Hasła

Trwa wczytywanie

Autor: Paweł Płoski

frekwencja

Stosunek liczby sprzedanych biletów do liczby miejsc na dany spektakl. Liczba miejsc na dany spektakl ujmowana przy liczeniu frekwencji nie musi stanowić rzeczywistej liczby wolnych miejsc. Niekiedy teatry nie sprzedają biletów na miejsca o słabej widoczności, straponteny czy miejsca na schodach. Zatem 100% sprzedanych biletów nie oznacza, że wszystkie miejsca są zajęte. W takich przypadkach frekwencja osiąga wynik ponad 100%, ponieważ sprzedaż ujmuje także widzów wchodzących na wejściówki (tańsze bilety bez oznaczonych miejsc), zajmujących dowolne, możliwe miejsca na widowni.

Frekwencja i liczba widzów należą do podstawowych mierników ilościowych efektów działalności teatru, są jednymi z głównych wskaźników branych pod uwagę przez organizatora instytucji przy ocenie działalności teatru publicznego.

Zdaniem Hanny Trzeciak, frekwencja może stanowić miarę wykorzystania potencjału usługowego teatru: „gdyby za jednostkę usługową przyjąć doświadczenie kulturalne widza, to zdolności usługowe teatru w sezonie artystycznym (liczba dostępnych miejsc) można by określić jako iloczyn liczby przedstawień oraz liczby miejsc na każdym przedstawieniu. Przez zdolność usługową rozumie się maksymalną liczbę usług (doświadczeń kulturalnych), którą można wykonać w danej jednostce czasu (sezon artystyczny), przy optymalnym wykorzystaniu czynników produkcji” [Trzeciak 2012: 118].

Podstawowym źródłem statystycznej wiedzy o całości publiczności teatralnej są dane gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Informacje GUS pozwalają śledzić dynamikę zmian widowni, jednak na ich podstawie nie można odpowiedzieć na pytanie o faktyczną liczbę osób stanowiących publiczność teatralną w Polsce. Ponadto GUS nie ujmuje danych z wszystkich teatrów. Swoistą „teatralną szarą strefę” tworzą spektakle organizowane dla przedszkoli i szkół (często w ich siedzibie), których nie odnotowują żadne statystki.

Liczbę widzów próbuje się ustalić za pomocą sondaży. Według badań Instytutu Kultury przy MKiS w 1988 liczba odwiedzających teatry wynosiła 22%, w 1992 spadła do 18% i ustabilizowała się na tym poziomie, czego dowodem są ankiety pracowni badań opinii TNS, która regularnie przeprowadza sondaż dotyczący uczęszczania Polaków do teatru – wg badań latach 2010–2014 w teatrze w ciągu roku bywało 16 – 18 % Polaków.

Widownia teatralna (wg danych GUS)

Lp. lata ludność ogółem
(w tysiącach)
widownia
teatralna
ogółem
w tym częstotliwość
odwiedzin
teatru
w roku
dramatyczne lalkowe
1 1946 23 900 - - - -
2 1947 23 800 - - - -
3 1948 24 200 - - - -
4 1949 24 600 7 509 6 856 653 0,31
5 1950 25 000 9 196 8 062 1 134 0,37
6 1951 25 500 8 572 7 426 1 146 0,34
7 1952 26 000 10 139 8 970 1 169 0,39
8 1953 26 500 11 280 9 758 1 522 0,43
9 1954 27 000 11 594 9 312 1 862 0,43
10 1955 27 500 11 458 9 166 2 292 0,42
11 1956 28 000 10 358 8 327 2 031 0,37
12 1957 28 500 9 931 7 950 1 981 0,35
13 1958 29 000 10 469 8 191 2 278 0,36
14 1959 29 500 10 529 8 258 2 271 0,36
15 1960 29 700 10 601 8 400 2 201 0,36
16 1961 30 100 11 136 8 767 2 369 0,37
17 1962 30 500 11 037 8 569 2 468 0,36
18 1963 30 900 10 113 7 795 2 318 0,33
19 1964 31 300 10 789 8 350 2 439 0,34
20 1965 31 500 10 350 7 885 2 465 0,33
21 1966 31 800 10 459 7 949 2 510 0,33
22 1967 32 000 10 252 7 919 2 333 0,32
23 1968 32 400 10 177 7 791 2 386 0,31
24 1969 32 600 9 872 7 542 2 330 0,3
25 1970 32 600 10 091 7 637 2 454 0,31
26 1971 32 800 9 811 7 432 2 379 0,3
27 1972 33 200 9 836 7 369 2 467 0,3
28 1973 33 500 9 727 7 261 2 466 0,29
29 1974 33 800 9 751 7 210 2 541 0,29
30 1975 34 100 10 011 7 465 2 546 0,29
31 1976 34 500 9 835 7 278 2 557 0,29
32 1977 34 800 9 934 7 361 2 573 0,29
33 1978 35 000 9 504 6 961 2 543 0,27
34 1979 35 400 9 171 6 664 2 507 0,26
35 1980 35 700 9 014 6 480 2 534 0,25
36 1981 36 000 7 793 5 564 2 229 0,22
37 1982 36 300 7 443 5 001 2 442 0,21
38 1983 36 700 7 800 5 339 2 461 0,21
39 1984 37 000 7 865 5 435 2 430 0,21
40 1985 37 300 7 813 5 416 2 397 0,21
41 1986 37 500 7 870 5 537 2 333 0,21
42 1987 37 700 7 612 5 333 2 279 0,2
43 1988 37 700 7 827 5 541 2 286 0,21
44 1989 38 000 7 082 4 908 2 174 0,19
45 1990 38 100 5 802 3 836 1 966 0,15
46 1991 38 300 4 839 3 240 1 599 0,13
47 1992 38 400 4 951 3 488 1 463 0,13
48 1993 38 500 5 115 3 691 1 424 0,13
49 1994 38 500 5 272 3 865 1 407 0,14
50 1995 38 600 4 972 3 681 1 291 0,13
51 1996 38 600 5 044 3 666 1 378 0,13
52 1997 38 700 5 634 4 271 1 363 0,14
53 1998 38 700 5 569 4 197 1 372 0,14
54 1999 38 700 5 577 4 241 1 336 0,14
55 2000 38 700 5 540 4 143 1 397 0,14
56 2001 38 300 5 128 3 870 1 258 0,13
57 2002 38 200 4 886 3 769 1 117 0,12
58 2003 38 200 4 826 3 752 1 074 0,12
59 2004 38 200 4 589 3 538 1 051 0,12
60 2005 38 200 4 754 3 759 995 0,12
61 2006 38 100 4 748 3 689 1 059 0,12
62 2007 38 100 4 922 3 759 1 163 0,13
63 2008 38 100 5 345 4 058 1 287 0,14
64 2009 38 200 5 329 4 029 1 300 0,14
65 2010 38 200 5 312 3 906 1 406 0,14
66 2011 38 500 5 121 3 801 1 320 0,13
67 2012 38 500 5 049 3 779 1 270 0,13

Źródło: GUS

Bibliografia

  • Goban-Klas, Tomasz: Audytorium a publiczność – analiza wzajemnych relacji, „Studia Socjologiczne” 1968, nr 2;
  • Hausbrandt, Andrzej: Publiczność teatralna w PRL – refleksja statystyczna, „Dialog” 1984, nr 7;
  • Pawełczyńska, Anna: Publiczność teatralna w Polsce, [w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. 3: Odbiorcy dzieła teatralnego. Widz – krytyk – badacz, red. Janusz Degler, Wrocław 1978;
  • Trzeciak, Hanna: Ekonomika teatru, Warszawa 2011;
  • Zimnica-Kuzioła, Emilia: Światła na widownię: socjologiczne studium publiczności teatralnej, Łódź 2003;
  • Żuber, Felicja: Publiczność teatralna: studium publiczności Teatru Polskiego w Warszawie, Warszawa 1992.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji