Artykuły

Ucieczka pisarza

Wybitny niemiecki pisarz To­masz Mann (w tej roli Henryk Machalica) na początku 1933 roku przybył do Szwajcarii. Tu do autora "Czarodziejskiej góry" do­tarła wieść o dojściu do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera. Mann postanowił nie wracać do ogarniętej nazistowską ideologią ojczyzny. Zdecydował się na po­zostanie w Szwajcarii, gdzie jako emigrant bez obaw mógł prote­stować przeciwko sytuacji w Niemczech.

Ten właśnie okres w życiu pi­sarza podjął w swej sztuce Je­rzy Łukosz. Na czas pobytu Manna na obczyźnie składają się podróże po Szwajcarii, wy­jazd do Ameryki i ponowny po­wrót do Szwajcarii. Łukosz uczynił jednak z tych emigracyj­nych wędrówek tylko pretekst do ukazania wewnętrznej bio­grafii pisarza. Największy nacisk położony jest zatem na rozmo­wy Manna z najbliższymi (Ewa Dałkowska - żona i Zdzisław Wardejn - fryzjer), jego przemy­ślenia, wyobraźnię, a nawet senne majaki. Dzięki temu za­biegowi widz może śledzić poe­tycki zapis świadomości pisa­rza, targające nim emocje i tra­piące Manna poczucie wewnętrzego kryzysu. Przekonujemy się, że najgłębszym pragnie-

niem autora "Śmierci w Wenecji" jest ucieczka od pogrążonej w chaosie rzeczywistości.

Przedstawienie wyreżysero­wał Aleksander Berlin, autorką scenografii jest Elżbieta Terlikowska, nad opracowaniem mu­zycznym całości czuwał Piotr Salaber.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji