Artykuły

Po sukcesach w Londynie i Zurychu

Po występach w Londynie na deskach Aldwych Theatre w ra­mach World Theatre Season i przedstawieniach przed szwajcarską publicznością w Zurychu wraca dziś do Krakowa Teatr Stary im. Heleny Modrzejewskiej. Nasz specjalny wysłannik pisze w osta­tniej swej korespondencji:

Z informatora wręczonego nam tuż po przybyciu do Zurychu do­wiedzieliśmy się, że mieszkańcy tego miasta zachowują wobec ob­cych przybyszów "grzeczny dy­stans". Trudno zgodzić się z tym stwierdzeniem po owacjach, jakimi przyjmowała zurychska publicz­ność wszystkie spektakle "Biesów", po niezwykłej serdeczności, jaką okazał polskiemu zespołowi cały personel teatru "Schauspielhaus", w końcu po recenzjach ja­kie mieliśmy okazję czytać w tu­tejszej prasie; gospodarze twier­dzą, że podobnych nie czytano w zurychskiej prasie od z górą trzy­dziestu lat.

Bardzo pochlebnie napisał o "Biesach" "Neue Züriche Zeitung", a w recenzji Petera Meiera w "Tages Anzeiger" czytamy: - "Gdy się ma tak znakomitych ak­torów można sobie pozwolić na używanie najwyższych tonów i najwspanialszych gestów, które nigdy nie zabrzmią fałszywie. Polscy aktorzy genialnie wypeł­niają sobą postacie sceniczne zarówno w wielkich jak i małych rolach, a robią to z taką swobo­dą, jakiej my w zachodnich tea­trach już prawie nie znamy (...) W zasadzie nie powinno się wy­mieniać nazwisk poszczególnych wykonawców z do perfekcji przygotowanego zespołu, nie sposób jednak nie wspomnieć o Janie Nowickim, Wojciechu Pszoniaku, Tadeuszu Malaku i Izabeli Olszewskiej. Najbardziej imponujące jest jednak to, że troskliwość w opracowaniu aktorskim spektaklu oraz środki techniczne, jakich w nim użyto idą w parze i to w takim wymiarze, w jakim na naszych scenach możemy spotkać u artystów grających główne role, a i to bardzo rzadko."

Ostatni, wczorajszy, spektakl "Biesów" zakończył się długotrwałą (na stojąco) owacją zuryskiej publiczności. Krakowski Teatr Stary był pierwszym polskim teatrem występującym w Zurychu. Wrażenie, jakie pozostawił po sobie jest z całą pewnością najlepszą wizytówką polskiej kultury i sztuki.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji