Artykuły

Zaślepiony król

Odwagi i ambicji trzeba wiele, by wystawić dziś w teatrze "Króla Lira", za­miast czegoś komercyjnego. Teatr Zagłębia w Sosnowcu odważył się i wniósł tym spektaklem dobry wkład w Międzynarodowy Dzień Teatru. Warto było podjąć ten wysiłek.

Reżyseria Jana Klemensa podkreśliła zarówno żywą, prawie że sensacyjną akcję dramatu, jak i Szekspirow­ską mądrość, zadumę nad człowiekiem i ludzkim lo­sem.

Spektakl wydobywa głów­nie dwie sprawy. Więc - moralne zwycięstwo Kordelii, Szekspirowskiej jakby Antygony, przeważające nad doznanymi przez nią krzyw­dami, nad jej śmiercią. Dru­gi problem - swoiste ludzkie zaślepienie, przynoszące tra­giczne skutki i dla zaślepio­nego człowieka, i dla in­nych. Król Lir i Hrabia Glo­ucester nie są źli, ani głupi, tylko bardzo próżni, wrażli­wi na pochlebstwa, skłonni wierzyć raczej zręcznym słowom niż faktom. Podatni po prostu na manipulację.

Kiedy król dosłownie traci wzrok, odbiera się to jako znak jego właśnie wcze­śniejszego zaślepienia.

Przesłania dramatu do­chodzą do nas poprzez pięk­nie malarsko skomponowa­ne poszczególne sceny. Ob­razowość taka mogłaby grozić statycznością, ale jej uniknięto. Napięcie drama­tyczne i żywość następują­cych po sobie wydarzeń nie słabną ani na chwilę.

Dużym atutem jest wielka wyrazistość psychologiczna postaci scenicznych, brak ich "przerysowania" w stro­nę czerni czy bieli charakte­rów. Wszyscy mają tu jakieś swoje racje (choć, oczywi­ście, nierównorzędne), wszy­scy wydają się prawdziwi.

Rola Lira - to kolejny du­ży sukces Bernarda Kraw­czyka. Bez patosu, bez ak­centów melodramatycznych ukazuje on nieszczęśliwego człowieka, budzącego współ­czucie, mimo słabości i wad. Jego jakby odpowiednika - Hrabiego Gloucestera przekonywająco ukazał Włodzimierz Figura. Prosto­linijność, dobroć i odwagę Kordelii wyrażała Sabina Głuch. Jako przewrotny, a zarazem inteligentny gracz Edmund wystąpił Dariusz Niebudek. Dobrodusznym i szlachetnym Edgarem był Zbigniew Leraczyk. Złe, ale nie pozbawione wdzięku córki - Gonerylę i Reganę - kreowały Małgorzata Sta­chowiak i Iwona Fornalczyk.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji