Artykuły

Trzy spotkania

Na scenę Teatru Polskiego we Wrocławiu wchodzi 14 kwietnia nowa premiera - "Czarownice z Salem" Artura Millera. Reżyse­rem widowiska jest docent war­szawskiej PWST, współpracownik stołecznego Teatru Współczesne­go, ZYGMUNT HÜBNER.

- Nie pierwszy to Pana kon­takt z Wrocławiem...

- Tak, ściśle trzeci, a wszy­stko zaczęło się bodaj w 1957 ro­ku, gdy reżyserowałem tu "Tram­waj zwany pożądaniem". Potem przez sezon 1962-1963 byłem dy­rektorem Teatru Polskiego a te­raz...

- Czy uprzednia "na co dzień" znajomość zespołu ułatwia z nim współpracę?

- Od mojego tu dyrektorowa­nia minęło bądź co bądź 10 lat, a to wiele w życiu aktora i ze­społu teatralnego. Zmieniają się sami ludzie, zmienił się także co najmniej w połowie skład osobo­wy tutejszej ekipy artystycznej. Poza tym wydaje mi się, że o wiele ważniejsze jest, czy zespół ma zaufanie do reżysera, które­go zna od lat. Dla mnie praca we wrocławskim teatrze jest au­tentycznym relaksem psychicz­nym. Odnoszę wrażenie, że cały zespół chce, żeby to, co robi, by­ło wydarzeniem artystycznym, że potrzebuje sukcesu i nis traktuje teatru jako odskoczni od telewi­zji czy filmu.

- Co skłoniło Pana do wzięcia na warsztat właśnie "Czarownic z Salem"?

- Nie co, a kto, czyli dyrektor Wawrzynek. Przyznaję, że chęt­nie podjąłem się reżyserii tej sztuki, bo uważam, iż jest to dzieło nadal aktualne. Tylko dziś zapewne inne kwestie godne są w nim wypunktowania. W moim odczuciu jest to sztuka, która mówi o obronie ludzkiej godności i odwadze cywilnej. Artur Miller wypowiedział takie zda­nie: "Tragizm rodzi się wtedy, gdy człowiek staje wobec ko­nieczności złożenia w ofierze swojego ciała, chcąc ratować duszę". Pojęcie duszy zastąpiłbym tu słowem "twarz". "Czarowni­ce", co stanowi o ich szczególnej wartości, są próbą napisania współczesnej tragedii, stąd i sce­nografia Marcina Wenzla bardzo uproszczona, oszczędna, ma potęgować takie odczucie.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji