze Trzech Króli" Szekspira), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 122 [przedst. 28 maja]; (aw), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 127 [rec. gw. I. Solskiej i gw. L. Solskiego; W. Shakespeare, "Wieczór Trzech Króli", przedst. 4 czerwca]; (aw)., Z teatru, (Ostatnie dwa występy p. Ireny Solskiej), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 132 [rec. gw. I. Solskiej: G. Davies, L. Lipschütz, "Małgorzatka", przedst. 7 czerwca; H. Ibsen, "Hedda Gabler", przedst. 9 czerwca]; (aw), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 133 [rec. gw. L. Solskiego: A. Nowaczyński, "Car Samozwaniec", prem. 12 czerwca]; (aw), Z teatru. ("Car Samozwaniec". Pięć aktów z kroniki dramatycznej Adolfa Nowaczyńskiego), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 134; (aw.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 137 [rec. gw. L. Solskiego: S. Przybyszewski, "Złote runo", przedst. 17 czerwca]; (w)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 139 [info. o gw. L. Solskiego: A. Nowaczyński, "Car Samozwaniec", przedst. 20 czerwca]; (aw), Z teatru. (Pierwsze dwa występy Wincentego Rapackiego), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 141 [rec.: V. Sardou, "Safanduły", przedst. 21 czerwca; A. Fredro, "Pan Jowialski", przedst. 22 czerwca]; (aw.), Z teatru (Trzeci i czwarty występ Wincentego Rapackiego), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 143 [rec.: H. Sudermann, "Gniazdo rodzinne", przedst. 23 czerwca; H. Sudermann, "Walka motyli", przedst. 24 czerwca]; (aw), Z teatru. (Czwarty i piąty występ Wincentego Rapackiego), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 146 [rec.: H. Sudermann, "Walka motyli"; A. Fredro, "Zemsta", przedst. 28 czerwca]; (aw), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 203 [rec.: S. Wyspiański, "Sędziowie", Molier, "Szkoła kobiet", przedst. 3 września]; (aw.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 209 [rec.: F. Molnar, "Diabeł", przedst. 10 września]; (aw), Z teatru. ("Kordian", poemat dramatyczny Juliusza Słowackiego, ułożony na scenę w 9 oddziałach), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 214 [przedst. 17 września]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Osiołkowi w żłoby dano", komedia w 3 aktach Roberta de Flers i G. A. Caillavet), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 220 [prem. 24 września]; (w), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 229 [info. o J. Żuławski, "Za cenę łez", prem. 6 października]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Za cenę łez", komedia omyłek w 3 aktach Jerzego Żuławskiego), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 230; A. Wysocki, Z teatru. ("Małżeństwo aktorki", komedia w 3 aktach Aleksandra Bissona i Jerzego Thurnera), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 235 [prem. 13 października]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Pani zamku Östrot", dramat w 5 aktach Henryka Ibsena w przekładzie St. Kochanowskiego), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 241 [prem. 20 października]; Alfred Wysocki, Z teatru. (Pierwsze dwa jubileuszowe przedstawienia ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego: "Lilla Weneda" i "Balladyna"), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 247 [przedst. 25, 27 października]; (aw), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 249 [info. o J. Słowacki, "Sen srebrny Salomei", prem. 29 października z okazji setnej rocznicy urodzin Słowackiego]; (aw), Uroczysty poranek w Teatrze Miejskim, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 250 [Przedst. z okazji setnej rocznicy urodzin Słowackiego; 31 października]; (a.w.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 251 [rec.: J. Słowacki, "Sen srebrny Salomei"; A. Mickiewicz "Dziady", przedst. 2 listopada]; (aw.), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 256 [rec.: G. Hauptmann, "Samotni"]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Samotni", dramat w 5 aktach Gerharda Hauptmanna, odegrany po raz pierwszy d. 8 listopada]; "Gazeta Lwowska" 1909 nr 258; A. Wysocki, Z teatru. ("Szczęście Frania", komedia w 3 aktach Włodzimierza Perzyńskiego, odegrana po raz pierwszy w piątek, dnia 12 b.m. [listopada], "Gazeta Lwowska" 1909 nr 261; (aw), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 268 [rec.: G. Okonkowsky, "To szczyt wszystkiego", prem. 22 listopada]; (aw)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 274 [rec. J. Słowacki, "Horsztyński", wznow. 29 listopada]; Alfred Wysocki, Z teatru ("Najlepsza z kobiet", komedia w 3 aktach Hennequina i Bilhauda w przekładzie A. Sokolicz), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 277 [prem. 1 grudnia]; (aw)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 280 [rec.: M. Sonai, "Jej Teofil", E. Delacour, E. Labiche, "Przyjaciel domu", przedst. 6 grudnia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Gody życia", dramat współczesny w 4 aktach Stanisława Przybyszewskiego), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 283 [przedst. 10 grudnia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Sąsiadka", komedia w 3 aktach Tadeusza Jaroszyńskiego, "Gazeta Lwowska" 1909 nr 289 [prem. 17 grudnia]; A. Wysocki, Z teatru. ("Aktorki", komedia w 4 aktach Stefana Krzywoszewskiego), "Gazeta Lwowska" 1909 nr 298 [prem. 29 grudnia]; (aw.), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1910 nr 5 [rec.: W. Shakespeare, "Romeo i Julia", przedst. 7 stycznia]; (aw.)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1910 nr 7 [rec.: J. Żuławski, "Eros i Psyche", wznow. 10 stycznia]; (aw)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1910 nr 16 [rec.: A. Fredro, "Damy i huzary", wznow. 20 stycznia]; Alfred Wysocki, Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1910 nr 17 [rec.: J. Korzeniowski, "Panna mężatka"; A. Fredro, "Pan Benet", przedst. 21 stycznia]; Alfred Wysocki, Z teatru. "Lady Frederick", komedia w 3 aktach E. Maughama, w przekładzie Stanisława Sierosławskiego), "Gazeta Lwowska" 1910 nr 19 [prem. 24 stycznia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Sufrażystki", tragikomedia życiowa w 4 aktach Kazimierza Królińskiego), "Gazeta Lwowska" 1910 nr 25 [prem. 31 stycznia]; Alfred Wysocki, Z teatru. ("Zbrodnia i kara", dramat w 5 aktach, 9 odsłonach według powieści Dostojewskiego), "Gazeta Lwowska" 1910 nr 32 [prem. 9 lutego]; (aw), Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1910 nr 37 [rec.: J. Słowacki, "Mazepa", deb. E. Urbańskiej, przedst. 15 lutego]; (aw)., Z teatru, "Gazeta Lwowska" 1910 nr 42 [rec.: G. Porto-Riche, "Zakochana", prem. 18 lutego].
Varia
Eseje, wspomnienia
A. Wysocki, Szkice skandynawskie: Z pamiętnika podróży - Moja wigilia - Henryk Ibsen, jego młodość i dzieła - Wspomnienia - Grieg, Lie i Wied - Fabrykant motyli. Z portretem autora. Warszawa 1909. Wydawnictwo St. Sadowskiego.
A. Wysocki, Sprzed pół wieku, Kraków 1956 i wyd. następne;
Recenzje książek o teatrze, sylwetki dramaturgów
Alfred Wysocki, Najnowszy dramat Ibsena, "Kraj" 1900 nr 5 [rec. "Gdy umarli obudzimy się"]; Al. W., Michał Bałucki "Słowo" 1901 nr 243 [sylwetka pośmiertna]; A. W, "Niech żyje życie!" (H. Sudermann, "Niech żyje życie /Es lebe das Leben/", Berlin 1902), "Gazeta Lwowska" 1902, nry 85, 86; Alf. W., Z literatury skandynawskiej. I. Björnstjerne Björnson. "Tora Parsberg i Paweł Lange". Dramat w 3 aktach, "Gazeta Lwowska" 1902, nr 141; A. W. Z literatury skandynawskiej. Björnstjerne Björnson. "Laboremus", dramat w 3 aktach, "Gazeta Lwowska" 1902, nr 158; (W.), Stanisław Brandowski. "Bracia szlachta". Komedia szlachecka w 4 aktach, Kraków 1902, "Gazeta Lwowska" 1902, nr 161; Alfred Wysocki, Z Paryża, "Gazeta Lwowska" 1902, nr 290. [m.in. Wspomnienia o Wandzie Bończy, "L'Enqute" /"Śledztwo"/ G. Henriota w teatrze Antoine'a]; W., Sylwetki naszych artystów. Jadwiga Mrozowska, "Ilustracja Polska" 1902 nr 26; (Wy), "Musica", Gazeta Lwowska. 1903, nr 29 [rec. lutowego numeru franc. pisma muz.]; (aw)., Henryk Ibsen, "Gazeta Lwowska" 1906 nr 120 [po śmierci Ibsena]; (aw.), Henryk Ibsen, "Nasz Kraj" 1906, t. 1, z. 23, 24, 26 [obsz. pośmiertny szkic biograficzny]; A. Wysocki, Z życia Ibsena, "Nasz Kraj" 1906 t. 2, z. 3, 4; Alfred Wysocki, Henryk Ibsen, jego młodość i dzieła, "Dziennik Poznański" 1908 nry 141, 147, 152, 158, 164, 170 [przedruk w: "Adamowi Krechowieckiemu", Lwów 1908 oraz "Szkice skandynawskie", Warszawa 1909; Wysocki A., Gustaw Wied, "Dziennik Poznański" 1908 nr 296 (dodatek "Literatura i Sztuka") oraz "Gazeta Lwowska" 1909 nr 107-108 [przedruk w: "Szkice skandynawskie", Warszawa 1909]; Alfred Wysocki, Studia o Słowackim, Dziennik Poznański 7 XI 1909 nr 32 (dodatek "Literatura i Sztuka") [rec. książki J. Kleinera]; Alfred Wysocki, O Wyspiańskim. Adama Grzymały-Siedleckiego "Wyspiański. Cechy i elementy jego twórczości", Kraków. Nakładem D. E. Friedleina. 1909, "Gazeta Lwowska" 1909, nry 227-230 oraz "Słowo", 1909, nry 280-283; Alfred Wysocki, "Lato" Rittnera w Burgteatrze, "Dziennik Poznański" 1912 nr 43 (dodatek "Literatura i Sztuka") oraz "Gazeta Lwowska" 1912 nr 240; A. Wysocki, Tadeusza Pawlikowskiego czasy lwowskie, "Pamiętnik Teatralny" 1953, z. 2.
Bibliografia przedmiotowa
Dr Alfred Wysocki, "Tygodnik Ilustrowany" 1910 nr 12.; Stulecie Gazety Lwowskiej1811-1911, pod red. W. Bruchnalskiego, t. 1, cz. 1, Lwów 1911; W. Grabowska, Wspomnienie o Alfredzie Wysockim, "Wiadomości" 1959 nr 48 (708); P. Grzegorczyk, Twórcy i badacze kultury zmarli w 1959 roku. Alfred Wysocki 1873-1959, "Znak" 1961 nr 4 (82); M. Dobrosielski, R. Frelek, B. Sujka, Wybitni dyplomaci XX wieku, Warszawa 1996; Czas XX wieku - nie tylko w polskiej perspektywie: zbiór studiów. Red R. Wapiński, Ostaszewo Gd. 2000
Oprac. Mariola Szydłowska

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji