Artykuły

Teatr Stary otwiera festiwal w Zurychu

W czerwcu odbywa się rok­rocznie w Zurychu międzynaro­dowy festiwal teatralny, w którym biorą udział wybitne teatry europejskie. W tym roku prze­biega on pod hasłem ,,Teatr w pięciu językach". Otwarło go przedstawienie "Biesów" Teatru Starego z Krakowa. Był to pier­wszy występ polskiego teatru na scenie Schauspielhausu w Zury­chu.

Zadanie polskiego zespołu by­ło w Zurychu niełatwe. Po lon­dyńskim sukcesie trzeba było o­bronić dobrą opinię, jaką zdobył nad Tamizą. A trudności były w Zurychu znacznie większe niż w Londynie. Teatr polski jest w Szwajcarii prawie nieznany. Fil­my Andrzeja Wajdy nie mają tu takiej popularności jak w Anglii. Przygotowanie prasowe wystę­pów Starego Teatru w Zurychu było słabsze niż w Londynie. Poważną przeszkodą był brak sy­multanicznego przekładu, co od­straszyło wielu widzów nie zna­jących języka polskiego. Wresz­cie, nie ma w Szwajcarii tak po­ważnego zaplecza widzów pol­skich, którzy stanowili znaczną część widowni w Londynie.

A jednak przedstawienie "Bie­sów" zakończyło się wielkim sukcesem Teatru Starego. Sala nie była pełna, ale aktorzy zdo­byli się na maksymalny wysiłek, podbijając serca i umysły tych, którzy na przedstawienia naszego teatru przyszli. Publiczność wstała i zgotowała zespołowi owację, a krytyk "Tagesanzeiger" napisał: "Wieczór stał się wiel­kim wydarzeniem teatralnym. Dzięki genialnie zastosowanym efektom optycznym i akustycz­nym, dzięki doskonałej grze ca­łego zespołu, nawet ci widzowie, którzy ze względów językowych nie mogli zrozumieć tekstu, wciągnięci zostali bez reszty w bieg wydarzeń scenicznych''. Re­cenzja nosiła wymowny tytuł: "Polacy przywieźli prawdziwie wielki teatr". Pełną entuzjazmu recenzję opublikowała najpo­ważniejsza gazeta szwajcarska "Neue Zürcher Zeitung". Już w pierwszym zdaniu stwierdza kry­tyk: "Fascynujący wieczór te­atralny". Bardzo pozytywna re­cenzja pióra Elisabeth Brock-Sulzer ukazała się na łamach "Die Tat".

Dni kultury polskiej w Szwaj­carii trwają nadal. 17 czerwca zostanie w Neuchatel otwarta wielka wystawa historyczna te­atru polskiego. W Zurychu zaś otwarta zostanie 15 czerwca wy­stawa polskiego plakatu.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji