Artykuły

Czarownice z Salem

Ukryta pod historycznym kostiumem rozprawa ze współczesną nietolerancją

Dramat Arthura {#au#7}Millera{/#} na­wiązuje do wydarzeń, jakie miały miejsce w XVII wieku w małym miasteczku stanu Massa­chusetts, kiedy to procesy czarownic ujawniły nietolerancję purytańskiej społeczności Nowego Świata. Lawinę zła w sztuce Millera wywo­łuje uboga dziewczyna. Powodowa­na osobistą zemstą oskarża byłego ukochanego o magiczne praktyki. Sprawa, niespodziewanie dla niej samej, zatacza coraz szersze kręgi. Powstały w 1953 roku utwór był, ukrytą pod historycznym kostiumem, rozprawą z ideologią i prak­tykami stosowanymi wówczas w stanach Zjednoczonych przez ko­misję do badania działalności antyamerykańskiej senatora MacCarthy'ego. W Ameryce tych czasów "Czarownice..."'odczytywane były jako przeciwstawienie się zgubnym skutkom społecznej histerii wywo­ływanej przez ideologię. W Polsce epoki gierkowskiej, kie­dy powstała telewizyjna insceniza­cja Zygmunta Hübnera, na plan pierwszy wysunęły się problemy uczciwości wobec samego siebie, osobistej godności. Historyczna metafora Millera i w tym przypad­ku okazała się nośna - spektakl dostał nagrodę "Tygodnika Kultu­ralnego" za najlepsze przedstawie­nie 1979 roku. Na sukces złożyły się zarówno aktualność tekstu, jak i kształt artystyczny spektaklu.

Zygmunt Hübner pisał w swojej "Sztuce reżyserii", że o sukcesie teatralnego przedsięwzięcia decy­duje w największej mierze umie­jętność dobrania właściwej obsa­dy. Udało mu się zapewnić współ­pracę wybitnych aktorów tamtych lat i połączyć odmienne style gry przedstawicieli różnych pokoleń aktorskich od Zofii Małynicz i Hanny Skarżanki, przez Romana Wilhelmiego, Zbigniewa Zapasiewicza aż po debiutantkę Lilianę Głąbczyńską.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji