Czasopisma

Trwa wczytywanie

Journal of Applied Cultural Studies

rocznik

Język angielski

Tytuł polski Przegląd Kulturoznawstwa Stosowanego

Międzynarodowe czasopismo naukowe skierowane do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Prezentuje oryginalne prace naukowe, skupione wokół projektu kulturoznawstwa stosowanego. Poszczególne artykuły (w formacie pdf) dostępne na stronie http://jacs.amu.edu.pl.

Empirycznie zorientowane nauki społeczne, od swoich początków, borykają się z problemem nazwania przedmiotu ich badań. Chybiają celu próby wydobycia logosu z wiedzy o formach życia etnicznego, społecznego czy narodowego. Autorzy projektu wierzą, że kultura jest konglomeratem wzorców utrwalonych w tradycji i obyczaju danej wspólnoty. Na niepowodzenie skazane są próby zamiany owej różnorodności treści w jednorodny obraz całości. Przyjęte założenie uzasadnia zmianę podejścia do metody. Kultura rozumiana jako dia-logos może stawać się polem eksploracji pod warunkiem porzucenia zamiaru kompleksowego zdania sprawy z tego, czym ona jest.
(Nota redakcyjna na: http://jacs.amu.edu.pl, tekst także w jęz. ang.)

Redakcja

redaktor naczelny

  • Przemysław Rotengruber (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

zastępcy redaktora naczelnego

  • Juliusz Tyszka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Paweł Kwiatkowski (Uniwersytet Gdański)

redakcja programowa

  • Joanna Ostrowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

redaktorzy językowi

  • Stephen Dersley (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Rada Naukowa
Nicholas Arnold (De Montfort University), Wojciech Józef Burszta (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Sławomir Magala (Rotterdam School of Management Erasmus University), Anna Lewicka-Strzałecka (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Krzysztof Moraczewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ian Watson (Rutgers University New Jersey)

Adres redakcji
Journal of Applied Cultural Studies
Instytut Kulturoznawstawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Szamarzewskiego 89A
60-568 Poznań

e-mail: jacs@amu.edu.pl, jacs@jacs.amu.edu.pl

Numery czasopisma

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji