Artykuły

Gwiazda wieńczy dzieło

Wydarzeniem artystycznym okazała się sobotnia podwójna premiera w Operze Wrocławskiej: "Samson i Dalila" Camille'a Saint-Saensa oraz "Pimpinone" Georga Philippa Telemanna.

W roli Dalili wystąpiła Ewa Podleś, jedna z najwybitniejszych śpiewaczek polskich (mezzoso­pran), laureatka wielu międzyna­rodowych konkursów wokalnych. Pośród swoich osiągnięć ma m.in. występ w operze "Rinaldo" Handla w Metropolitan Opera w Nowym Jorku (1984 r). To właśnie Ewa Podleś była w sobotę gwiazdą spektaklu i największym magne­sem dla publiczności, na której życzenie premierowe przedsta­wienie ze znakomitą artystką zo­stało powtórzone w niedzielę.

"Samsona i Dalilę" wyre­żyserował Robert Skolmowski. Kierownictwo muzyczne spra­wował Mieczysław Dondajewski, który operą Saint-Saensa zaini­cjował z sukcesem swoje dyre­ktorowanie w Operze Wrocław­skiej. W przedstawieniu, oprócz solistów, wzięli udział artyści chóru, baletu i orkiestry Opery.

Drugą sobotnią premierą było wystawienie opery barokowej Telemanna "Pimpinone" z Ag­nieszką Dondajewską i Józefem Fraksteinem, w reżyserii Jana Kulmy, pod muzycznym kierow­nictwem Jana Staniendy. Na ten spektakl publiczność wybrała się do Auli Leopoldyńskiej. Grała Wrocławska Orkiestra Ka­meralna "Leopoldinum". W foyer Opery otwarta została w sobotę wystawa fotografii To­masza Tomaszewskiego "Ostatni - współcześni Żydzi polscy", którą oglądać można do 9 kwiet­nia. Ta głośna wystawa w 1985 r. otrzymała nagrodę podziemnej "Solidarności".

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji