Badania teatralne

Maska w kulturze współczesnej Europy: obrzęd – karnawał – teatr – zabawa – sztuka

Kierownik projektu
prof. dr hab. Wojciech Dudzik (Uniwersytet Warszawski)
Okres realizacji
październik 2015 – marzec 2021
Źródło finansowania
Narodowe Centrum Nauki (Program OPUS)

Projekt zmierzał do rozpoznania i interpretacji funkcji oraz form obecności maski we współczesnej kulturze europejskiej, z uwzględnieniem kultury polskiej. Chodziło przede wszystkim o weryfikację przekonania o współczesnej degradacji lub marginalizacji maski realnej, rozumianej jako przedmiot materialny. Badania koncentrowały się na sformułowaniu wyróżników współczesnej maski, prezentacji sposobów jej wytwarzania i zakresów jej użycia, a także zbadaniu funkcji maski, jej potencjału performatywnego i znaczenia w różnych obszarach kultury. Chcieliśmy ukazać współczesne „drogi masek”, rekonstruując historyczne konteksty posługiwania się maskami i badając przejawy obecności maski w kulturze współczesnej na przykładach z Polski i Europy. W projekcie przyjęto perspektywę antropologii widowisk i performance studies w celu zaakcentowania komunikacyjnego i sprawczego aspektu maski (maska jako medium kultury, maska jako przedmiot performatywny). Najwięcej uwagi poświęcono masce karnawałowej, ewoluującej obecnie między obrzędem a teatrem obrzędowym lub współczesnym neoobrzędem, ustanawianym przez praktyki wyrosłe z pamięci o przeszłości. Przedmiotem zainteresowania były też inne formy obecności masek w kulturze: w teatrze i performansie artystycznym, na manifestacjach politycznych i w sztukach plastycznych.

Archiwum projektu zostało udostępnione pod adresem http://maski.encyklopediateatru.pl.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji