Artykuły

Prowokacyjny Genet

- Scenografia będzie utrzy­mana w konwencji burdelowo-buduarowej - powiedział reżyser "Pokojówek" Rafał Matusz. - Myślę, że sztuka może wywołać w Tarnowie małe poruszenie.

W dzisiejszych czasach, kiedy wszystko przesiąknięte jest seksem, kiedy wszystko jest unisex, kiedy co­raz więcej mężczyzn ma cechy kobie­ce, a kobiet cechy męskie, kiedy wojują feministki i coraz częściej pada pytanie o tożsamość seksualną, sztu­ka Jeana Geneta "Pokojówki", napi­sana pod koniec lat czterdziestych, którą za kilka dni będzie można obejrzeć na tarnowskiej scenie, nie powin­na być niczym szokującym. Zresztą coraz częściej w wielu teatrach reży­serzy sięgają po modną obecnie i bar­dzo prowokacyjną literaturę austriac­ką lub niemiecką a sztuki jak np. "Fucking and shoping" przez wiele tygodni nie schodzą z teatralnych afiszy. Jak będzie w Tarnowie?

Autor "Pokojówek" Jean Genet jest dramaturgiem francuskim. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych jego sztuki "Bal­kon", "Ścisły nadzór", "Murzyni" - wywoływały sporo dyskusji, podobnie zresztą jak kontrowersyj­ne życie ich autora (kilka razy przebywał w więzie­niu za kradzieże i włóczę­gostwo).

Sztuki Geneta rzadko były wystawiane w Pol­sce, chociaż Genet, nale­żąc do awangardy teatral­nej, zyskał dużą popular­ność w Europie Zachod­niej. Sartre poświęcił mu nawet esej, który zatytu­łował "Święty Genet".

W tarnowskich "Poko­jówkach" w reżyserii Ra­fała Matusza zagrają trzy aktorki: Ewa Czajkow­ska, Elżbieta Gruca i Jolanta Januszówna. - Chciałem mieć trzy moc­ne, bardzo charaktery­styczne kobiety - powie­dział reżyser. - Mając takie aktorki, można pokazać pewne okrucieństwo dojrzałej kobiecości.

Premiera odbędzie się 19 wrze­śnia.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji