Czasopisma

Trwa wczytywanie

Ekran i Scena : dawniej Przegląd Teatralny i Kinematograficzny

tygodnik artystyczno-literacki dla spraw filmu, teatru, dramatu i sztuki, organ polskiego związku przemysłowców filmowych

Warszawa, 1923–1932

Czasopismo artystyczne, popularne, branżowe.
Od 1924 dwutyg. i podtyt.: oficjalny organ Związku Przemysłowców Filmowych; w nr 9-14 1926–1927 podtyt.: organ Stowarzyszenia Kinematograficznego „Domu Polskiego”; w 1927 przerwa (ukazały się nr 1-2 i po wznowieniu 1/5); po wznowieniu w 1927 podtyt.: tygodnik o wszystkim i dla wszystkich; od nr 17 (1927) kolejny podtyt.: czasopismo teatralno-filmowe; nr 1-16 ukazały się pod zmienionym tyt.: Wiadomości Filmowe i Teatralne. Ekran i Scena. Od nr 8 (?) kolejna zmiana bez nadtytułu, ale z podt. Film – Teatr – Muzyka – Sztuki Piękne – Radio.
Zmiany red.: w nr 1-9 (1924) red. K. Saysse-Tobiczyk; kier. graf. Jan Burian, z-ca red. nacz. M. Orlicz (od 1923), od nr 8/9 z-ca red. na Małopolskę T. Kremer, kier. dz. Film.: W. Kirchner (od 1 XII 1924-1928), A. Stern (1925-1928), K. Jankowski (od 1928); kier. działu lit. i zagr.: W. Rogowicz, od nr 1 (1927) po wznow. red. E. Świerczewski do 1930, red. dz. filmowego K. Jankowski), od 1929 sekr. red. F. Topel, od 1930 z-ca red. M. Zudar.

Tematyka

Recenzje spektakli teatralnych, operetkowych, operowych, rewiowych, kabaretowych w Warszawie i na prowincji (Kraków, Lublin, Łódź, Wilno, Lwów, Bydgoszcz, Toruń, Stanisławów, Chełm), deklamacja, przegląd scen zagranicznych, związki teatru i filmu, teatr amatorski, wykorzystywanie w teatrze technik filmowych, ZASP, dramatyczna twórczość zagraniczna, repertuary teatrów i teatrzyków warszawskich (wraz z obsadą), teatrologia, taniec i rytmika, Polski Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych, korespondencje z teatrów berlińskich, praskich, występy gościnne polskich aktorek teatralne, teatr miejski w Grodnie, teatr operowy (Warszawa, Poznań).

Wydawca, redakcja

Towarzystwo Wydawnicze „Ekran i Scena”; red. T. Kończyc

Współpracownicy

H. Adler, L. Belmont, W. Bełza, W. Dybczyński, M. Gliński, K. Irzykowski, K. Jankowski, P. Lamowa, A. Michalska, W. Melcer-Rutkowska, M. Orlicz, H. Ostrowski, T. Kończyc, J. Kossocka, J. Kotarbiński, A. Kozłowska, J. Miketta, M. Rulikowski, K. Saysse-Tobiczyk, A. Stern, S. Szpotański, E. Świerczewski, H. Wilczyńska, A. Włast, E. Woroniecki, H. Zahorska, W. Zdzitowiecki.

Cykl: tygodnik

Numery czasopisma: R. 5, nr 1/2 (14 styczeń 1923) - R. 14 (1 kwietnia 1932)

Poprzednio: Krakowski Przegląd Teatralny, zob. poz. 87; Ilustrowany Przegląd Teatralny, zob. poz. 58; Przegląd Teatralny i Kinematograficzny, zob. poz. 150

Kontynuacja: Wiadomości Filmowe i Teatralne: ekran i scena, zob. poz. 227.

Druk

Warszawa: Drukarnia „Związkowa”
Kolejne drukarnie: „Bankowa”; Zakłady Graficzne Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w Bydgoszczy; „Oświata”; „Nakładowa”; Drukarnia M. Arcta; „PolskaZbrojna”, Zakłady Graficzne Pracowników Drukarskich; Drukarnia L. Wolnickiego; Drukarnia Z. Sakierskiego; Drukarnia W. Kierskiego.

Opis fizyczny: 34 cm. Zmiany formatu: od 1924 – 27 cm, od 1925/1926 – 32 cm, od nr 9 (1925/1926) – 34 cm, od nr 11 (1925/1926) – 28 cm, od nr 1 (1927, po przerwie) – 47 cm, od 1928 - 50 cm, od nr 22 (1928) – 31 cm, od marca 1932 – 27 cm.

Źródła

Biblioteka Narodowa, Warszawa; Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Biblioteka Instytutu Sztuki PAN, Warszawa; Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa.

Bibliografia

  • Fox, Dorota: Czasopiśmiennictwo teatralne w Polsce w latach 1918–1939, Katowice 2014.

Opr. Janusz Legoń

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji