Artykuły

Spojrzenie w sedno sztuki

Lesław Paciorek, najbardziej zna­ny tarnowski obrońca moralności został laureatem Nagrody Księżyca w Pełni. Przyznała ją Ławka Kar i Na­gród Stowarzyszenia Karczma Rzym.

O radnym Paciorku (AWS) stało się głośno, gdy jako jeden z siedmiu tar­nowskich radnych złożył wniosek do przewodniczącego rady miasta o zdję­cie z afisza tarnowskiego Teatru im. Ludwika Solskiego "Zemsty" A. Fre­dry, w reż. Stanisława Świdra. Powód? Aktor grający Papkina pokazuje pu­bliczności gołą pupę. A to grozi zepsu­ciem obyczajów wśród nastoletnich tar­nowian. Na szczęście uchroniła przed tym interwencja radnego... poszerzono przepaskę na pośladkach aktora.

"Swoim głębokim i uważnym spojrze­niem w sedno spektaklu pokazał, że tro­ska działaczy samorządowych może przyczynić się do rozsławienia imienia teatru w całym kraju. Dzięki niemu Tar­nów stał się co najmniej na dwa tygod­nie stolicą polskiego śmiechu" - twier­dzą zgodnie członkowie Karczmy Rzym.

Nagroda Miesiąca w Pełni jest przy­znawana osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Kultury Śmiechu na obszarze Rzeczpospo­litej Polskiej i poza jej granicami. Le­sław Paciorek odbierze ją w przerwie dzisiejszego spektaklu "Zemsty". Nie­powtarzalna porcja chudej szynki bę­dzie czekać na specjalnie zarezerwowa­nym stoliku w teatralnym bufecie. De­legacja Stowarzyszenia przywiezie rów­nież laureatowi honorowy dyplom, poświadczający zdobycie tego zaszczyt­nego wyróżnienia.

Szacownej Kapitule udało się skłonić do współpracy przy tworzeniu dyplomu młodego (11 lat), zdolnego artystę. Ry­sunek przedstawia wilka, który chcąc wyrazić swój podziw wyje do Księżyca w Pełni. Poniżej jego wizerunku biegnie napis "Koń by się uśmiał".

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji